വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (നയരൂപീകരണം)/Archive 9

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/പണ്ഡിതർ - (കരട്)[തിരുത്തുക]

രാകേഷ് വാര്യർ എന്ന ഉപയോക്താവ് ആരംഭിച്ച ശ്രദ്ധേയതാ നയം/പണ്ഡിതർ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്കു വെക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. --Anoop | അനൂപ് (സംവാദം) 07:08, 8 നവംബർ 2013 (UTC)

പണ്ഡിതർ/ പ്രാഫസ്സർമാർ/ ഗവേഷകർ തുടങ്ങിയവർ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പാലിക്കുന്നതായി വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവും, വിശ്വസനീയവുമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ കാര്യമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കുനിൽക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമോ പട്ടികയോ തയ്യാറാക്കുവാനുള്ള ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കാം

 • വ്യക്തി ഒരു പ്രധാനമായ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ, സിദ്ധാന്തമോ, ആശയമോ മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • വ്യക്തിയുടെ ഗവേഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 • വ്യക്തി അന്താരാഷ്ട്ര/ രാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഏതെങ്കിലും വിദ്വദ്‌പരിഷദ്‌ സംബന്ധിയായ പുരസ്കാരം/ ബഹുമതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാ: നോബൽ സമ്മാനം, ഫീല്ഡ് മെഡൽ നേടിയവർ.
 • വ്യക്തിയുടെ വിദ്വദ്‌പരിഷദ്‌ സംബന്ധിയായ പ്രവര്ത്തനം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ തലങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള അനന്തര ഫലങ്ങലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 • വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണ പ്രബന്ധം (റിസർച്ച് അർറ്റികിൾ) പത്തിലധികം തവണ ഉധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് (cited).
 • വ്യക്തി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ/ സർവകലാശാലയിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമോ അത്യധികം ആദരിക്കപ്പെട്ട

വിദ്വദ്‌പരിഷദ്‌ സംബന്ധിയായ പദവിയോ) വഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഉദാ: ഡീൻ പദവി, ലൂക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയവ അലങ്കരിച്ചവർ.

 • വ്യക്തി തന്റെ പ്രവര്ത്തനതലത്തിനു പുറത്തുള്ള മേഖലകളിൽ അദ്ധ്യാപകൻ/പണ്ഡിതൻ/ഗവേഷകൻ എന്നനിലയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള അനന്തരഫലങ്ങലുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


In 3 I would like to add "ഇന്ത്യൻ അവാർഡുകൾ, ഇന്ത്യൻ അക്കാദമികളിലെ ഫെലോ എന്നിവയും" Rakeshwarier (സംവാദം) 07:22, 9 നവംബർ 2013 (UTC)

 • വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണ പ്രബന്ധം (റിസർച്ച് അർറ്റികിൾ) പത്തിലധികം തവണ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് (cited). - ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വല്ലാതെ ലൂസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണ പ്രബന്ധം എന്നതിനു പകരം 3, 5 10 ഏതെങ്കിലുമാക്കാം. Robykurian (സംവാദം) 05:55, 14 നവംബർ 2013 (UTC) Robykurian

വിക്കിപീഡിയ:ലയനവും പേരുമാറ്റവും - കരട്[തിരുത്തുക]

en:Wikipedia:Merging എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കരട് വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നയം കൂടി മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാനും ആവശ്യമുള്ള ഭേദഗതിവരുത്തുവാനും ചർച്ചയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകർക്കുള്ള നോട്ടീസ് ബോർഡ്#കാര്യനിർവ്വാഹകർ നടത്തിയ ലയനനിർദ്ദേശവും ലയിപ്പിക്കലും (കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ ചെറ്റത്തരം എന്നായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിന് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പേര്); വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/മണിച്ചൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെയൊക്കെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഒരുപക്ഷേ ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും.--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും - കരട്[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/വിനയരാജ് വി.ആർ. എന്ന ചർച്ചയാണ് ഈ കരട് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ കാരണം. ദയവായി ഇവിടെ ആവശ്യമായ ചർച്ച ചെയ്യുക. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:50, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

നയമായി സ്വീകരിച്ചാൽ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വ്യക്തികൾ എന്ന താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:43, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

 • പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുരസ്കാരമോ ബഹുമതിയോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതോ ഇത്തരമൊന്നിന് പലപ്രാവശ്യം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ ആയ വ്യക്തി. (WP:ANYBIO)
 • അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും ചരിത്രരേഖകളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കത്തക്കതുമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത വ്യക്തി. (WP:ANYBIO)
 • ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വേട്ടയാടപ്പെടുകയോ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്ത വ്യക്തി.

കൊള്ളാം... സംഗതി ജോറായിട്ടുണ്ട്.. ഇത് വിനയരാജ് വി. ആർ എന്ന താളിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ചേർത്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലെയുണ്ട്. പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയതാ നയം എന്നതിൽ വിനയരാജ് വി. ആർ എന്ന വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഈ കരട് ചേർത്ത അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നതാ പ്രശ്നം ??--സുഗീഷ് (സംവാദം) 11:15, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)
എവിടെയായാലും Additional notability ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രസ്തുത വ്യക്തി പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയാമാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ്(പത്ര വാർത്തയുണ്ടല്ലോ അതു മതി ഇവിടെ ഏതു താളും നിലനിർത്താൻ), അതിനാൽ വിനയാരാജിനെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനത്തിന് ഈ കരടു നയത്തിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നൂലാമാലയാകില്ല സുഗീഷെ.--— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Kiran Gopi (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 14:12, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

@സുഗീഷ്: വിനയരാജ് ഈ ലേഖനം അദ്ദേഹത്തെ അനാവശ്യമായ കാര്യത്തിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് (ഒരുപക്ഷേ മഗ്ര എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന അലങ്കോലപ്പെടുത്തൽ ആണോ ഇതെന്ന് എനിക്കും സംശയം തോന്നുന്നുണ്ട്). ഈ ലേഖനത്തിൽ SD ഫലകം ചേർത്തു എന്നതും ഈ മാറ്റം വരുത്തി എന്നതുമല്ലാതെ വിനയരാജ് മറ്റൊരു അഭിപ്രായവും ഇതുവരെ വിക്കിപീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്വകാര്യമായി ഇദ്ദേഹം പലരെയും (എന്നെ ഉൾപ്പെടെ) സമീപിച്ച് ഈ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനായി നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ട് (ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ) ഇത് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സഹായകമായ മാനദണ്ഡം രൂപീകരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ഈ കരട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഇതുവരെ നമ്മുടെ നയത്തിലില്ലാത്ത ഒരു തോന്യാസ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് എപ്പോഴും ബാധകമായ ഒരു മാറ്റം നയത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

@Kiran Gopi: / / എവിടെയായാലും Additional notability ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പ്രസ്തുത വ്യക്തി പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയാമാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ്/ / ഇങ്ങനെയൊരു നയം നമുക്കുണ്ടോ? (എന്റെ അറിവിൽ ഇല്ല - തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക) മലയാളത്തിലെ നയങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുനോക്കിയതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെയല്ല. പ്രത്യേകശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ WP:GNG-ക്കു പുറമേ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി പാലിച്ചാലേ ശ്രദ്ധേയത ലഭിക്കൂ എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ.

 • ഉദാഹരണത്തിന് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുക്കാം. WP:GNG പാലിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും WP:GNG കൂടാതെ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന നയ‌ത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്ന് പാലിക്കുകയും വേണം എന്നുമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
 • അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/എഴുത്തുകാർ നോക്കാം. ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എഴുത്തുകാരനും ഒന്നിലധികം സ്വതന്ത്ര ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകളിൽ കാര്യമായ പ്രസ്താവനയുള്ള പക്ഷം WP:GNG പാലിക്കും. പക്ഷേ 10 പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധനശാലകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ മറ്റുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയോ ചെയ്താലേ മലയാളത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ലേഖനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
എന്തായാലും ഈ കരടിൽ ഈ വിഷയം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു പുറമേ ഇവകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:32, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

@അജയ്, എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധേയതയ്ക്കായുള്ള അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നവരെ അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. എന്ന കാര്യം നയത്തിൽ തർജ്ജിമ ചെയ്തുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.--KG (കിരൺ) 17:12, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

അത് വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വ്യക്തികൾ#അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് ബാധകമാവുക. തർജ്ജമ ചെയ്തതിൽ "below" എന്ന ഭാഗം വിട്ടുപോയതുകാരണമുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് (എന്റെ പിശക്). ഈ ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാനദണ്ഡത്തിൽ People who meet the basic criteria may be considered notable without meeting the additional criteria below. എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയതയ്ക്കായുള്ള അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നവരെ അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നായിപ്പോയി. വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വ്യക്തികൾ#അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് നേരേ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു മാത്രമാണ് ഓപ്ഷണൽ ആയ അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ. തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:28, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)
@കിരൺ, അതു ശരിയാണ്, പത്രവാർത്തകൾ മാത്രം മതി ഒരു സംഭവത്തെ / വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള താൾ വിക്കിയിൽ നിലനിർത്താൻ എന്നിരിക്കെ അധിക മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം എന്ന അജയുടെ വാദം കൂടി കരുതിയാണ് ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്.
@അജയ്, വിനയരാജ് എന്ന താൾ മഗ്ര എന്ന താളിലെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്നതാണെന്നുള്ള വാദം സാമാന്യ യുക്തിയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതാകാം. സത്യമതല്ല എങ്കിലും. വിനയരാജിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ അതിനേക്കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുക.
അധിക മാനദണ്ഡം പാലിക്കണം എന്നുകൂടി നിഷ്കർഷയുണ്ട് എങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ നെഞ്ചിന്റെ വിസ്താരവും ലിംഗത്തിന്റെ നീളവും, വൃഷണങ്ങളുടെ ഭാരവും; സ്ത്രീകളേക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പവും മുഴുപ്പും, യോനിയുടെ ആഴവും ഒക്കെ ഓരോരോ മാനദണ്ഡങ്ങളാക്കി ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.. ലേഖകന്മാർ എല്ലാവരും അവരവർ എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇത്തരം അളവുകളും കൂടി ചേർക്കണം എന്നു കൂടി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
നിങ്ങൾ മൂന്നാലുപേരൊഴികെ പ്രത്യേകിച്ചും മൂന്നുപേർ (അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ, വിശ്വപ്രഭ, അഡ്വ. സുജിത്); ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വിക്കിയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നവരും കാബൽ, പട്ടി, പൂച്ച, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ചവറുകൾ എഴുതുന്നവർ എന്നൊക്കെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഏതു തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടത് ??--സുഗീഷ് (സംവാദം) 06:48, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)
@സുഗീഷ്. എന്തൊക്കെ അധിക മാനദണ്ഡം പാലിക്കണമെന്ന് സുഗീഷിന് അഭിപ്രായമുണ്ടോ അതൊക്കെ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണല്ലോ? താങ്കളുടെ ഇതുവരെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ (നെഞ്ചിന്റെ വിസ്താരവും ലിംഗത്തിന്റെ നീളവും, വൃഷണങ്ങളുടെ ഭാരവും; സ്ത്രീകളേക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പവും മുഴുപ്പും, യോനിയുടെ ആഴവും) അധിക മാനദണ്ഡങ്ങളാക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട്.
/ / ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വിക്കിയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നവരും കാബൽ, പട്ടി, പൂച്ച, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ചവറുകൾ എഴുതുന്നവർ എന്നൊക്കെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നത്/ /
 • ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും വിക്കിയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില പ്രവൃത്തികൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തലാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ലിങ്ക് നോക്കൂ. ആ ധാരണ എനിക്കുമാത്രമല്ലല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത്?
 • ഒരാളെയും "പട്ടി, പൂച്ച, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ചവറുകൾ എഴുതുന്നവർ" എന്ന് ഞാൻ അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. സുഗീഷാണ് ചവറുകൾ എന്ന പ്രയോഗം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്.
 • ഈ ചർച്ചയുടെ (നയരൂപീകരണ ചർച്ച) വിഷയത്തെപ്പറ്റി സുഗീഷിന് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിപരമായ അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ (ലിംഗത്തെയും യോനിയെയും സംബന്ധിച്ചുള്ളതല്ലാത്തവ)?--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:49, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)
@അജയ്, 'People who meet the basic criteria may be considered notable without meeting the additional criteria' ഇത് പിന്നെ ഏതു രീതിയിലാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടത്? അതു പൊലെ തന്നെ നിലവിലെ നയം ചർച്ചചെയ്യാതെ മാറ്റിയതു ശരിയായ കീഴവഴക്കമല്ല.--KG (കിരൺ) 09:58, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)

People who meet the basic criteria may be considered notable without meeting the additional criteria below.

എന്നതിന്റെ കൂടുതൽ നല്ല തർജ്ജമ

ശ്രദ്ധേയതയ്ക്കായുള്ള അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നവരെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാണ്.

താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാവുകയും വളരെ ഓബ്‌വിയസായ വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നു തന്നെ തെറ്റുതിരുത്തുകയുമായിരുന്നു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നയം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. അത് ഞാൻ തന്നെ തെറ്റായി മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തതാണല്ലോ? പുതിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ് നയത്തിൽ നിന്ന്) തർജ്ജമചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് സംവാദം താളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ചുനാൾ തെറ്റുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ചേർത്ത മലയാള തർജ്ജമയിലായിരുന്നു.

പക്ഷേ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു ശരി എന്ന അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കാര്യം സംവാദം താളിലും കൊടുക്കാം. തീരുമാനമാകും വരെ തിരികെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിക്കോളൂ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 13:41, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)

അതായത് നിലവിലെ ശ്രദ്ധേയത നയപ്രകാരം വിനയരാജ് എന്ന് ലേഖനത്തിന് ശ്രദ്ധേയതയുടെ അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നല്ലോ പിന്നെ അധിക മാനദണ്ഡത്തിന്റെ ചർച്ച ആ ലേഖനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്.--KG (കിരൺ) 14:03, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)

അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താതെ ഈ മാനദണ്ഡം പ്രത്യേക വിഭാഗമായി (പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന പേരോ മറ്റോ കൊടുത്ത്) കൊടുത്താൽ അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നവരെ താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് എന്നത് മറികടക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ?
അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/എഴുത്തുകാർ എന്നതു പോലെ പ്രത്യേകം താളായി കൊടുക്കാം. അത്തരം താളുകളുടെ (പ്രത്യേക ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡങ്ങളുടെ) കാര്യത്തിൽ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വ്യക്തികൾ എന്ന താളിലെ അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡങ്ങ‌ളിൽ പറയുന്ന ക്ലോസ് ("താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ") ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ?
ഇതുവരെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ സുഗീഷിന്റെ അഭിപ്രായം അധിക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു (സുഗീഷ് അഭിപ്രായങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കാതെ നേരേ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:37, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)
അജയ് താങ്കളുടെ വിശദീകരണം ആകെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു, അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡ കൂടാതെ എല്ലാത്തിനും അധികമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡം? --KG (കിരൺ) 05:34, 30 ജൂലൈ 2013 (UTC)
ഈ അനാവശ്യപ്പരുവാടി ഞാൻ വിട്ടണ്ണാ...--സുഗീഷ് (സംവാദം) 08:52, 30 ജൂലൈ 2013 (UTC)

@കിരൺ / / അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡ കൂടാതെ എല്ലാത്തിനും അധികമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്/ / ഞാനുദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല - ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽപ്പെടുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധേയത നിർണ്ണയിക്കാൻ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുപരിയായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടി പാലിക്കണമെന്നും മറ്റു ചില മേഖലകളിലുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധേയത നിർണ്ണയിക്കാൻ അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നുമാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:26, 30 ജൂലൈ 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വ്യക്തികൾ#അധിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മേഖലകളിലുള്ളവർക്കു മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം മതി (അധികമാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ കൊള്ളാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല) എന്ന സ്ഥിതിയുള്ളത്. വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/എഴുത്തുകാർ അനുസരിച്ച് എഴുത്തുകാർ എന്ന മേഖലയിൽ പെട്ടവർക്ക് ആ നയമനുസരിച്ചുള്ള അധിക മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്ന് നിർ‌ബന്ധമാണ് എന്നും അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡങ്ങൾ മാത്രം പോര എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ കരട് നയമാക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്താൽ വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/എഴുത്തുകാർ എന്നതിനു സമാനമായൊരു നയമാക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഈ കരടനുസരിച്ചുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശ്രദ്ധേയത അളക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമാനദണ്ഡങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ കരടിലെ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൊന്ന് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമാക്കാവുന്നതാണ് (വിക്കി സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെയൊരു നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്തായാലും സാധിക്കുമല്ലോ?) --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:29, 30 ജൂലൈ 2013 (UTC)

കിരൺ ജീ - നിലപാടുകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുനിന്നുകൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ശ്രദ്ധേയതാനയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ വിശകലനം പറയാം.

 • ഒന്നിലധികം സ്വതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളിൽ കാര്യമായ പ്രസ്താവനയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്വതവേ ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണല്ലോ വിക്കിപീഡിയയിലെ നയം. അവർക്ക് വിക്കിപ്പീഡിയ ലേഖനത്തിലൂടെയല്ല ശ്രദ്ധേയത ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റു സ്വതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളിലെ പ്രസ്താവന അവർക്ക് ശ്രദ്ധേയത നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. (വിക്കിപീഡിയ:ശ്രദ്ധേയത/വ്യക്തികൾ ഈ കാഴ്ച്ചപ്പാടനുസരിച്ചുള്ളതാണ്.)
 • പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് (എന്റർടൈന്മെന്റ്, രാഷ്ട്രീയം, കുറ്റവാളികളായതുമൂലമുള്ള കുപ്രസിദ്ധി മുതലായവ) മറ്റു ചില മേഖലകളിലുള്ളവരേക്കാൾ മാദ്ധ്യമ ശ്രദ്ധ സ്വതവേ കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരെപ്പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്കാണ് വിക്കിപീഡിയകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്.
 • ഉദാഹരണത്തിന് കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ദിവാനായിരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന ഓൺലൈൻ അവലംബങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതാനം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചയാൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ഛോട്ടാ നേതാവിനുണ്ടായിരിക്കും. വിക്കിപീഡിയയിൽ ലേഖനമെഴുതുന്ന പലർക്കും ഓഫ് ലൈൻ അവലംബങ്ങൾ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യമോ സാഹചര്യമോ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. (75 വർഷം മുൻപുള്ള ഒരു പ്രധാന ഗായകനേക്കാൾ വിക്കിപീഡിയയിലെത്താൻ സാദ്ധ്യത കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഏതാനം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഗാനമാലപിച്ചയാൾക്കാണ്)
 • അതുകൊണ്ട് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അപ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും പ്രാധാന്യമുള്ള പലരും പുറത്താവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ വിക്കിപീഡിയയിലെ ശ്രദ്ധേയതാനയം വളരെ "ലിബറലാണെന്ന" മട്ടിലുള്ള ആക്ഷേപം ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ലിബറ‌ൽ ശ്രദ്ധേയതാനയം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ടഫ് ശ്രദ്ധേയതാനയം ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷമുള്ളവരെപ്പറ്റിയുള്ള ഓൺലൈൻ സ്രോതസ്സുകളുടേ ആധിക്യം എന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല.
 • എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശരിയായ നയനിർമാണമാണ് പ്രതിവിധി - അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ അവലംബങ്ങൾ മൂലം ശ്രദ്ധേയത ലഭിക്കുന്നവരെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നയത്തിനു വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയല്ല.
 • ഈ കരട് നയങ്ങൾ ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശരിയായ ശ്രമമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു വിക്കിപീഡിയന്റെ അഭ്യർത്ഥന കണക്കിലെടുത്തുണ്ടാക്കിയ കരടു മാത്രമാണിത്. ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നയനിർമാണത്തിലൂടെ ശരിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരേണ്ടതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:39, 30 ജൂലൈ 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയരുടെ അഭിപ്രായം കരടിനെതിരാണ് എന്നാണ് (വരികൾക്കിടയിൽ വായിച്ചതിൽ) മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കകം അറിയിക്കാൻ അപേക്ഷ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയമാനദണ്ഡമാണ് ആദ്യമായി അഴിച്ചു പണിയേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ചും പത്രവാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന രീതി ഉപേക്ഷിക്കുക.--KG (കിരൺ) 08:19, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

കിരൺ ജീ, ഈ കരട് തള്ളുന്നതിനോട് അപ്പോൾ എതിർപ്പില്ല എന്ന് കരുതാമല്ലോ?

പത്രവാർത്തകൾ ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കത്തക്ക സ്രോതസ്സുകളായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എന്ന തീരുമാനമെടുത്താൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ വലിയൊരുഭാഗം ലേഖനങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യത്തക്കതാകും എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സ്വതന്ത്ര ജീവചരിത്രം എഴുതപ്പെടുകയോ, മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ടാവുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെപ്പറ്റിയുള്ള ജീവചരിത്രലേഖനങ്ങളേ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ എങ്കിൽ മലയാളികളായ വളരെക്കുറച്ചു പേരേ അവശേഷിക്കൂ. അതും അഭികാമ്യമായ അവസ്ഥയാണോ എന്നത് സംശയമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാവും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

 • Multiple sources എന്നത് ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കിലാക്കുന്നത്. വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച ലേഖനങ്ങളിലെ ഓൺലൈനിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട (പത്രവാർത്തകളുൾപ്പെടെയുള്ള) അവലംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് "‌രണ്ടിലധികം വർഷക്കാലം കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയും വ്യക്തിയുടെ ഔദ്യോഗികജീവിതത്തെയും പശ്ചാത്തലത്തെയും വ്യക്തിജീവിതത്തെയും സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനകൾ ഉ‌ൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന അഞ്ചിലധികം ഓൺലൈൻ അവലംബങ്ങൾ" എന്നോ മറ്റോ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓഫ്‌ലൈനിൽ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട സ്രോതസ്സുകളാണെങ്കിൽ അവ ഒന്നിലധികം എണ്ണം മതി എന്ന നിലപാടുതന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വിപ്ലവത്തിനു മുൻപുള്ളവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ പുറത്തായിപ്പോകും.
 • വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള "കാര്യമായ പ്രസ്താവന" എന്നത് പുനർനിർവ്വചിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു സാദ്ധ്യത എന്നു തോന്നുന്നു. ജനനത്തീയതി, ജനനസ്ഥലം, ബാല്യകാലം, മാതാപിതാക്കളെപ്പറ്റിയും മറ്റു ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റിയുമുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഒരാളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മാത്രമുള്ളതോ ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്രോതസ്സുകളിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് കാര്യമായ പരാമർശമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നയമുണ്ടാക്കാം.
 • പക്ഷേ ഇതിന്റെ ദോഷവശം ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കൾക്കും, ഗായകർക്കും കുപ്രസിദ്ധരായ ചിലർക്കും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്. അത്തരക്കാരെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുകയും ചില രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരെപ്പറ്റിയും പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകരെപ്പറ്റിയുമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതും അത്ര ആശാസ്യമല്ല. ട്രിവിയ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയത നൽകും എന്ന സ്ഥിതി ഇതുമൂലമുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:38, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)
കരടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ തങ്കൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഗൗരവമേറിയതാണ് അതിനാൽ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡത്തെപറ്റിയുള്ളവ മറ്റൊരു ഉപവിഭാഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നതല്ലെ ഉചിതം. വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ കാര്യമായ പ്രതിഫലനം അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡത്തിന്റെ മാറ്റത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വേണം(നമ്മുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആളുകളുടെ മാത്രം തീരുമാനം ആകരുത്), മെയിൽ ലിസ്റ്റിലും മറ്റും അറിയിപ്പുംകൊടുക്കുന്നതും സൈറ്റ് നോട്ടീസ് ഇടുന്നതും ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.--KG (കിരൺ) 05:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

പുതിയ വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

ചർച്ചയുടെ മുകളിൽ കയറിയതിന് ക്ഷമിക്കുക. കണ്ടെത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച ഈ കരട് ഈ ചർച്ചയുടെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത് അഭിപ്രായസമന്വയത്തിലെത്തി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ പാസാക്കാമോ?--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 10:07, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)


സംവാദം:സിംഹക്കടുവ ഒന്നു ശ്രദ്ധിക്കുമോ? അവിടെ എഴുതിയതാണെങ്കിലും, ഒന്നു കൂടി പകർത്തുന്നു.

