വെൽക്ക ഫട്ര ദേശീയോദ്യാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Greater Fatra (Veľká Fatra)
National Park
Rakytov, Veľká Fatra (SVK) - southern side.jpg
Rakytov Mountain
Official name: Národný park Veľká Fatra
രാജ്യം Slovakia
Regions Žilina, Banská Bystrica
Districts Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica
Highest point Ostredok
 - ഉയരം 1,592 m (5,223 ft)
Area 40,371.34 ha (99,760 acre)
 - buffer zone 26,132.58 ha (64,575 acre)
Biomes forests 88%, meadows
Founded 1 April 2002
 - CHKO 1973
Management Správa NP Veľká Fatra
 - location Vrútky
NP Veľká Fatra - location map.svg
Location of the Veľká Fatra National Park (darker green) and its buffer zone (lighter green) within Slovakia
Location of the Greater Fatra National Park in the Žilina and part of Banská Bystrica Regions
Location of the Greater Fatra National Park in the Žilina and part of Banská Bystrica Regions

വെൽക്ക ഫട്ര ദേശീയോദ്യാനം (SlovakNárodný park Veľká Fatra) സ്ലോവാക്യയിലെ ഒരു ദേശീയദ്യാനമാണ്. 

ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തിൻറെ ഭൂരിഭാഗവും സിലിന മേഖലയുടെ തെക്കൻ ഭാഗത്തും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ബെൻസ്ക ബെസ്ട്രിക്ക മേഖലയിലുമായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ദേശീയോദ്യാനവും അതിന്റെ സംരക്ഷിത മേഖലയും ഔട്ടർ വെസ്റ്റേൺ കാർപാത്തിയെൻറെ ഭാഗമായ ഗ്രേറ്റർ ഫട്ര റേഞ്ചിലെ (സ്ലോവാക്Veľká Fatra) ഭൂരിപക്ഷം ഭാഗങ്ങളേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ചെറിയ സംരക്ഷിത മേഖലകൾ[തിരുത്തുക]

2007 ഫെബ്രുവരി വരെ NP വെൽക്ക ഫട്രയുടെയും അതിന്റെ ബഫർ സോണിലും ചെറിയ സംരക്ഷിത മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു:

Name Established Size Reason for protection
National Nature Reserve
Borišov 1981 430 ha 1,063 acre
Čierny kameň 1964 34 ha 84 acre
Harmanecká tisina 1949 20 ha 49 acre
Jánošíkova kolkáreň 1964 243 ha 600 acre
Kornietová 1973 84 ha 208 acre
Kundračka 1973 115 ha 284 acre
Lysec 1984 70 ha 173 acre
Madačov 1984 331 ha 818 acre
Padva 1972 325 ha 803 acre
Rakšianske rašelinisko 1984 6 ha 15 acre
Rumbáre 1973 52 ha 128 acre
Skalná Alpa 1964 525 ha 1,297 acre
Suchý vrch 1988 71 ha 175 acre
Tlstá 1981 3,066 ha 7,576 acre
Veľká Skalná 1988 645 ha 1,594 acre
Nature Reserve
Biela Skala 1993 185 ha 457 acre
Harmanecký Hlboký jarok 1998 53.33 ha 131.78 acre
Katova skala 1982 47 ha 116 acre
Korbeľka 1973 86 ha 213 acre
Rojkovské rašelinisko 1950 3 ha 7 acre
National Nature Monument
Perlová jaskyňa 2001 450 m 1,480 ft
National Nature Monument
Dogerské skaly 1952 0.2 ha 0.5 acre
Hradené jazero Blatné 1990 4 ha 10 acre
Jazierske travertíny 1952 2 ha 5 acre
Krkavá skala 1952 0.3 ha 0.7 acre
Majerova skala 1992 9 ha 22 acre
Matejkovský kamenný prúd 1986 9 ha 22 acre
Prielom Teplého potoka 1984 21 ha 52 acre
Rojkovská travertínová kopa 1971 0.1 ha 0.2 acre
Travertínové terasy Bukovinka 1980 2 ha 5 acre
Vlčia skala 1952 1 ha 2 acre
Protected Areal
Dekretov porast 1999 6 ha 15 acre
Háj pred dolinou Teplô 1975 0.2 ha 0 acre
Krásno 1997 125 ha 309 acre
Mošovské aleje 1969 272.92 ha 674.40 acre
Revúca 2002 39 ha 96 acre

Resources[തിരുത്തുക]

  • Brandos, Otakar (2004). Veľká Fatra, Šípska Fatra. Ostrava: SKY. ISBN 80-86774-02-3.
  • VKÚ Harmanec (2003). Veľká Fatra. Edícia turistických máp 1:50000. Harmanec: VKÚ. ISBN 80-8042-044-0.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

Coordinates: 49°04′05″N 19°11′17″E / 49.068117°N 19.187933°E / 49.068117; 19.187933