വിശാഖദത്തൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധ കവിയും നാടകകൃത്തുമായിരുന്നു വിശാഖദത്തൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയായ മുദ്രാരാക്ഷസം ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്റെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മുദ്രാരാക്ഷസം എന്ന നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേർ മഹാരാജാ വടേശ്വരദത്തനാണെന്നും മുത്തച്ഛന്റെ പേർ മഹാരാജാ ഭാസ്ക്കരദത്ത ആണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ദേവീചന്ദ്രഗുപ്തം എന്ന നാടകം ശകവംശക്കാരുമായുള്ള യുദ്ധവും അതിലെ വിജയവും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാത്ത മറ്റൊരു കൃതിയുടെ ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിശാഖദത്തൻ&oldid=2236552" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്