ആംഗലേയ ഭാഷപോലെ അല്ല നമ്മുടേത്, അവർക്കു ലോകത്തിലുള്ളതിനെല്ലാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ പേരുണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം ആദ്യം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മൾ അവരുടെ വായിൽ നോക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തമായി ഇനി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ, ബസ്, സോപ്പ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൽക്ക്, ഒരു പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ ദൈനംദിനം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾക്കു പോലും മലയാളം ഇനി ഉണ്ടാകൂ. ഇവിടെ - ആംഗലേയ വിക്കിയിൽ പുതിയ വാക്കു കണ്ടുപിടിക്കരുതെന്ന ഒരു തത്വം ഉണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ പുതിയ വാക്കുകളെ നിരസിക്കരുതെന്നാണെന്റെ വാദം. നയമില്ലേൽ ഉണ്ടാക്കണം. പുതിയവാക്കാണെന്നു തോന്നിയാൽ കുറേ നാൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ, അഭിപ്രായസമന്വയമോ ഉണ്ടാക്കി പുതിയ വാക്കുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. --Manuspanicker (സംവാദം) 08:36, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)
മലയാളത്തിൽ വാക്ക് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അത് വിക്കിപീഡിയ ചെയ്യരുതെന്നല്ലേ നമുക്ക് നയമുള്ളൂ? പുതിയ മലയാളം വാക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് മലയാളീകരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിലെ ശാസ്ത്രസംജ്ഞകളും ജീവജാലങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും മെഡിക്കൽ പദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും മറ്റും (ആംഗലേയവൽക്കരണത്തോടെ) സ്വീകരിച്ചവയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വളർന്നത്. സിംഹക്കടുവയുടെ "ഇംഗ്ലീഷ്" വാക്കായ ലൈഗർ എന്ന വാക്കിലെ ലയൺ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും ടൈഗർ ഒരുപക്ഷേ പേർഷ്യൻ വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്വീകരിച്ചത്. നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് ലൈഗർ സ്വീകരിച്ചുകൂട (ഏതെങ്കിലും പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾ ആ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും)?
മനുജി പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ രണ്ടും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മലയാളം വാക്കുകളാണ്. വളരെപ്പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഒരു മോട്ടോർ വാഹനമാണ് ബസ്സ് എന്നും തുണി അലക്കാനോ ദേഹം കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് സോപ്പ് എന്നും ശബ്ദതാരാവലി പറയുന്നു. ഇനി സോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ വാക്കുപോലുമല്ല ഹൈ ജർമൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഫ്രഞ്ചിലൂടെയാണ് സോപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലെത്തിപ്പെട്ടതത്രേ. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാക്ക് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടക്കേണ്ടതാണ്.
 • മലയാളത്തിൽ വാക്കില്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയല്ല, സംസ്കൃതവും തമിഴും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുമെല്ലാം ഇവിടെ സ്വീകാര്യമാവണം
 • അതില്ലെങ്കിൽ താളുകൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് തലക്കെട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം (ഉദാ: ആൺ സിംഹത്തിന്റെയും പെൺ കടുവയുടെയും കുഞ്ഞ്). താളിനുള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ സിംഹക്കടുവ പോലുള്ള തർജ്ജമപ്രയോഗം ആവശ്യമായ വിശദീകരണത്തോടെ നടത്താം.
 • ഇങ്ങനെയൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വാക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് നാം നീങ്ങാവൂ.
 • ആദ്യമേ പുതിയ വാക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നാൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 09:14, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)
എടുത്തടിച്ചപോലെ ഒരു പുതിയ വാക്കിനു പോകണമെന്നല്ല എന്റെ വിവക്ഷ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രകാരം അറബികൾക്കാണെന്നു തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ റെഫ്രിഡ്ജറേറ്ററിനു വരെയും അറബിയുണ്ട് പോലും, അത് നിത്യജീവിതത്തിൽ അവരുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടതേ! നമ്മളുടെ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞപോലെ ആംഗലേയ പദങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പറഞ്ഞതു ശരിയാണ് സോപ്പും ബസും നമ്മൾക്ക് മലയാളം തന്നെ, പക്ഷേ അയലത്തു നോക്കിയാൽ തമിഴിനും മറ്റും ഇതുപോലുള്ളവയ്ക്കുപോലും അവരുടേതായ വാക്കുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തീർച്ചയായും തത്സമമായ പദങ്ങളെങ്കിലും ഉരുത്തിരിയിച്ചെടുക്കണമെന്നാണെന്റെ പക്ഷം. ഒരു പക്ഷേ ഇത് വിക്കിപീഡിയയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടതല്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നാം ആ വഴിയും കൂടി കഴിവതും ശ്രമിക്കണം എന്നുമാത്രം. --Manuspanicker (സംവാദം) 09:41, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇവിടെനിന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറ്റിയ കരട്. റെഫറൻസ് ഡെസ്ക് പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. സാധാരണ നയരൂപീകരണ ചർച്ചകളിൽ ഒരു തീരുമാനവുമുണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കരടുമായി മുകളിൽ കയറിയത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 10:11, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ചർച്ചാവിഷയത്തിനു വെളിയിലായിരിക്കാം, പക്ഷേ, വിക്കി'പീഡിയ' എന്നതുതന്നെ മലയാളീകരിക്കണം എന്നാണെന്റെ പക്ഷം. എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്നതിന്റെ പീഡിയയല്ലേ ഈ പീഡിയ. നമ്മുടെ വിജ്ഞാനകോശം എന്നതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ചേർക്കണം, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കിനിഘണ്ടു എന്നൊക്കെയുള്ള പോലെ. :) --Manuspanicker (സംവാദം) 10:32, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇവിടെ 'കണ്ടെത്തലുകൾ സംബന്ധിച്ച ഈ കരടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അൽപ്പം വ്യത്യാസത്തോടെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പണ്ട് നയരൂപീകരണ ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമായ കാര്യമാണോ? ആണെങ്കിൽ കരട് പിൻവലിച്ച് ഇതിനെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയാവാം. നോട്ടപ്പിശകുകാരണമാണ് പുതിയ കരടുണ്ടാക്കിയത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 11:19, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)

എവിടെയും പറഞ്ഞോ അച്ചടിച്ചോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിൽ പെട്ട പുതിയ പേരുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോട് വിയോജിക്കുന്നു . പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലം ഇതല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും ഉള്ള എല്ലാ പേരുകളും ഇങ്ങനെ മാറ്റൽ ശരിയായ ഒരു രീതി അല്ല , ഭാഷ വളരാൻ പുതിയ വാക്കുകൾ വേണം എന്ന് ഉറപിച്ചു പറയാം എന്നാൽ അതിന്റെ തുടകം ഇവിടെ വേണ്ട എന്നേ അഭിപ്രായം ഉള്ളൂ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:34, 13 മാർച്ച് 2013 (UTC)

Wikipedians who wish to hold casual discussions with fellow Wikipedians can use the IRC channels, such as #wikipedia. Note that this is an IRC channel, not a message board. There are also a number of early-stage projects that attempt to use a wiki for discussion and debate. എന്ന ഭാഗം ഇവിടെനിന്നും തർജ്ജമ ചെയ്തെടുത്ത കരടിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ചേർക്കണോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 06:00, 15 മാർച്ച് 2013 (UTC)

നയങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അതേപടി തർജ്ജുമ ചെയ്തവയാണ്. മിക്കതും ഉ:praveenp ആണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം. --Vssun (സംവാദം) 17:39, 24 മാർച്ച് 2013 (UTC)
തത്വത്തിൽ float
പോയിന്റ് 2-ൽ മദ്യപാനക്കളി പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കാണ്. ഉദാഹരണമായതിനാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടേ? കളി എന്നു മാത്രമുപയോഗിച്ചാലും തരക്കേടില്ല.
നിലവിലെ പോയിന്റ് 3-ൽ ബ്ലോഗ് എന്ന പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരടിലെ പോയിന്റിൽ സ്വകാര്യ ഉപന്യാസങ്ങൾ, ബ്ലോഗുകൾ എന്നാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കില്ലേ?

ഈ പോയിന്റുകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവയിൽ അഭിപ്രായം പറയാം --Vssun (സംവാദം) 00:19, 26 മാർച്ച് 2013 (UTC)

രണ്ടിനോടും യോജിക്കുന്നു. എതിരഭിപ്രായമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലാത്തതിനാൽ കരടിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും വരുത്തി. ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ "വികാരങ്ങൾ" എന്നത് "വികാരവിചാരങ്ങൾ എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് (കൂടുതൽ വ്യക്തത അതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 06:23, 26 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വികാരവിചാരങ്ങൾക്ക് float. നിലവിലെ നയത്തിലുള്ള പോയിന്റ് 4-ഉം 5-ഉം ഏതാണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്. രണ്ടിനെയും ഒന്നാക്കേണ്ടതുണ്ടോ? --Vssun (സംവാദം) 12:20, 26 മാർച്ച് 2013 (UTC)

4, 6, 7 എന്നീ പോയിന്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ഈ തലക്കെട്ടിനുകീഴിലെ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതാവും കൂടുതൽ നല്ല പരിഹാരമെന്ന് തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 15:40, 26 മാർച്ച് 2013 (UTC)

അനുകൂലിക്കുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 01:58, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)
രണ്ടുകാര്യങ്ങളിൽ സമവായമുള്ളതായി കാണുന്നു. ഉപയോക്താക്കൾക്കാർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ്. എതിർപ്പില്ലെങ്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്.
 1. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിലെ 1,2,3,5 എന്നീ പോയിന്റുകൾക്ക് പകരം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാലു പോയിന്റുകൾ ചേർക്കുക
 2. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4, 6, 7 എന്നീ പോയിന്റുകൾക്ക് പകരം ഈ തലക്കെട്ട് ചേർക്കുക--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 09:04, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ ഒരു പ്രസംഗവേദിയോ പരസ്യം നൽകാവുന്ന ഇടമോ അല്ല[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല എന്ന താളിൽ നിലവിൽ പ്രസംഗം പരസ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചെറിയ പ്രസ്താവനയേ ഉള്ളൂ. മോഹനൻ വൈദ്യർ പോലുള്ള താളുകൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇവിടെനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത ഒരു കരട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ പാസാക്കിയാലോ? ഈ കരട് മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരുത്തരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 10:49, 14 മാർച്ച് 2013 (UTC)

മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതുതന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ. അതിനൊപ്പം ഇതും ക്ലോസ് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? --Vssun (സംവാദം) 01:09, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)
തീർച്ചയായും. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 08:31, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല/മൗലിക ചിന്തകൾ/കരട് - ഈ കരട്, ഇനി ആവശ്യമുണ്ടോ? നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ? --Vssun (സംവാദം) 06:44, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല വിക്കിപീഡിയ എന്നതുസംബന്ധിച്ച് ഒരു കരട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മകഥകളും പ്രാദേശിക ക്ലബുകളും മറ്റും സംബന്ധിച്ച താളുകൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ഈ താളിലെ ഉള്ളടക്കം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ നയമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈ താളിന്റെ തർജ്ജമയാണിത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 10:39, 15 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കി:പരിശോധനായോഗ്യത, വിക്കി:ശ്രദ്ധേയത എന്നീ രണ്ടു നയങ്ങൾ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത്? ഇപ്പറഞ്ഞ നയങ്ങളിലൂടെ/താളുകളിലൂടെ പകർന്നുനൽകാനാവാത്ത എന്താണ് ഇതിലുള്ളത്? --Vssun (സംവാദം) 08:35, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ശരിയാണ്. ഇതിൽ നയപരമായി പുതിയതായി (സുനിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നയങ്ങളല്ലാതെ) ഒന്നുമില്ല. എനിക്കു തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ (അവിടെനിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തതാണ് സംഗതി) ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം (തട്ടിക്കൂട്ട്) നേരിടുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നയാളിനോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അൽപ്പം വിശദമായി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു താക്കീത് മാത്രമാണിതെന്നാണ്. അതേ ഉപയോഗത്തിനേ ഇത് മലയാളത്തിലും കൊള്ളുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ പുതിയ നയങ്ങളൊന്നുമില്ല്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലുള്ള നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനം വല്ലതും ഈ താളിലുണ്ടോ എന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു.

ഇത്തരം ഒരു സഹായതാൾ തർജ്ജമചെയ്ത് മലയാളത്തിലാക്കിയാൽ അതിന് മലയാളത്തിലെ നയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനം വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അപ്രൂവൽ ന‌ൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാക്കാൻ നയം വല്ലതും രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇത്തരം പല താളുകളും ചർച്ചയിലൂടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയല്ല എന്ന് ചികഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാകില്ലേ?

ഇവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ (ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കുള്ള കണ്ണി സംബന്ധിച്ചത്) അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമാണോ സംഭവിച്ചത് എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ ഉപയോക്തൃ താളിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അത് തത്തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് താളിന്റെ നേരിട്ടുള്ള തർജ്ജമയല്ല! കണ്ണി കൊടുക്കാമോ എന്ന വിഷയം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നയരൂപീകരണ ചർച്ചയിൽ വന്നതായും കാണുന്നില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 09:31, 28 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പ്രത്യേകം നയങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ നയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് കീഴ്വഴക്കം. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള താളുകൾ തർജ്ജുമ ചെയ്യുക എന്നത്. തർജ്ജുമക്കു ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് താളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. --Vssun (സംവാദം) 01:12, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)

അഡ്മിൻ പദവി ദുരുപയോഗം - 16 മാർച്ച് 2013[തിരുത്തുക]

ഇത് കാണുക. ഇത് അഡ്മിൻ പദവി ദുരുപയോഗം ആണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പലർക്കും യൂസർ പേജിൽ സ്വന്തം ബ്ലോഗിലേക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ആരും സ്വന്തം ബ്ലോഗ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നിവയുടെ ലിങ്ക് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന നയരൂപീകരണം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ ഒരു ബ്ലോഗിന്റെ ഉള്ളടക്കം തന്റെ അഭിരുചിയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല അതിനാൽ അത് എന്റെ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉപയോക്താവിന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്ക പറയുന്നത്. എന്ത് നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. As long as the linked blog or website contains no hate speech, pornography or some generally unacceptable content this should not be raised as an issue. Thank you --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 12:22, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇവിടെ ഉള്ള നയം ഇതാണ്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ബ്ലോഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നയം. അത് കൂടുതൽ വ്യക്തതയുള്ളതാക്കാൻ ഈ ചർച്ച ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വിഭാഗം ബ്ലോഗുകളെ മാത്രം ഉപയോക്തൃ താളിൽ കണ്ണി ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കണോ എല്ലാ ബ്ലോഗ് കണ്ണികളൂം നീക്കം ചെയ്യണോ എന്നത് സമൂഹത്തിന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗും അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയെയോ വിക്കി സംരംഭങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ളതോ മലയാള ഭാഷയെയോ സാഹിത്യത്തെയോ കുറിച്ചുള്ളതോ ആയ ബ്ലോഗുകൾ മാത്രം ചേർക്കാനനുവദിക്കാം എന്ന തീരുമാനമെടുക്കണം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 14:05, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
ഇവിടെ വിഷയം ഈ ഫലകം എന്റെ യൂസർ പേജിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് ശ്രീമാൻ റോജിയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുമാണ്. ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടത്തെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിന്റെ യൂസർ പേജിലെ my blog ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. പൊങ്ങി വന്ന പേജിൽ കണ്ടത് "want to meet Filipina Girls?" എന്ന പരസ്യമാണ്. മിസ്റ്റർ റോജി പാലാ ഇത്രയും കാലമായി അത് കണ്ടില്ലേ ? എന്റെ ബ്ലോഗ് അതിലും എത്രയോ ഭേദം :) --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 14:17, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
ബി.സ്വാമീ, ഇവിടുത്തെ ചർച്ച ദയവായി നയരൂപീകരണത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നയത്തിലെ വാക്കുകൾ (ഇവിടെ താങ്കളുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്, വിക്കി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല) വ്യക്തമാണോ, അതിൽ ഭേദഗതികളെന്തെങ്കിലും വേണമോ എന്നതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങൾ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 14:28, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
ഇവിടെ താങ്കളുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്, വിക്കി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നയത്തിനോട് യാതൊരു എതിർപ്പും ഇല്ല. എഴുത്തുകളരി മറ്റാരും കാണാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലമായത്കൊണ്ട് കുറച്ച് text ഞാൻ അവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ചു എന്ന കാര്യം ശരിയാണ്. അത് ശ്രീ റോജി പാലാ നീക്കം ചെയ്തതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച വിഷയം അതല്ല. It's simply : 1) can a user place a link to his own website or blog on his user page 2) If the website or blog does not contain any generally objectionable material, but, if Mr. Rojy Pala does not like it should the user remove the link ? എന്നതാണ്. --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 14:42, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇവിടെ താങ്കളുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്, വിക്കി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അത് ഇവിടെ വ്യക്തമായാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രധാന വിഷയം. വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് യോജിക്കാത്ത ലിങ്കുകൾ താങ്കളുടെയോ (മറ്റാരുടെയെങ്കിലുമോ പേജുകളിൽ) കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകണ്ടാൽ കാര്യനിർവാഹകർ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിഷയമാണോ? ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളുടെ ഉപയോക്തൃ താളിലും ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് നയരൂപീകരണ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാകേണ്ടതാണ് എന്നു തോന്നുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നയം രൂപീകരിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവയാണ്.

 • ചില ബ്ലോഗുകൾ മാത്രം അനുവദിക്കുകയും ചിലവ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ആണോ വേണ്ടത്? ഇതുപോലുള്ള ബ്ലോഗുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ?
 • നിലവിലുള്ള നയം ഭേദഗതി ചെയ്ത് ചില ബ്ലോഗുകളെങ്കിലും യൂസർ പേജുകളിൽ അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എത്തരം ബ്ലോഗുകൾ ആണ് അനുവദിക്കേണ്ടത്?
 • നിലവിലുള്ള നയം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ (അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക്) എല്ലാ ഉപയോക്തൃ താളുകളും വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരില്ലേ? (ബോട്ടോടിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ?)
 • ഇവിടെ താങ്കളുടെ സ്വന്തം വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്, വിക്കി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഘടന അർത്ഥം വ്യക്തമാകാൻ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ?

എന്നിവയാണ്. റോജി താങ്കളുടെ പേജിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ ബ്ലോഗിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്ക് നീക്കം ചെയ്തത് നിലവിലുള്ള നയപ്രകാരം ശരിയായ നടപടി തന്നെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 15:10, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ചുരുക്കത്തിൽ എന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് ലിങ്ക് ഇടാം . ഇല്ലേ മിസ്റ്റർ അജയ് ? അതോ ഞാൻ പൊതുവെ ആള് ശരിയല്ല ഒരു ലിങ്കും ഇടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വല്ലതുമുണ്ടോ ? കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നായിരുന്നു. --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 15:25, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
നിലവിലുള്ള നയം ബ്ലോഗുകളിലേക്ക് കണ്ണി നൽകാനേ പാടില്ല എന്നാണ്. വെബ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അനാവശ്യമോ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് യോജിക്കാത്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കമാണുള്ളതെങ്കിൽ അതിലേയ്ക്ക് കണ്ണി നൽകാൻ വിക്കിപീഡിയ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലവിലുള്ള നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവാരമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ബ്ലോഗാണോ എന്നത് വിഷയമല്ല. ഉപയോക്താവിന്റെ നിലവാരവും വിഷയമല്ല. Smiley.svgഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിന്റെ ഉദ്ധരണി മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചുനോക്കൂ. ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ ബ്ലോഗുകളിലേയ്ക്ക് കണ്ണികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 15:41, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
എങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണികൾ നീക്കം ചെയ്ത്. ആ ഫലകം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിലവാരമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഗൌരവതരം വിക്കിപ്പീഡിയം എന്ന ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓക്കേയാണോ ? ഏതായാലും താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് "ganging up against a newcomer" എന്ന കലാപരിപാടിയാണ് എന്ന് വിനീതപൂർവം അറിയിക്കുന്നു. --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 15:50, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
എന്നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Smiley.svg നിലവിലുള്ള നയത്തിന്റെ ഉദ്ധരണിയല്ലേ ഞാൻ മുകളിൽ കാണിച്ചത്? ആ നയം നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കണം എന്നു തന്നെയല്ലേ ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതിയതിന്റെ അർത്ഥം? അതല്ല നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പെർസിക്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഉപേക്ഷിക്കൂ ബി. സ്വാമീ. എനിക്ക് താങ്കൾ എഴുതുന്ന ഭൂരിഭാഗം താളുകളും വിജ്ഞാനപ്രദമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, താങ്കളെ ആക്രമിച്ചോടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ആർക്കുമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഈ താളിൽ വരുന്നത് നയരൂപീകരണത്തിന് മാത്രമാണ്. ഒന്നു കൂടി പറയട്ടെ. നയരൂപീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ. വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിപ്പോകാതിരിക്കൂ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 16:04, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)
@Ajay- ശരി. താങ്കളുടെ വാക്കുകളെ സംശയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടികൾകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചതിന് മാപ്പ് Smiley.svg എല്ലാരും കണ്ണികൾ നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന സമവായത്തിലെത്തുംവരെ ഞാനും നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. ജയ് സഖഫി --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 16:14, 16 മാർച്ച് 2013 (UTC)

യൂസർ പേജിൽ നിന്നും മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കോ ബ്ലോഗുകളിലേക്കോ ലിങ്കുകളോ നൽകുന്നതിനെ എതിർക്കേണ്ടതില്ല. അതിനെ എതിർക്കുന്ന നയം മാറ്റിയെഴുതണം എന്നു തന്നെയാണ് എന്റെ നിലപാട്. ഏതെങ്കിലും ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും അനാവശ്യമായ ലിങ്കുകൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. യൂസർ പേജ് ഒരു യൂസറുടെ താത്പര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു കൂടിയാണ്. അത് ഒരു ബ്ലോഗായിപ്പോയാൽപ്പോലും എതിർക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. യൂസർ പേജ് ഒരിക്കലും ഒരു ലേഖനമല്ലല്ലോ. --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 10:15, 22 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കയാല്ല എന്ന താളിൽ, വിക്കിപീഡിയയെ ഒരു ബ്ലോഗ് ആയി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ലിങ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിലൊരു മാറ്റം വേണമെന്നും തോന്നുന്നില്ല.
പലയാളുകളും സ്വന്തം ബ്ലോഗിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പകർപ്പവകാശലംഘനമല്ല എന്നു കാണിക്കാൻ വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താവും ബ്ലോഗുടമയും ഒരാളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ബ്ലോഗിൽ വിക്കി ഉപയോക്തൃതാളിലേക്കും, വിക്കി ഉപയോക്തൃതാളിൽ ബ്ലോഗിലേക്കും ഉള്ള ലിങ്കുകൾ ചേർക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത്. ഉപയോക്തൃതാളുകൾ സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയും താൽപര്യങ്ങളും കാണിക്കാനുള്ള ഇടമായതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ബ്ലോഗിലേക്ക് കണ്ണി നൽകാവുന്നതാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

--Vssun (സംവാദം) 01:25, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)

താഴെപ്പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ സമവായമുണ്ട് എന്നു കരുതുന്നു.

 • റോജി ചെയ്തത് അഡ്മിൻ പദവിയുടെ ദുരുപയോഗമല്ല.
 • വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല എന്ന താളിൽ മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.
 • ഇവിടെ താങ്കളുടെ ഉപയോക്തൃതാളിൽ നിന്നും മറ്റു ബ്ലോഗുകളിലേക്കോ അനാവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് യോജിക്കാത്തതോ ആയ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കോ കണ്ണികൾ നൽകുന്നത് വിക്കിപീഡിയ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

മാറ്റം താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വരുത്താമോ?

float--Vssun (സംവാദം) 05:08, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്തൃതാൾ എന്ന താളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 08:50, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ഉപയോക്തൃതാൾ എന്ന താളിൽ വരു‌ത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 15:15, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)

മാറ്റങ്ങളൊന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ ചർച്ചയിൽ ഇവിടെ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാമെന്ന് സമവായമുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:06, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


വിക്കിപീഡിയ:തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കരുത്[തിരുത്തുക]

തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതുസംബന്ധിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് വിക്കി ലേഖനത്തിന്റെ തർജ്ജമയായി ഒരു കരട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ച ചെയ്ത് വേണ്ട ഭേദഗതികളോടെ പാസാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 06:26, 18 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഭീഷണിയുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധമുണ്ടായി. നമ്മുടെയെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജിംബോ ചേട്ടന്റെ ധാർമികരോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കു ചേരുന്നു. ഹോക്സന്മാർ സജീവമാകുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അടുത്ത് വരുകയാണ്. നാം ജാഗരൂകരായി ഹോക്സുകളെ നേരിടാൻ ഒരു ആന്റി ഹോക്സ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപികരിക്കണം സർ. മുൻ നിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സ്വാമി തയ്യാർ --ബി. സ്വാമി (സംവാദം) 18:29, 18 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ജിംബോ --Roshan (സംവാദം) 18:57, 18 മാർച്ച് 2013 (UTC)

കരട് പദ്ധതി താളായി അംഗീകരിക്കാനുള്ള സമവായമുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്. ഇതുവരെ എതിർപ്പുകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:13, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

നയപരമായി, പരിശോധനായോഗ്യത എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. കരടിന്റെ മുകളിൽ ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡം എന്നുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു. --Vssun (സംവാദം) 06:50, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ശ്രദ്ധേയത എന്നത് മാറ്റി. ഈ താൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ തട്ടിപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖയായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത എന്ന താളിന്റെ ഉപതാളാക്കുകയും വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത എന്ന താളിന്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണികൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:11, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

പരിശോധനായോഗ്യതയുടെ ഉപതാളാക്കണമെന്നില്ല. അവിടെനിന്ന് കണ്ണി വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. --Vssun (സംവാദം) 07:33, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

float --Vssun (സംവാദം) 06:59, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


വെടിവെപ്പ്[തിരുത്തുക]

