സംവാദം:റൊബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവർലാൽ നെഹ്റു തന്നെ തന്റെ എഴുത്തു മേശക്കടിയിൽ ഫ്രോസ്റ്റിന്റെ " Miles to go before I sleep " എന്ന കവിതാഭാഗം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു Sahridayan 12:04, 20 ജനുവരി 2010 (UTC)[മറുപടി]