സംവാദം:തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

1955ലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതെന്ന് എട്ടാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം-1ലെ പേജ് 26ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു Akbarali 02:03, 13 ജൂലൈ 2013 (UTC)

ധൈര്യമായി തിരുത്തി അവലംബം ചേർത്തോളൂ. float--അഖിലൻ 04:34, 13 ജൂലൈ 2013 (UTC)

തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവലംബം ചേർത്തിട്ടില്ല Akbarali 00:51, 14 ജൂലൈ 2013 (UTC)