വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വർഗ്ഗം:മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ - രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? --Vssun (സുനിൽ) 10:23, 17 മാർച്ച് 2011 (UTC) ഇതിന്റെ രണ്ടു ഉപവർഗ്ഗങ്ങളേയും ഒന്നാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയുന്നു? --Vssun (സംവാദം) 12:31, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)