സംവാദം:ആന്റ്വാൻ ലാവോസിയെ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഡെ ലാവോസിയേ എന്നല്ലേ? --ചള്ളിയാൻ 02:16, 23 ജൂൺ 2007 (UTC)

ലാവോസിയെ ആണ് ശരിയായ ഉച്ചാരണം. ഇദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഉച്ചാരണം ആണ് വേണ്ടത്. എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ലോകത്ത് പൊതുവേ ലാവോസിയെർ എന്ന് തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കാരുണ്ട്. Antoine-Laurent de Lavoisier - അന്തുവാൻ ലോറെന്റ് ദ് ലാവോസിയെ (de -> ദ്, du -> ദു, etc) Simynazarethsimynazareth

ലാവോസിയെ എന്നു മാത്രമാണ്‌ മലയാളം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്തുവാൻ ലാവോസിയെ എന്നു താളിന്റെ പേര്‌ മാറ്റട്ടെ.--Vssun 06:24, 23 ജൂൺ 2007 (UTC)

വേണ്ടാ, ആന്റൺ ലാവോസിയെ എന്നു മതി.. ഇപ്പോഴുള്ളതു മതി. ഫ്രഞ്ച് എന്റെ സെക്കന്റ് ലാങ്ക്വജ് ആയിരുന്നു :-))) Simynazareth 06:33, 23 ജൂൺ 2007 (UTC)simynazareth

ആന്റെൺ ലാവോസിയേ എന്നല്ലെ ശരിയായ വാക്ക്. --suneesh 13:49, 16 ജനുവരി 2009 (UTC)