സംവാദം:അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അകലക്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലതിരുത്ത് വേണോ.--റോജി പാലാ 02:35, 8 ജൂലൈ 2011 (UTC)

വേണ്ട --അനൂപ് | Anoop 05:35, 8 ജൂലൈ 2011 (UTC)

പഞ്ചായത്ത് ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നതിനാൽ ഈ തിരുത്ത് നീക്കം ചെയ്തു. --റോജി പാലാ 05:38, 8 ജൂലൈ 2011 (UTC)