വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2013/വിക്കിജലയാത്ര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

താളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ പിന്തുടരുന്ന ശൈലികളും രീതികളും തുടരുക. പലർ പലവിധത്തിൽ താളുകൾ ചെയ്ത് വെയ്ക്കുന്നത് അഭികാമ്യമല്ലെന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. നിലവിലുള്ള രീതികൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിത് വേദിയാക്കാതെ അത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് ചെയ്യുക.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 16:16, 4 നവംബർ 2013 (UTC)

നന്ദി പ്രവീൺ, ഈ താളിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമുണ്ട്. വിക്കിസംഗമോത്സവത്തിന്റെ ‘താളൊരുക്കം’ തന്നെ ഒരു വലിയ ജോലിയാണു്. എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും അവയിൽ പങ്കുചേരുകയും താളുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ രൂപവും ശൈലിയും കൈവരുത്തണമെന്നും സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 18:51, 4 നവംബർ 2013 (UTC)

പരിപാടികളുടെ താളിൽ വിക്കിജലയാത്രയുടെ സമാപന സമയം 17.30 എന്നു കാണുന്നു. രൺറ്റീഅറ്റത്തു പറഞ്ഞ സമയം ഏകീകരിക്കുമല്ലൊ.Satheesan.vn (സംവാദം) 03:23, 20 നവംബർ 2013 (UTC)