വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ആവർത്തനപ്പട്ടിക

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

മൂലകങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇതിലും നല്ലത് വിഭാഗം:മൂലകങ്ങൾ എന്ന സൂചികയാണ്‌--പ്രവീൺ:സംവാദം 04:29, 23 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

  • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --Vssun 04:33, 23 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)
Yes check.svg [1] --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 06:38, 23 ഏപ്രിൽ 2008 (UTC)

കാറ്റഗറി[edit]

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Classification_systems എന്നൊരു കാറ്റഗറി ഇംഗ്ലീഷിൽ നിലവിലുണ്ട് - Classification systems എന്നതിന്റെ മലയാളം എന്താണ്‌? --ഷാജി 15:48, 9 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)