വിസാരിതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
തഴുതാമ ഒരു വിസാരിത സസ്യം

നിരവധി ശാഖോപശാഖകളായി ഭൂപ്രതലത്തിൽ പടർന്നു വളരുന്ന ഇഴവള്ളി സസ്യങ്ങളാണ് വിസാരിതം - Diffuse. പ്രധാന കാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും ദൂരത്തിൽ പടർന്നു വളരുന്നു. തഴുതാമ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിസാരിതം&oldid=2349934" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്