വെൽക്ക ഫട്ര ദേശീയോദ്യാനം

Coordinates: 49°04′05″N 19°11′17″E / 49.068117°N 19.187933°E / 49.068117; 19.187933
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Greater Fatra (Veľká Fatra)
National Park
Rakytov Mountain
Official name: Národný park Veľká Fatra
രാജ്യം Slovakia
Regions Žilina, Banská Bystrica
Districts Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica
Highest point Ostredok
 - ഉയരം 1,592 മീ (5,223 അടി)
Area 40,371.34 ഹെ (99,760 ഏക്കർ)
 - buffer zone 26,132.58 ഹെ (64,575 ഏക്കർ)
Biomes forests 88%, meadows
Founded 1 April 2002
 - CHKO 1973
Management Správa NP Veľká Fatra
 - location Vrútky
Location of the Veľká Fatra National Park (darker green) and its buffer zone (lighter green) within Slovakia
Location of the Greater Fatra National Park in the Žilina and part of Banská Bystrica Regions
Location of the Greater Fatra National Park in the Žilina and part of Banská Bystrica Regions

വെൽക്ക ഫട്ര ദേശീയോദ്യാനം (SlovakNárodný park Veľká Fatra) സ്ലോവാക്യയിലെ ഒരു ദേശീയദ്യാനമാണ്. 

ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തിൻറെ ഭൂരിഭാഗവും സിലിന മേഖലയുടെ തെക്കൻ ഭാഗത്തും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ബെൻസ്ക ബെസ്ട്രിക്ക മേഖലയിലുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ദേശീയോദ്യാനവും അതിന്റെ സംരക്ഷിത മേഖലയും ഔട്ടർ വെസ്റ്റേൺ കാർപാത്തിയെൻറെ ഭാഗമായ ഗ്രേറ്റർ ഫട്ര റേഞ്ചിലെ (സ്ലോവാക്Veľká Fatra) ഭൂരിപക്ഷം ഭാഗങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ചെറിയ സംരക്ഷിത മേഖലകൾ[തിരുത്തുക]

2007 ഫെബ്രുവരി വരെ NP വെൽക്ക ഫട്രയുടെയും അതിന്റെ ബഫർ സോണിലും ചെറിയ സംരക്ഷിത മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു:

Name Established Size Reason for protection
National Nature Reserve
Borišov 1981 430 ഹെ 1,063 ഏക്കർ
Čierny kameň 1964 34 ഹെ 84 ഏക്കർ
Harmanecká tisina 1949 20 ഹെ 49 ഏക്കർ
Jánošíkova kolkáreň 1964 243 ഹെ 600 ഏക്കർ
Kornietová 1973 84 ഹെ 208 ഏക്കർ
Kundračka 1973 115 ഹെ 284 ഏക്കർ
Lysec 1984 70 ഹെ 173 ഏക്കർ
Madačov 1984 331 ഹെ 818 ഏക്കർ
Padva 1972 325 ഹെ 803 ഏക്കർ
Rakšianske rašelinisko 1984 6 ഹെ 15 ഏക്കർ
Rumbáre 1973 52 ഹെ 128 ഏക്കർ
Skalná Alpa 1964 525 ഹെ 1,297 ഏക്കർ
Suchý vrch 1988 71 ഹെ 175 ഏക്കർ
Tlstá 1981 3,066 ഹെ 7,576 ഏക്കർ
Veľká Skalná 1988 645 ഹെ 1,594 ഏക്കർ
Nature Reserve
Biela Skala 1993 185 ഹെ 457 ഏക്കർ
Harmanecký Hlboký jarok 1998 53.33 ഹെ 131.78 ഏക്കർ
Katova skala 1982 47 ഹെ 116 ഏക്കർ
Korbeľka 1973 86 ഹെ 213 ഏക്കർ
Rojkovské rašelinisko 1950 3 ഹെ 7 ഏക്കർ
National Nature Monument
Perlová jaskyňa 2001 450 മീ 1,480 അടി
National Nature Monument
Dogerské skaly 1952 0.2 ഹെ 0.5 ഏക്കർ
Hradené jazero Blatné 1990 4 ഹെ 10 ഏക്കർ
Jazierske travertíny 1952 2 ഹെ 5 ഏക്കർ
Krkavá skala 1952 0.3 ഹെ 0.7 ഏക്കർ
Majerova skala 1992 9 ഹെ 22 ഏക്കർ
Matejkovský kamenný prúd 1986 9 ഹെ 22 ഏക്കർ
Prielom Teplého potoka 1984 21 ഹെ 52 ഏക്കർ
Rojkovská travertínová kopa 1971 0.1 ഹെ 0.2 ഏക്കർ
Travertínové terasy Bukovinka 1980 2 ഹെ 5 ഏക്കർ
Vlčia skala 1952 1 ഹെ 2 ഏക്കർ
Protected Areal
Dekretov porast 1999 6 ഹെ 15 ഏക്കർ
Háj pred dolinou Teplô 1975 0.2 ഹെ 0 ഏക്കർ
Krásno 1997 125 ഹെ 309 ഏക്കർ
Mošovské aleje 1969 272.92 ഹെ 674.40 ഏക്കർ
Revúca 2002 39 ഹെ 96 ഏക്കർ

Resources[തിരുത്തുക]

  • Brandos, Otakar (2004). Veľká Fatra, Šípska Fatra. Ostrava: SKY. ISBN 80-86774-02-3.
  • VKÚ Harmanec (2003). Veľká Fatra. Edícia turistických máp 1:50000. Harmanec: VKÚ. ISBN 80-8042-044-0.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

49°04′05″N 19°11′17″E / 49.068117°N 19.187933°E / 49.068117; 19.187933