വ്യവസ്ഥിതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു ഏകീകൃത സമ്പൂർണ്ണ രൂപീകരണത്തിനായി ഒരു കൂട്ടം നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരസ്പരബന്ധിതമായ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് വ്യവസ്ഥിതി. . [1]

ഒരു വ്യവസ്ഥിതി അതിന്റെ പരിസ്ഥിതിയാൽ ചുറ്റപ്പെടുകയും, അതിന്റെ അതിരുകൾ, ഘടന, ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയാൽ വിവരിക്കുകയും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യവസ്ഥിതി സിദ്ധാന്തവും , വ്യവസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവും പഠന വിഷയങ്ങളാണ് സിസ്റ്റങ്ങൾ.സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും മറ്റ് സിസ്റ്റം സയൻസുകളുടെയും പഠന വിഷയങ്ങളാണ് സിസ്റ്റങ്ങൾ.

വ്യവസ്ഥിതി സിദ്ധാന്തവും , വ്യവസ്ഥിതി ശാസ്ത്രവും പഠന വിഷയങ്ങളാണ്.


ഘടന, പ്രവർത്തനം, പെരുമാറ്റം, പരസ്പരബന്ധം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പൊതു സവിശേഷതകളും സവിശേഷതകളും വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് ഉണ്ട്.

  1. "Definition of system". Merriam-Webster. Springfield, MA, USA. Retrieved 2019-01-16.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വ്യവസ്ഥിതി&oldid=3941369" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്