ഇപ്പോൾ കുറേ വെടിവെപ്പ് കേസുകളുടെ ലേഖനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ വെടിവെപ്പ് എന്നത് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്നത് ഒരു തീരുമാനാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലാണ് ഇതെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക: ഒഞ്ചിയം വെടിവെപ്പ്, കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവെയ്പ്പ്, പുതുപ്പള്ളി വെടിവയ്പ്പ്, അറബിക്കടലിലെ ഇറ്റാലിയൻ വെടിവെയ്പ് 2012. വെടിവെപ്പ് എന്നുപയോഗിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. വെയ്പ്പ് എന്നതിൽ എ, യ് എന്നീ രണ്ട് താലവ്യങ്ങൾ അടുത്തടുത്തുവരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. അത് ആവശ്യമില്ല. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 06:04, 18 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഞാൻ തന്നെ വിക്കിപീഡിയയിൽ രണ്ടു തരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്!!! വെടിവെയ്പ്, വെടിവയ്പ്പ്, വെടിവെയ്പ്പ്. വെടിവെപ്പ് എന്ന എല്ലാ വകഭേദങ്ങളും വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് പുറത്ത് പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി വെടിവെപ്പ് ആണ് ശരിയെങ്കിൽ അത് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രാ‌യം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 06:34, 18 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വെയ്ക്കുക എന്നുവായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഇടയിലെ യകാരം വെപ്പിനില്ലെന്നു കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെടിവെപ്പ് ആയിരിക്കും ശരി. വാക്കുകളുടെ അഭികാമ്യമായ ശൈലിക്കുവേണ്ടി ഒരു താൾ തുടങ്ങി അതിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 01:31, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)
വാക്കുകളുടെ ശൈലീപുസ്തകം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഒരു float. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 03:40, 29 മാർച്ച് 2013 (UTC)
വാക്കുകളുടെ ശൈലീപുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകം#മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ, വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകം#ഭൂമിശാസ്ത്ര നാമങ്ങൾ എന്നിവ വാക്കുകളുടെ ശൈലീപുസ്തകത്തിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നതാവും നല്ലത് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 15:26, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)
float. വിക്കിപീഡിയ:ശൈലീപുസ്തകത്തിന്റെ ഉപതാളായി ഇത് നൽകിയാൽ മതിയാകില്ലേ? തലക്കെട്ട് എന്തുവേണം? വിക്കി:ശൈലീപുസ്തകം/വാക്കുകളുടെ പൊതുശൈലി? --Vssun (സംവാദം) 10:26, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)
നമ്മുടെ ഡിഫോ‌ൾട്ട് ശൈലീപുസ്തകം വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ വേണ്ട ശൈലി (തലക്കെട്ടുകളുടെ ഘടന, ടാക്സോബോക്സ്, അവലംബം മുതലായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വി‌ളിക്കാവുന്നത് വിജ്ഞാനകോശശൈലീപുസ്തകം എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരുമാറ്റണമെന്നില്ല. പുതിയ ഉപതാളിൽ ഭാഷാ ശൈലിയെപ്പറ്റിയാണല്ലോ പ്രതിപാദിക്കാവുന്നത്. അതിനുപറ്റിയ പേര് ഭാഷാശൈലീപുസ്തകം എന്നതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമായിരിക്കില്ലേ? (ഉദാ: വിക്കി:ശൈലീപുസ്തകം/ഭാഷ?) വിക്കി:ശൈലീപുസ്തകം/വാക്കുകളുടെ പൊതുശൈലി എന്നതും നല്ലതുതന്നെ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:47, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)
തലക്കെട്ട് ഭാഷ എന്നാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തി വളരെക്കൂടില്ലേ.
വിക്കി:ശൈലീപുസ്തകം/വാക്കുകളുടെ പൊതുശൈലി എന്ന താളിന്റെ കരടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. തലക്കെട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആകാം. --Vssun (സംവാദം) 11:03, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)


കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സമവായമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:12, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

നാൾവഴി മായ്ക്കൽ[തിരുത്തുക]

 • നാൾപ്പതിപ്പ് മായ്ക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഈ കരട് ഈ ത്രെഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ [ഈ നയമാണ്] തർജ്ജമ ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിന്ന് കുറേ ഭാഗം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 • The community's decision was that RevisionDelete should not be used without prior clear consensus for "ordinary" incivility, attacks, or for claims of editorial misconduct. The wider community may need to fully review these at the time and in future, even if offensive. എന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ സമവായമാണ്. ഇത് ഭാഗികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • Oversightable information സംബന്ധിച്ച ഭാഗവും തലക്കെട്ടിനുകീഴിലുള്ള വിവരവും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരു ത്രെഡിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
 • Arbitration Committee സംബന്ധിച്ച വിവരവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതും ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റൊരു ത്രെഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ത്രെഡിനു മുകളിൽ കയറിയത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 08:51, 23 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ചില തിരുത്തുകൾ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ തിരുത്തുകളുടെ ദർശനീയത ഒഴിവാക്കുന്നതെന്തിനാ?. ഉദാഹരണം ഇവിടെ. നാൾവഴിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എന്താണ് ന്യായം. എല്ലാ തിരുത്തുകളും എല്ലാവർക്കും കാണാനാകുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വല്ല നയവും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?--ഇർഷാദ്|irshad (സംവാദം) 05:06, 23 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പകർപ്പവകാശലംഘനമായതിനാലാണ് ആ നാൾപ്പതിപ്പുകളുടെ ദർശനീയത മായ്ക്കപ്പെട്ടത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 05:11, 23 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ നാൾപ്പതിപ്പ് മായ്ക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കരടിനെ സംബന്ധിച്ച് എതിർപ്പൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതി താളാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:41, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


ഭാര്യയും പങ്കാളിയും[തിരുത്തുക]

""കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ പങ്കാളിയായിരുന്നു ആര്യ അന്തർജ്ജനം" വാചകം ഇവിടെനിന്നും What is the difference between ഭാര്യ and പങ്കാളി? --Vinayaraj (സംവാദം) 14:17, 19 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഭാര്യ = ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൾ എന്നും ഭർത്താവ് = ഭരിക്കുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ husband, wife എന്നതിനുപകരം ഇപ്പോൾ പൊതുവേ പ്രയോഗിക്കുന്നവാക്ക് spouse എന്നാണ്. നിയമപരമായി വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർക്കും, സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദമാണ് പങ്കാളി എന്നത്. പങ്കാളി എന്നത് ഒരു ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ ആയ പദമായതിനാലാണ് അത് അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത്. ശീലം നമുക്ക് ഇത്തരം വാക്കുകളെ ദഹിപ്പിക്കില്ലെന്നത് മറ്റൊരുകാര്യം :) --Adv.tksujith (സംവാദം) 19:21, 19 മാർച്ച് 2013 (UTC)
ഇങ്ങനെ വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പദങ്ങളും ഭാഷയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സർവ്വവിധപിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ഭാഷയിൽ നിന്നും ആകെ ആവണം. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും പത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അനുദിനപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മീഡിയകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ സംസ്കൃതരൂപങ്ങളിൽ നിന്നാവാം മലയാളത്തിലെത്തിയത്. സാംസ്കൃതധാതുവിന് വേറെ പല അർത്ഥങ്ങളുമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ച് മറ്റു ചില അർത്ഥങ്ങൾ കൈവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതു കൊണ്ടാണല്ലോ അനുദിനപ്രയോഗങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഭാഷയെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ മാത്രം ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിത്തുടങ്ങുന്നത് ആശാസ്യമാണോ എന്നൊരു സംശയം. മനുവിന്റെ പിൻമുറക്കാരായതിനാലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് വന്നതെന്നും, അതിൽ യോജിക്കാനാവാത്തതു കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്ക് തെറ്റായ അർത്ഥത്തിലാണെന്നെല്ലാം വാദിച്ചാൽ ശരിയാവുമോ? വീണ്ടും പറയട്ടേ, Gender neutral പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ ലേഖകനോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ convictions നടപ്പിലാക്കാൻ വിക്കിപ്പീഡിയ വേദിയാക്കാമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. --Vinayaraj (സംവാദം) 01:22, 20 മാർച്ച് 2013 (UTC)

അതു തന്നെയാണ് എന്റെയും ചോദ്യം, "നമ്മുടെ convictions" പിന്തുടരണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോടും നിർബന്ധിക്കണമോ എന്ന് ! --Adv.tksujith (സംവാദം) 01:47, 20 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ജീവിതപങ്കാളി എന്നുതന്നെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളി എന്നും. അല്ലാതെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് വേണ്ടതില്ല--Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 10:05, 22 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സംഗതിയെന്താണ്.ജീവിതപങ്കാളിയെന്ന് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വിക്കിയിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങളെ വിക്കിയിൽനിന്ന് എടുത്തുമാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പങ്കാളി എന്നു മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല. ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളിയായതിനാൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുതന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. പങ്കാളിത്തം മറ്റു പലതുമിലുമുണ്ട് ബിസിനസ് ഉദാഹരണം. ഒരു കാര്യം കൂടി ഭാഷാപരിഷ്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിക്കിപീഡിയ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് ആയി മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 10:34, 22 മാർച്ച് 2013 (UTC)
മലയാളഭാഷയിലാണു് ആ ലേഖനമെങ്കിൽ "ഭാര്യ" എന്നുതന്നെ വേണം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ. gender neutral ആകുക എന്നതു് ഒരു സമൂഹത്തിനെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല കാര്യമായിരിക്കാം. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാഷയിലെ ചില പദങ്ങളും (ഭാഷയുടെ തന്നെ വിവിധമണ്ഡലങ്ങളിൽ) മാറ്റിവെക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം. പക്ഷേ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, പതി, പത്നി, സഹധർമ്മിണി തുടങ്ങിയ രൂഢമൂലങ്ങളായ വാക്കുകളെ മുറിച്ചുമാറ്റിക്കൊണ്ടല്ല അത്തരം പരിഷ്കാരം തുടങ്ങിവെക്കേണ്ടതു്. പ്രത്യേകിച്ചും വിക്കിപീഡിയയ്ക്കകത്തു തന്നെ അതു വരേണ്ടതു് മറ്റു രംഗങ്ങളിലെ വ്യാപകമായ പ്രയോഗസാധുതയ്ക്കു ശേഷം വേണം. മുകളിൽ എഴുതിയ വാചകത്തിൽ (ആമുഖത്തിൽ തന്നെ) പങ്കാളി എന്നു വായിക്കുമ്പോൾ ഇ. എം.എസ്. നേരാംവണ്ണം വേളി കഴിക്കാതെ, എന്തോ സംബന്ധപ്പരിപാടിയുമായാണു കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്നു തോന്നും. (അതുതന്നെ ഒരു തെറ്റാണെന്നു വ്യവക്ഷയില്ല. പക്ഷേ, തെറ്റുകളും ശരികളും അതാതുകാലങ്ങളിൽ മാറിമറിഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാവുന്നതാണല്ലോ.)
(എന്റെ സ്വന്തം കാഴ്ച്ചപ്പാടിൽ, ഭാര്യ-ഭർത്താവു് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിൽപോലും അസ്കിത തോന്നുന്നത്ര വികലവും അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു സാമൂഹ്യദുരാചാരമൊന്നുമല്ല gender neutralityയുടെ ആധുനികബോധം. എല്ലാരും കൂടി കുളിപ്പിച്ചുകുളിപ്പിച്ച് ഒടുവിൽ ഈയൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണധാരയെക്കൂടി ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്നാണിപ്പോഴത്തെ എന്റെ പേടി.) ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 23:06, 22 മാർച്ച് 2013 (UTC)
""എല്ലാരും കൂടി കുളിപ്പിച്ചുകുളിപ്പിച്ച് ഒടുവിൽ ഈയൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണധാരയെക്കൂടി ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്നാണിപ്പോഴത്തെ എന്റെ പേടി."" float LaughingOutLoad.gif --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 02:43, 23 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ക്ഷമിക്കുക. മലയാളത്തിൽ സാധാരണയായി പ്രയോഗിക്കുക "ജീവിതപങ്കാളി" എന്നാണ്. [1] ഈ അടുത്തിടെ വായിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ പങ്കാളി എന്നുകണ്ടത് മനസ്സിൽ കിടന്നത് കാരണം അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയതാണ് :) അത് തിരുത്തി ജീവിതപങ്കാളി ആക്കിയേക്കാം. ആതും പറ്റില്ലെന്ന് ഉത്തമബോദ്ധ്യമുള്ളവർക്ക് "ഭാര്യ" എന്ന് തിരുത്താമല്ലോ. അതിനും വിക്കിപീഡിയിയിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ലല്ലോ... മറ്റൊരിടത്ത് നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചോട്ടോ... "നമ്മുടെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്മാർ പുരുഷപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എഴുതുന്നവയാണ്. ഭാഷയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും നൂറുശതമാനം പക്ഷപാതരപരമായവ. പക്ഷേ അതിലൊന്നും നിഷ്പക്ഷതയുടെ പ്രശ്നംകാണാത്ത നാം, ആരെങ്കിലും സ്ത്രീപക്ഷമായി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ POV യും തെളിവുമൊക്കെയായി ചാടിവീഴും..."

