വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/അപേക്ഷകൾ/വിക്കിപീഡിയയും ചില മാനവികപാഠങ്ങളും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Submission no
C8
അവതരണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്

വിക്കിപീഡിയയും ചിലമാനവികപാഠങ്ങളും

അവതരണ രീതി (ശിബിരം, പ്രബന്ധം, ചർച്ച, മുതലായവ)

പ്രബന്ധം

അവതാരകന്റെ പേര്

കെ.സുഹൈറലി

ഇമെയിൽ വിലാസം

zuhairalik@gmail

ഉപയോക്തൃനാമം

Zuhairali

അവതാരകൻ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന്? (കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും മറ്റും)

പാലക്കാട്

ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ, സംഘടനകളോ, സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ബന്ധമൂണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ

എസ്.ഐ.ഒ

അവതാരകന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്


അവതരണത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം (ദയവായി മുന്നൂറു വാക്കുകളിൽ കവിയാതെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ചുരുക്കി വിവരിക്കുക)

വിക്കിപീഡിയ എന്ന ആശയം ഒരുപാട് മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ്. മനുഷ്യാന്ർജ്ജിച്ച അിറവിനന്റെ സ്വതന്ത്രവൽക്കരണം. സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തായ അറിവിന്റെ വ്യാപനത്തെ വിക്കിപീഡിയ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതു പൊലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പരസ്പര കൂട്ടായ്മ…ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ അവതരണത്തിൽ ഉദ്ദ്യേശിക്കുന്നത്.

ട്രാക്ക് - ( സമൂഹം - Community, ടെക്നോളജി - Technology, അറിവ് - Knowledge, പ്രചാരണം - Outreach )

സമൂഹം

അവതരണത്തിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യം (25 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ; എത്ര സമയം?)
25 മിനിറ്റ്
സ്ലൈഡുകൾ (optional)
പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ (സമയത്തിന്റേയോ, ദൈർഘ്യത്തിന്റേയോ മുതലായവ, ഉദാ - സമയം കൂടുതൽ വേണം, )


ഈ അവതരണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ[തിരുത്തുക]

ഈ അവതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ താങ്കളുടെ പേരു് നൽകുക. അവതരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങ ൾതെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു് ഇത് സഹായകരമാകും. നാലു ടിൽഡെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേരു സൂചിപ്പിക്കുക (~~~~).

  1. കെ. സുഹൈറലി