സഹായം:അവലംബം ചേർക്കൽ - ഒരാമുഖം/5

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
< സഹായം:അവലംബം ചേർക്കൽ - ഒരാമുഖം(സഹായം:Introduction to referencing/5 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search


പരിശോധനായോഗ്യത
അവലംബങ്ങൾക്കെന്താണിത്ര പ്രാധാന്യം?

ഇൻലൈൻ സൈറ്റേഷനുകൾ
എങ്ങനെ ചേർക്കാം?

റെഫ്‌ടൂൾബാർ
സൈറ്റേഷനുകൾ ചേർക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം

വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകൾ
ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളാണ് മതിയായവ?

സംഗ്രഹം
താങ്കൾ പഠിച്ചത് ഒരുവട്ടം ആവർത്തിക്കൂ


Clipboard.svg

സംഗ്രഹം

  • ലേഖനങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായും പരിശോധനായോഗ്യമായിരിക്കണം (വിശ്വസനീയമായ ഒരു സ്രോതസ്സ് എല്ലാ പ്രസ്താവനകൾക്കും അവലംബമായുണ്ടായിരിക്കണം)
  • എല്ലാ ഉദ്ധരണികൾക്കും പരിശോധനായോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾക്കും ഒരു ഇൻലൈൻ സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം.
  • ഇൻലൈൻ സൈറ്റേഷനുകൾ വസ്തുതയ്ക്കു ശേഷം <ref>, </ref> എന്നീ ടാഗുകൾക്കു നടുവിലായാണ് ചേർക്കുന്നത്.
  • {{Reflist}} എന്ന ഫലകമോ <references /> എന്ന ടാഗോ ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഇൻലൈൻ സൈറ്റേഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായി ചേർക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്.
  • റെഫ്ടൂൾബാർ സൈറ്റേഷനുകൾ ചേർക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. തിരുത്തൽ വഴികാട്ടിയുടെ മുകളിലെ ടൂൾബാറിലെ "അവലംബം ചേർക്കുക" എന്ന എഴുത്തിൽ ഞെക്കിയാൽ റെഫ്ടൂൾബാർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കും.
  • വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയ്ക്കും സത്യാവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും പേരുകേട്ടതും വിശ്വസനീയവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമായ സ്രോതസ്സുകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്.

കൂടുതൽ വിശദവിവരങ്ങൾ