സംവാദം:ഹൃദയം ഒരു ക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒറ്റ വാക്യത്തിലെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പെരുത്ത അക്ഷരത്തെറ്റും. എന്താണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ സാംഗത്യം?  മംഗലാട്ട്  ►സന്ദേശങ്ങൾ 

ഹുദയം എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം വേണം....Kalesh 08:26, 4 നവംബർ 2007 (UTC)