ഇവിടെ സ്ത്രീപക്ഷമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയില്ല. ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലായി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചതേയുള്ളൂ... അപ്പോൾ അസ്വസ്തതകൾ ആരംഭിച്ചു.... അപ്പോൾ സ്ത്രീപക്ഷമായി എഴുതിയാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും.? ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് ആലോടിക്കുകയേ വേണ്ട ! --Adv.tksujith (സംവാദം) 02:58, 23 മാർച്ച് 2013 (UTC)

സ്ത്രീപക്ഷമായോ പുരുഷപക്ഷമായോ ഒരു വിജ്ഞാനകോശം രചിക്കപ്പെടുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല. ലിംഗനിരപേക്ഷമായ ഭാഷ തന്നെയാണ് വിജ്ഞാനകോശത്തിന് ഉത്തമം. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ വാക്കുകൾ വേണ്ടെന്നല്ല, മറിച്ച് അത്യാവശ്യമുള്ളയിടത്തു മാത്രം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. ജീവിതപങ്കാളി എന്നു എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 10:41, 25 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ദാ പ്രശസ്തരുടെ ഭാര്യമാർ എന്നൊരു വർഗ്ഗം! പ്രശസ്തരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന വർഗ്ഗം ഉണ്ടോ ആവോ? ഇനി അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടാക്കിയാൽ അതും വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് വരുമോ? --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 10:48, 25 മാർച്ച് 2013 (UTC)

തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത്തരമൊരു വർഗ്ഗം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇയാൾ ഏത് പ്രശസ്തയുടെ/പ്രശസ്തന്റെ ഭർത്താവ്/ഭാര്യ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ വർഗ്ഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണമായി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി-ഫിറോസ് ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി-രാജീവ് ഗാന്ധി, ജയ ബച്ചൻ-അമിതാബ് ബച്ചൻ, ദിലീപ്-മഞ്ജുവാര്യർ.. അങ്ങനെയങ്ങനെ... പിന്നെ ലിംഗവ്യത്യാസം ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തുമാത്രമേ അത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഒരു പുരുഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യ എന്നുതന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്തിന് അമാന്തിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിതപങ്കാളി എന്ന വാക്കിന് സ്വവർഗ്ഗപങ്കാളിയെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 11:11, 25 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പങ്കാളി സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടണമെന്ന വാശിയാണ് പ്രശ്നം. അത്യാവശ്യമുള്ളിടത്തു മാത്രം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പോരേ? --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 08:33, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പകരുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഭാര്യ എന്ന വാക്കിലൂടെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പങ്കാളിയും ജീവിതപങ്കാളിയും നൽകുന്നില്ല. ഇൻഫോബോക്സിലും മറ്റും സ്പൗസ് എന്നതിനു പറ്റിയ വാക്കാണ് ജീവിതപങ്കാളി. --Vssun (സംവാദം) 10:09, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഭാര്യ/ഭർത്താവ് എന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ spouse = ജീവിതപങ്കാളി പങ്കാളി
ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്
അനുയോജ്യമായ വാക്കാണ്
 1. Vssun (ഇൻഫോബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഗദ്യഭാഗത്ത് ഭാര്യ/ഭർത്താവ് ആണ് ഉചിതം)
 2. Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ
 3. Adv.tksujith
 4. സിദ്ധാർത്ഥൻ
 5. ഇർഷാദ് പി.പി
ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്
 1. -Adv.tksujith (പിന്നീട് ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.)
ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല
 1. സിദ്ധാർത്ഥൻ
 2. വിശ്വപ്രഭ
 3. vssun (ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ സ്പൗസ് എന്നതിനുപകരം ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കാം. ഗദ്യഭാഗത്ത് ഭാര്യ എന്നോ ഭർത്താവ് എന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. എന്നാൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധവുമില്ല.)
 4. സുഗീഷ്
അനുയോജ്യമല്ല
ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല
 1. Vinayaraj
 2. സിദ്ധാർത്ഥൻ
നിഷ്പക്ഷം/വ്യക്തമല്ല
 1. Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ(അത്യാവശ്യമുള്ളയിടത്തു മാത്രം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും)
 2. Adv.tksujith
നിഷ്പക്ഷം/വ്യക്തമല്ല
 1. സിദ്ധാർത്ഥൻ(ജീവിതപങ്കാളിയെന്ന് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ വിക്കിയിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം.....ഒരു പുരുഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യ എന്നുതന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്തിന് അമാന്തിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചും ജീവിതപങ്കാളി എന്ന വാക്കിന് സ്വവർഗ്ഗപങ്കാളിയെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ)
 2. സുഗീഷ്(രണ്ടും കെട്ടു ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ എന്നാണാവോ ഉഭയലിംഗ ജീവിയായത്? അങ്ങനെ ഒരു സമവായത്തിലെത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നു തോന്നുന്നു എങ്കിൽ വോട്ടിനിട്.. ആണും പെണ്ണും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വോട്ട് നൽകട്ടെ.)
നിഷ്പക്ഷം/വ്യക്തമല്ല
 1. സുഗീഷ്(രണ്ടും കെട്ടു ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ എന്നാണാവോ ഉഭയലിംഗ ജീവിയായത്? അങ്ങനെ ഒരു സമവായത്തിലെത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നു തോന്നുന്നു എങ്കിൽ വോട്ടിനിട്.. ആണും പെണ്ണും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വോട്ട് നൽകട്ടെ.)

ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സമവായം ഉള്ളതായി ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:39, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ എന്റെ അഭിപ്രായം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ സ്പൗസ് എന്നതിനുപകരം ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഗദ്യഭാഗത്ത് ഭാര്യ എന്നോ ഭർത്താവ് എന്നോ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. എന്നാൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധവുമില്ല. --Vssun (സംവാദം) 06:54, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഇവിടെ സമവായം
 1. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല.
 2. എങ്കിലും പൊതുപദം എന്ന നിലയിൽ spouse എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കാം.
 3. പക്ഷേ പങ്കാളി എന്ന പദം ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
എന്നായി കരുതാമോ?--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:05, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഭാര്യയെ ഭാര്യ എന്നും ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവെന്നും തന്നെ ചേർക്കണം. ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഇല്ലാത്തെ എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് നപുംസകമായ പങ്കാളി/ജീവിതപങ്കാളിക്കുള്ളത്. നപുംസകങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു ലോകത്തെല്ലായിടത്തും. ഒന്നുകിൽ പെണ്ണായി ജീവിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ആണായി ജീവിക്കുക. രണ്ടും കെട്ടു ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യർ എന്നാണാവോ ഉഭയലിംഗ ജീവിയായത്? അങ്ങനെ ഒരു സമവായത്തിലെത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നു തോന്നുന്നു എങ്കിൽ വോട്ടിനിട്.. ആണും പെണ്ണും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും വോട്ട് നൽകട്ടെ.
ഇനി വക്കീല് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം പുരുഷന്മാർ പുരുഷപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എഴുതുന്നവയാണ്. ഭാഷയിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും നൂറുശതമാനം പക്ഷപാതരപരമായവ. . ഇവിടെ ലേഖനങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സ്ത്രീകളെ ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നു തന്നെയാണ് അതിന്റെ മറുപടി. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 07:32, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
മുകളിലത്തെ അഭിപ്രായമാണ് മാതൃകാ നിലപാട്. ഇനി എന്റെ "ആരോപണത്തിന്" വേറെ ഉദാഹരണമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ :) --Adv.tksujith (സംവാദം) 15:57, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഇവിടെ
 1. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല.
 2. പൊതുപദം എന്ന നിലയിൽ ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ spouse/partner എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കാം.
എന്ന സമവായമുണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നു.

പങ്കാളി എന്ന പദം ജീവിതപങ്കാളിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇൻഫോബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതല്ല എന്ന സമവായവുമുണ്ട് എന്നു കരുതുന്നു.വോട്ടിനിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:13, 7 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ജീവിതപങ്കാളി എന്ന പദം തന്നെയാണ് അനുയോജ്യം. ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങൾ തന്നെ ജീവിതപങ്കാളിക്കു പകരം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം വേണ്ട. ഗദ്യത്തിലായാലും ജീവിതപങ്കാളി എന്നതുതന്നെയാണ് ഉചിതം. ജീവിതപങ്കാളി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടണം എന്ന നിബന്ധനയോടും യോജിപ്പില്ല. --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 11:02, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഭാര്യ/ഭർത്താവ് എന്നുള്ള പദം തന്നെയാണ് അനുയോജ്യം. അതു തന്നെയാണ് വേണ്ടതും.

ഈ ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ നിന്നും ഇ.എം.എസ്സ് എന്നത് പുരുഷൻ/ആൺ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നു കരുതുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ ആൺ/പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ഖണ്ഡിക ഒന്നു മാറ്റിയെഴുതി നൽകാമെങ്കിൽ പങ്കാളി മതി എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാനും കൂടാം. അതുവരെ എന്റെ വോട്ട് പങ്കാളി എന്നത് വിക്കിയിൽ വേണ്ട എന്നുതന്നെയാണ്...--സുഗീഷ് (സംവാദം) 11:21, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ടോട്ടോചാനും സുഗീഷും പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ടേബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായത്തി‌ൽ നിന്ന് കാതലായ മാറ്റമുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. രണ്ടാളുടെയും അഭിപ്രായം കണക്കിലെടുത്താലും ആദ്യം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായസമന്വയത്തിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്.

 1. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല.
 2. പൊതുപദം എന്ന നിലയിൽ ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ spouse/partner എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കാം.

സുഗീഷ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ടോട്ടോചാൻ പറഞ്ഞതും ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ലേഖകന് ജീവിതപങ്കാളി എന്ന് എഴുതണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് പാടില്ല എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ലല്ലോ? മാത്രമല്ല, ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന അഭിപ്രായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുണ്ടുതാനും. ഇൻഫോബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കാളി എന്നാണുപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുപകരം ജീവിതപങ്കാളി എന്നാക്കാം എന്ന അഭിപ്രായത്തിനും ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുണ്ട് (പങ്കാളി ഒഴിവാക്കണം എന്ന അഭിപ്രായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയുണ്ട്). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:21, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

മാറ്റിയെഴുതി. അദ്ദേഹം എന്ന വാക്ക് സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കളയേണ്ടതില്ല. --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 11:09, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എന്തിനീ വ്യായാമം? ആണ് ആണായും പെണ് പെണ്ണായും ഇരിക്കട്ടെ. ഭർത്താവ് ഭർത്താവായും ഭാര്യ ഭാര്യയായും ഇരിക്കട്ടെ. അച്ഛൻ അച്ഛനായും അമ്മ അമ്മയായും ഇരിക്കട്ടെ. സഹോദരൻ സഹോദരനായും സഹോദരി സഹോദരിയായും ഇരിക്കട്ടെ. ടോട്ടോചാനേ.. നേതാവ് എന്ന പദം നപുംസകമായിട്ടില്ല. നേത്രി എന്ന് സ്ത്രീലിംഗം വരും. അഭിനേതാവ്-അഭിനേത്രി ഓർക്കുക. 'നേതൃ' എന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവം --Naveen Sankar (സംവാദം) 13:01, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

വ്യായാമമെങ്കിൽ അങ്ങനെ.. നേതാവ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുപയോഗിച്ച് സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ ഉപയോഗിക്കവുന്നതാണ്. നേത്രി എന്നത് obsolete ആയിക്കോളും കാലക്രമേണ. അഭിനേതാവും ഇതുപോലെ തന്നെ. പിന്നെ ഇ.എം.എസിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഖണ്ഡിക മാറ്റിയെഴുതണം എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ചെയ്തു എന്നുമാത്രം. ലിംഗവിവേചനമില്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശവും ചുമതലയും നമുക്കുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം . --Edukeralam|ടോട്ടോചാൻ (സംവാദം) 15:54, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ലിംഗവിവേചനമില്ലാത്ത ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ മുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച സമവായം നിരാകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ? അതിനോട് താങ്കൾക്ക് എതിരഭിപ്രായമുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:57, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുപയോഗിച്ച് ഭാര്യ എന്ന പദം obsolete ആക്കിയാൽ പോരേ.. പിന്നെ 'സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യേ' ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും എന്തിനീ പുരുഷപദങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അഭിനേത്രി എന്ന സ്ത്രീപദം ഉപയോഗിച്ചുപയോഗിച്ച് അഭിനേതാവ് എന്നതിനെ obsolete ആക്ക്.. അവിടെ എന്തിന് പുരുഷപദത്തിനു പിന്നാലെ പോകുന്നു. 'സഖി' പോരായിരുന്നോ സഖാവേ കോമ്രേഡിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ..--Naveen Sankar (സംവാദം) 16:37, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

float നവീൻ, വളരെ മനോഹരവും ധീരവുമായ നിർദ്ദേശം. അത് നടപ്പാക്കാൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങാമോ !

മുകളിലത്തെ സമവായത്തോട് യോജിക്കുന്നു. അതിനാൽ അതുസംബന്ധമായി കൂടുതൽ ചർച്ചയില്ല. എങ്കിലും അക്കാദമിക് ഇന്ററസ്റ്റിൽ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഭിനേത്രി, സഖി, നേത്രി തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗലോപം വന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുല്ലിംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രചാരം സ്ത്രീലിംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല? ഭാഷയിലെയും സമൂഹത്തിലെയും പുരുഷമേധാവിത്വമല്ലേ അതിന് കാരണം ?

അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വിക്കിപീഡിയ സമൂഹം വിമൻസ് ഹിസ്റ്ററി മന്ത് പോലുള്ള പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിക്കിപീഡിയ സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനം, സ്വതന്ത്രസംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ വിക്കിപീഡിയരും അതിനോട് യോജിക്കണമെന്ന് യാതരു നിർബന്ധമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സജീവ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയരിൽ പലരും അത്തരം നിലപാടുള്ളതായി കാണുന്നു. അതിന് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും അവകാശമുണ്ട്. അതാണല്ലോ സ്വതന്ത്രസമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയും. പക്ഷേ, വ്യക്തിപരമായി യോജിപ്പില്ലെങ്കിൽപ്പോലും സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സമവായവും സ്വീകരിക്കാൻ ദയവുചെയ്ത് അവർ തയ്യാറാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയെ പൊതുസമൂഹം കാണുന്നത് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണെന്നുതും നാം ഓർക്കണം... --Adv.tksujith (സംവാദം) 03:16, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

മോഹൻലാൽ ഒരു നല്ല 'അഭിനേത്രി'യാണ് എന്നു കേട്ടാൽ ചൊറിയും. എന്നാൽ സുഗതകുമാരി ഒരു നല്ല 'കവി'യാണെന്ന് കേട്ടാൽ സന്തോഷവും!!!! അഭിനേതാവ് അഭിനേതാവായും അഭിനേത്രി അഭിനേത്രിയായും കവി കവിയായും കവയിത്രി കവയിത്രിയായും തന്നെയിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ കാണാനാണ് ഇഷ്ടവും. പെണ്ണിനെ ആണാക്കുന്ന, ആണിനെ പെണ്ണാക്കുന്ന, നപുംസകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. പങ്കാളി എന്നത് partner എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയായി അംഗീകരിക്കാം. ജീവിതപങ്കാളി എന്നത് life-partner എന്നതിന്റെയും. spouse എന്നതിന്റെ അർഥതലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുവരൂ... --Naveen Sankar (സംവാദം) 03:45, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

@Naveen Sankar: ഞാൻ സമവായനിർദ്ദേശം ഒന്നുകൂടി (എനിക്കുമനസ്സിലായ നിലയിൽ) വിശദീകരിക്കാം.

 1. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ഈ അഭിപ്രായത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പദങ്ങൾ തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാമെന്നു തന്നെയാണ് സമവായം. പക്ഷേ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് സമവായമില്ല. അതായത് എലിസബത്ത് എ.കെ. ആന്റണിയുടെ ഭാര്യയാണ്. ഇവർതമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത് 1976-ലാണ് എന്ന് (തിരിച്ചും) ഒരു ലേഖകന് എഴുതാം എന്ന് അഭിപ്രായ സമന്വയമുണ്ട്. പക്ഷേ എലിസബത്ത് എ.കെ. ആന്റണിയുടെ ജീവിതപങ്കാളിയാണ്. ഇവർതമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത് 1976-ലാണ് എന്നെഴുതിക്കൂട എന്ന് അഭിപ്രായസമന്വയം ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. (ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് ഇതെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും).
 2. പൊതുപദം എന്ന നിലയിൽ ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ spouse/partner എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നുപയോഗിക്കാം. (ഇതിനും ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു) ഭാര്യയ്ക്കായി പ്രത്യേക ഇൻഫോബോക്സും ഭർത്താവിനായി പ്രത്യേക ഇൻഫോ ബോക്സും ഉണ്ടാക്കാത്തിടത്തോളം (ഇത് തമാശയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്) ഇവിടെ ഒരു ജെൻഡർ ന്യൂട്രൽ പദം കൂടിയേ തീരൂ. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പങ്കാളി എന്നാണ്. ഇത് കാണുക. അതിനേക്കാൾ ഇൻഫോബോക്സിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കാണ് ജീവിതപങ്കാളി എന്നതാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായസമന്വയം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫലകം:Infobox writer -ൽ ജീവിതപങ്കാളി എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്ന വ്യത്യാസം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലകം:Infobox writer male, ഫലകം:Infobox writer female, ഫലകം:Infobox indian politician male, ഫലകം:Infobox indian politician female എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഫലകങ്ങളും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കേണ്ടിവരില്ലേ? അങ്ങനെയൊരു സമവായം ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കൾ പറയുന്നതിനോ, ടോട്ടോ ചാൻ പറയുന്നതിനോ വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ? നിലവിലുള്ള പങ്കാളി എന്ന വാക്കിനുപകരം ജീവിതപങ്കാളി എന്ന് ഇൻഫോബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോട് താങ്കൾക്ക് എതിർപ്പെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ (ഇത് ഭാഷയിൽ ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് സാധാരണയായി ഉള്ള ഒരർത്ഥം തന്നെയല്ലേ?) --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:23, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും എതിർപ്പില്ല. നയം രൂപീകരിക്കാം. ('സമവായം' എന്ന വാക്കിന്റെ പ്രയോഗത്തെപ്പറ്റി ഒരു ചർച്ച താഴെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുമല്ലോ.)--Naveen Sankar (സംവാദം) 06:07, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)


 • സംവാദം ഇൻഫോബോക്സിന്റെ കാര്യം ശൈലീപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ, ഭർത്താവ് എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം എവിടെയെങ്കിലും ചേർക്കണോ? ഏതാണ് ചേർക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:46, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അത് പ്രത്യേകം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയാണല്ലോ ഇത്. മറിച്ച് ഇതുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ടി വന്നേനെ. LaughingOutLoad.gif --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 16:19, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഇതുകൂടാതെ ഇൻഫോബോക്സുകളിലെ പങ്കാളികളെ ജീവിതപങ്കാളികൾ ആക്കണമല്ലോ? Infobox Indian politician എങ്ങനെ മാറ്റും? അത് Infobox officeholder എന്ന താളിലേയ്ക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് ഒരായിരം റീഡയറക്റ്റുകൾ ചെന്നു മുട്ടുന്ന സ്ഥലവും. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:29, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പരിശോധിക്കണേ..--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 16:36, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

float മറ്റേതെങ്കിലും ഇൻഫോബോക്സിൽ മാറ്റാനുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:41, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

അപരമൂർത്തികൾ എന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്നവർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ സോക്ക് പപ്പറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന താളിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ഭാഗികമായി മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത ഒരു കരട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൊഴിമാറ്റത്തിലും തെറ്റു തിരുത്തലിലും സഹായിക്കാനും ഉള്ളടക്കം ചർച്ച ചെയ്യാനുമപേക്ഷ. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് യോജിച്ച തരത്തിൽ തീരുമാനമായാൽ ഈ താളിന്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ സംവാദം 07:35, 24 മാർച്ച് 2013 (UTC)

വലിയക്ഷരങ്ങളിലെ തിരിച്ചുവിടൽ[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിതാളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വലിയക്ഷരങ്ങളിൽ തിരിച്ചുവിടൽ ആവശ്യമില്ല. സെന്റൻസ് കെയ്സിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ മാത്രമേ തിരിച്ചുവിടലിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനാൽ MORACEAE‎, SOLANACEAE‎, APOCYNACEAE‎ തുടങ്ങിയ തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴിവാക്കാം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 14:06, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)

WP:3RR പോലെയുള്ള വലിയക്ഷര തിരിച്ചുവിടലോ? അവ വിക്കിപീഡിയ താ‌ളുകളിലും സഹായം താളുകളിലും പരക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:13, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഷോർട്ട്കട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായം ലേഖനം നെയിംസ്പേസാണ് പ്രതിപാദ്യം. ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിലെ തിരിച്ചുവിടലുകൾ പ്രധാനമായും സെർച്ചിംഗ് ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ. ഇതിന് സെന്റൻസ് കെയ്സ് ധാരാളം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 06:34, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഈ താളിൽ] വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള കണ്ണികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവ തിരിച്ചു വിട്ടത്. അപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനിയുമുണ്ട് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണികൾ. ഉദാഹരണത്തിന് ANNONACEAE. എന്നാൽ താൾ നിലവിലുണ്ട് താനും. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിച്ചുവിട്ടത്. --Vinayaraj (സംവാദം) 09:11, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അവിടെ രണ്ടു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒന്ന്. പേജ് തിരുത്തി ഫാമിലിയുടെ പേരെല്ലാം സെന്റൻസ് കെയ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പർ കെയ്സിൽ എന്തായാലും ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പതിവില്ലല്ലോ. രണ്ട്: ANNONACEAE എന്ന രീതിയിൽ തിരുത്തുക.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 10:15, 1 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇത്തരം ശാസ്ത്രീയനാമങ്ങൾ വലിയക്ഷരത്തിൽ മാത്രം എഴുതുന്ന പതിവുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഇൻഫോബോക്സുകളിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? --Vssun (സംവാദം) 08:59, 15 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 10:02, 15 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം വലിയക്ഷരത്തിലുള്ള തിരിച്ചുവിടലുകൾ വേണ്ട എന്ന കാര്യം ശൈലീപുസ്തകത്തിൽ ചേർക്കാം. --Vssun (സംവാദം) 02:22, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

പൂർണമായും വലിയക്ഷരങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നവ ഒഴികെ എന്നുകൂടി ചേർക്കണം. ഉദാ: NASA.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 03:22, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ശ്രദ്ധേയത/പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ - കരട്[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ പൊതുവായ ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ 2007-ൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നു പകർത്തിയവയാണ് (അന്ന് അതിന് നയരൂപീകരണമുണ്ടായതായി അറിയില്ല). അവ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ തുടരുന്നത്. ഇത് മലയാളത്തിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ കൂടി പരിഗണിച്ച് തർജ്ജമചെയ്ത ഒരു കരടാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി പാസാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:51, 2 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇതെപ്പറ്റി സുഗീഷ് സംവാദം താളിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി നീക്കുന്നു.


എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിയതും കാര്യമായ വിയോജിപ്പുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തുചേർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

"കാര്യമായ പരാമർശം" എന്നാൽ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുക എന്നാണർത്ഥം പ്രസക്തവും സ്വതന്ത്രമായതുമായ പരാമർശം.. കൂടുതൽ വാർത്തവരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തു/ഒരു വ്യക്തി/ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നില്ല എന്നതുതന്നെ കാരണം. അല്പം കൂടി വിശദമാക്കിയാൽ - സി.പി.ഐ.എമ്മിലെ വിഭാഗീയത, കോൺഗ്രസ്സിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ, അവസാനമായ ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജി വരെയുണ്ടാക്കിയതിനു പിന്നിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മാധ്യമങ്ങളിൽ ദിവസവും വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നില്ല.
ഏതു തരത്തിലും ഏതു മാദ്ധ്യമത്തിലും ഏതു ഭാഷയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ (works) സ്രോതസ്സുകളാക്കാവുന്നതാണ് ഇതു പറ്റില്ല. മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലാതെ ഹിന്ദി ഒറിയ, പഞ്ചാബി, ഭോജ്പുരി, ജർമ്മൻ, റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ അന്യ ഭാഷകളിൽ വന്നാൽ അതെങ്ങനെ വേരിഫൈ ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയം മലയാളം/ മലയാളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതോ ആണെങ്കിൽ? അതുകൊണ്ട് അതൊഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.
ശ്രദ്ധേയത നിർണയിക്കുന്നതിന് സ്രോതസ്സുകൾ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സുകളാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അത് സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മൂന്നാം കക്ഷി അവലംബം തന്നെയാണ് നല്ലത്. രണ്ടാം കക്ഷി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കുവേണ്ടി അവൻ/അവർ ചെയ്തു എന്നതാണ്.
വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ കാര്യമായ പരാമർശമുണ്ടാകുന്നത് ഈ ലേഖനം ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന അനുമാനത്തിലെത്തിച്ചേരാം അത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ രണ്ടാം കക്ഷി അവലംബം ആയിരിക്കാൻ പടുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഭാഷയും

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശ്രദ്ധേയതയെ ഇങ്ങനെ തരം തിരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നു.

