സംവാദം:അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തലക്കെട്ട് അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എന്നാക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? --Anoopan| അനൂപൻ 07:37, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

float+അങ്ങനെയാക്കി. --Vssun (സുനിൽ) 16:22, 25 സെപ്റ്റംബർ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എന്നാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ഇതിന്റെ തലക്കെട്ട് തെറ്റായ രൂപത്തിലേക്കു മാറ്റിയത് എന്തിനാണു്? വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 08:14, 5 ജൂൺ 2013 (UTC) Reply[മറുപടി]

തെറ്റായ രൂപം. അതേതാണ്--Roshan (സംവാദം) 09:02, 5 ജൂൺ 2013 (UTC) Reply[മറുപടി]

ദീർഘം വേണ്ടിടത്തു് അതൊഴിവാക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്? അഖിലേന്ത്യാ എന്നും മഹിളാ എന്നും ദീർഘത്തോടുകൂടിയാണു് ഉച്ചരിക്കുന്നതും ഈ സംഘടനയുടെ പോസ്റ്ററുകളിൽ എഴുതുന്നതും. ദയവായി താളിന്റെ തലക്കെട്ട് അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ എന്നാക്കുക. absolute_void(); 14:22, 21 ജൂൺ 2013 (UTC)

--...യക്ഷി... 22:27, 28 മാർച്ച് 2014 (UTC)