വർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ(34 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 7 താളുകൾ)
ഇന്ത്യയിലെ ഗുഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 5 താളുകൾ)
ഇന്ത്യയിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 19 താളുകൾ)
ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
നാഗക്ഷേത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം)
ഭരതക്ഷേത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം)
വാമനക്ഷേത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം)
ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 34 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 34 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 7 താളുകളുള്ളതിൽ 7 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.