വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2018/അനുബന്ധപരിപാടികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

യുഎഇയിൽ അനുബന്ധ പരിപാടികൾ നടത്താവുന്നതാണ്. ആശയങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.--അക്ബറലി{Akbarali} (സംവാദം) 17:02, 23 ഡിസംബർ 2018 (UTC)