വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2016/അനുബന്ധപരിപാടികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Go to English version
WikiSangamothsavam-2016-logoBIG.png
ആമുഖം   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ   പരിപാടികൾ   അനുബന്ധപരിപാടികൾ   പങ്കെടുക്കാൻ   അവലോകനം   സമിതികൾ   പ്രായോജകർ


തിരുത്തൽ യജ്ഞങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഓണം വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു 2016
  2. എന്റെ ഗ്രാമം തിരുത്തൽ യജ്ഞം‍‍
  3. ശാസ്ത്രം 2016 തിരുത്തൽ യജ്ഞം‍‍