വർഗ്ഗം:കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(28 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 116 താളുകൾ)
രണ്ടാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 111 താളുകൾ)
മൂന്നാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 67 താളുകൾ)
നാലാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 62 താളുകൾ)
അഞ്ചാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 62 താളുകൾ)
ആറാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 64 താളുകൾ)
ഏഴാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 74 താളുകൾ)
എട്ടാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 73 താളുകൾ)
ഒൻപതാം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 67 താളുകൾ)
പത്താം കേരള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 79 താളുകൾ)
പതിനാലാം കേരളനിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 128 താളുകൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 28 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 28 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു താൾ മാത്രമാണുള്ളത്.