സംവാദം:ജർത്രൂദ് സ്റ്റെയിൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗെർട്രൂഡ് എന്നല്ലേ? --Prabhachatterji (സംവാദം) 09:48, 3 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)

ഗർട്രൂഡും ശരിയാണു്. ഈ പേരിനു രണ്ടുച്ചാരണവും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. ജോസ് ആറുകാട്ടി 15:25, 3 ഒക്ടോബർ 2015 (UTC)