 • ഒന്നാം കക്ഷി: എനിക്കുവേണ്ടി ഞാൻ. (ശ്രദ്ധേയത ഇല്ല)
 • രണ്ടാം കക്ഷി: എനിക്കുവേണ്ടി അവൻ. (ശ്രദ്ധേയത ഇല്ല)
 • മൂന്നാം കക്ഷി: അവനുവേണ്ടി മറ്റൊരുവൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ എന്നേക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരാമർശം.(ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ട്)
തത്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 08:06, 2 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

 • പ്രസക്തവും സ്വതന്ത്രമായതുമായ പരാമർശം അവലംബം സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണം എന്നത് "വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുക" എന്ന പോയിന്റായി (നാലാമത്തേത്) ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടു തവണ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല.
 • ഒരു മന്ത്രിയുടെ രാജി വരെയുണ്ടാക്കിയതിനു പിന്നിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മാധ്യമങ്ങളിൽ ദിവസവും വാർത്തകൾ വരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നില്ല ഇത് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നില്ല എന്ന കാര്യം "അനുമാനിക്കാം" എന്ന തലക്കെട്ടിലും, അഞ്ചാമത്തെ കുറിപ്പിലും, അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ ഉദാഹരണം അഞ്ചാമത്തെ കുറിപ്പിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
 • ഇതു പറ്റില്ല. മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലാതെ ഹിന്ദി ഒറിയ, പഞ്ചാബി, ഭോജ്പുരി, ജർമ്മൻ, റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ അന്യ ഭാഷകളിൽ വന്നാൽ അതെങ്ങനെ വേരിഫൈ ചെയ്യും. ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് സാധുതയുണ്ട്. പക്ഷേ വിജ്ഞാനം ഏതൊരു ഭാഷയിലുണ്ടെങ്കിലും വിജ്ഞാനം തന്നെയാണല്ലോ? ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചൈനീസ്, ജാപ്പനീസ്, ജർമൻ, കൊറിയൻ മുതലായ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ ഈ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്ന ഒന്നിലധികം ലേഖകരുണ്ടാവുമെന്നും അവർ ഇത് വേരിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അവിടത്തെ വിക്കി സമൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നുമുള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഇത്. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇത്തരം അവലംബങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ അനുവദിക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത്തരം അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നേരിട്ട് ആദ്യമായുണ്ടാക്കുന്ന താളിലാണെങ്കിൽ അവലംബത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗത്തിന്റെ ഉദ്ധരണി ലേഖകൻ മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന നയം സ്വീകരിക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
 • ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് അത് സ്വതന്ത്രവും സുതാര്യവുമാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മൂന്നാം കക്ഷി അവലംബം തന്നെയാണ് നല്ലത്. രണ്ടാം കക്ഷി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കുവേണ്ടി അവൻ/അവർ ചെയ്തു എന്നതാണ്. രണ്ടാം കക്ഷി എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സെക്കന്ററി (ദ്വിതീയ) സ്രോതസ്സ് എന്നാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ സ്രോതസ്സുകളിൽ രണ്ടാം കക്ഷി എന്നൊന്നില്ല. ഒന്നാം കക്ഷിയും മൂന്നാം കക്ഷിയുമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സർവസാധാരണമായിത്തന്നെ പ്രാധമിക, ദ്വിതീയ ത്രിതീയ സ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. രണ്ട് വർഗ്ഗീകരണങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് കാണുക. ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സ് എന്നത് മൂന്നാം കക്ഷി എന്നാക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.
 • അത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ രണ്ടാം കക്ഷി അവലംബം ആയിരിക്കാൻ പടുള്ളതല്ല. മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് കാണുക. തെറ്റായ വാദഗതിയാണിത്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:28, 2 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

വിവിധതരം സ്രോതസ്സുകളെപ്പറ്റി തെറ്റായി ധരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു പൂരകതാൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ഇതും വായിക്കുക. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:27, 2 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

 • മലയാളമല്ലാത്ത സ്രോതസ്സുകൾ ചേർക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:13, 7 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

തർജ്ജമയിൽ തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നയമാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:12, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ചെക്ക്‌യൂസർമാരുടെ എണ്ണം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ച[തിരുത്തുക]

ഇതിൽ മൂന്ന് ചെക്ക്‌യൂസർമാർ മതി എന്നതിൽ സമവായം എവിടെയാണ്? ഒന്നുകിൽ ആരുമില്ലാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കാൻ എപ്പോഴും സജീവരായ രണ്ടുപേർ ഉണ്ടാവത്തക്കവിധത്തിൽ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്താതിരിക്കുക, ഇതാണെന്റെ നിർദേശം. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 04:22, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)
അതൊരു സമവായമായി കരുതാനാവില്ല. എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുന്ന ഏതു നിബന്ധനയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 18:14, 30 മാർച്ച് 2013 (UTC)
നിജമായ എണ്ണം വേണമെന്നാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നാലുപേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
 • സിദ്ധാർത്ഥൻ, അനൂപ് (രണ്ടുപേർ വേണമെന്ന്), രാജേഷ് ഒടയാഞ്ചൽ (4 പേർ), കിരൺ (രണ്ടിൽ കൂടുതലായ എണ്ണം).
 • ഞാനും റസിമാനും നിജമായ എണ്ണം വേണ്ടതില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റസിമാൻ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണമായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തി.

ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് നിജമായ എണ്ണം വേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നത്. പക്ഷേ പൊതുസമവായം നിജമായ എണ്ണം വേണം എന്നായതിനാലും (നാലിനെതിരേ ഒന്നോ രണ്ടോ വോട്ടുകൾ) അതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ തീർപ്പായിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാലും ഞാൻ മൂന്ന് ചെക്ക് യൂസർമാർ എന്ന സമവായം മുന്നോട്ടു വച്ചു. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഒരാഴ്ച്ച കാത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരാൾ (സിദ്ധാർത്ഥൻ)‌ ഇതിനോട് അനുകൂലാഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ആരും എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല. അതോടെ തീരുമാനമെടുത്തു. ഇത് സമവായമല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്താണ് സമവായം? വേണമെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് ഈ തീരുമാനം ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. പഴയ സമവായം (എന്റെ അഭിപ്രായം അതിനെതിരായിരുന്നുവെങ്കിലും) ഒരു തരത്തിലും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല തന്നെ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:09, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)

ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ച എന്ന് തലക്കെട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീരുമാനമായ ചർച്ചകൾ നിലവറയിലേയ്ക്കു മാറ്റി. ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാൻ നല്ലതാണ് എന്നു തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 12:42, 31 മാർച്ച് 2013 (UTC)

പഴയ ചർച്ചയിൽ ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമവായം മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്റെ നിലപാട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:28, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

സമവായം മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 04:32, 4 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

മൂന്നു ചെക്ക് യൂസർമാർ എന്ന തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നാണ് രണ്ടുപേർ (അജയ്, സിദ്ധാർത്ഥൻ) അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ജേക്കബ് ജോസ് എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രണ്ടാഴ്ച്ചയായപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി. ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി തുടരാം എന്നാണ് അഭിപ്രായസമന്വയം. ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:34, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

രണ്ടു പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മൂന്ന് വേക്കൻസി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് 2 എങ്കിലും വേണം, പരമാവധി മൂന്നെണ്ണം എന്നാക്കിയാലോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:14, 15 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

രണ്ടെങ്കിലും വേണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടുതലാകാം. സാധാരണ അതാത് പ്രോജക്റ്റുകളിലെ ചെക്ക്‌യൂസർമാരുടെ തിരക്കനുസരിച്ചാണ് എത്ര കൂടുതൽ പേർ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാറ്. പ്രൈവസി നിയമങ്ങളുടെ കുരുക്കു കഴുത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട്, എത്ര പേർ ഇനി വേണമെന്നുള്ളത് എത്ര പണി വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി തീരുമാനിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ തന്നെ, നിലവിലെ ഒരാൾക്ക് സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സമയം സമൂഹത്തിനു നൽകുന്നതും നന്നായിരിക്കും. --ജ്യോതിസ് (സംവാദം) 14:15, 15 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ചുരുങ്ങിയത് 2. അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കൂടി. തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 10:25, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ജ്യോതിസ് മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇവിടുത്തെ ഡിമാന്റിനനുസരിച്ചുള്ള ആളുകളായി. എന്നാൽ രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ തർക്കം വരുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നാൽ ഇരട്ട സംഖ്യയിലുള്ള വിധികർത്താക്കളുടെ കൂട്ടത്തിന് കൃത്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാനാവാതെ, ടൈ ആയി പിരിയേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതൊഴിവാക്കുന്നതിനായാണ് സമിതികളും മറ്റും ഒറ്റനമ്പരിൽ തീരുന്നതായിരിക്കണം എന്ന പൊതു കീഴ്‌വഴക്കമുള്ളത്. ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസമായി ചിലർ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുമുണ്ട് ! ഇവിടെ നമുക്ക് വോട്ടെടുപ്പിനും വെട്ടിനിരത്തലിനും ഉപരി സമവായം (?) എന്നൊരു സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തല്കാലം രണ്ടുപേരെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. "മൂന്നുപേരുണ്ടായിരിക്കണം" എന്ന നിബന്ധന, "പരമാവധി മൂന്നുപേർവരെ ആവാം" എന്നാക്കിയാലും പോരേ ? --Adv.tksujith (സംവാദം) 10:37, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
രണ്ടു പേർ എങ്കിലും വേണം എന്ന് മാത്രം മതി എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 17:50, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ജേക്കബിനോട് യോജിക്കുന്നു.--KG (കിരൺ) 17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
 1. മലയാളം ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം രണ്ടുപേർ എങ്കിലും വേണം
 2. പരമാവധി മൂന്ന് ചെക്ക് യൂസർമാർ വരെ അകാവുന്നതാണ്

എന്ന നയം സ്വീകരിക്കാമോ? എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നയത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള ചർച്ച നടത്തി തീരുമാനമെടുത്താൽ മതിയല്ലോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:19, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

രണ്ടു ചെക്ക് യൂസർമാർ എങ്കിലും വേണം എന്നതിനോട് യോജിപ്പാണ്. ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു. അതാണ് കിരണും മേൽ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 07:10, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അതെ.--KG (കിരൺ) 07:30, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല (കുറഞ്ഞത് രണ്ട് എന്ന തീരുമാനം മതി) എന്ന അഭിപ്രായം നിലവിലുള്ള തീരുമാനം (മൂന്നു ചെക്ക് യൂസർമാർ) പരമാവധി മൂന്നു പേർ, രണ്ടുപേർ ആയാലും മതി എന്ന അഭിപ്രായം രണ്ടുപേർ മതി നാലുപേർ
കിരൺ

ജേക്കബ്
ജ്യോതിസ്
റസിമാൻ

സിദ്ധാർത്ഥൻ(നിജപ്പെടുത്തണം)
അജയ് (നിജപ്പെടുത്തണം)
സുജിത്ത്(നിജപ്പെടുത്തണം)
അനൂപ് (നിജപ്പെടുത്തണം) രാജേഷ് ഒടയാഞ്ചൽ (നിജപ്പെടുത്തണം)

ഇങ്ങനെയാണ് നിലവിലുള്ള (മൂന്നാഴ്ച്ചയായപ്പോഴുള്ള) അഭിപ്രായം. ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല (കുറഞ്ഞത് രണ്ട് എന്ന തീരുമാനം മതി) എന്ന തീരുമാനത്തിന് ഭൂരിപക്ഷപിന്തുണ ലഭിച്ചതായി കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:37, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇത്തരം ഭേദഗതി ചർച്ചയിൽ മുമ്പത്തെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭേദഗതിചർച്ചയിൽ പുതിയ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം സാധുവാണെന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പല ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും മുമ്പുണ്ടാക്കിയ നയങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടാനിടയുണ്ട്. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 05:45, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ശരിയാണ് - ആദ്യം പറഞ്ഞവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 14:20, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായം പറയുകയും ഭേദഗ‌തി ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത രാജേഷ്, അനൂപ്, റസിമാൻ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്നാലും ചെക്ക് യൂസർമാരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല (കുറഞ്ഞത് രണ്ടു മതി) എന്ന തീരുമാനത്തിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:09, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഞാനും അനൂപും പഴയ സംവാദത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതും നാലായില്ലേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജേഷും നിജപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് (നാലെണ്ണം). അപ്പോൾ അഞ്ചായി. ഇവിടെ നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് പഴയ പടി തുടരണം. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മതി, പരമാവധി മൂന്ന് എന്ന തീരുമാനമെടുക്കാനാകും. കാരണം മൂന്ന് എന്ന് മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഈ ചർച്ചയിലൂടെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് എന്ന ഭേദഗതി മാത്രമേ ചേർക്കാനാകൂ. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 15:25, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

@ സിദ്ധാർത്ഥൻ: ശരിയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണക്കെടുത്തപ്പോൾ കൂട്ടിയതും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം പട്ടികയാക്കിയപ്പോൾ പറ്റിയ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:01, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇതെന്തൊരു തീരുമാനമെടുക്കലാണ്? നാലുപേർ ഒരുകാര്യം വേണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം തീരുമാനമാക്കുന്നതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? നേരത്തെയുള്ള "തീരുമാനത്തിലും" ഇതേപോലെ കുഴപ്പമുള്ളതിനാലാണല്ലോ ഇത് പുനരവതരിപ്പിച്ചത്. സമവായമില്ലെങ്കിൽ ചർച്ച തുടരണം, കൂടുതൽ പേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായണം, അല്ലാതെ തിടുക്കത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 16:30, 26 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
തീരുമാനം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വെട്ടിയത് ശരിയായില്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തുറന്നുപറയാമായിരുന്നു. അതിനാണല്ലോ കുറച്ചുദിവസത്തേക്ക് ഈ തീരുമാനം ഇവിടെത്തന്നെ നിലനിർത്തിയത്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 17:15, 26 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
തെറ്റായ തീരുമാനമായതുകൊണ്ടാണ് വെട്ടിയത്, അല്ലാതെ എന്റെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും അതിലില്ല. ഇങ്ങനെ ചെക്ക്‌യൂസർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസരത്തിൽ ധൃതിപിടിച്ച് എടുത്ത പല "തീരുമാനങ്ങളുടെ" സാധുതയെയും ചോദ്യം ചെയ്യാതിരുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. --ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:18, 27 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
@ജേക്കബ്: ഭേദഗതി ചർച്ചയിൽ പഴയ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട എന്നാണോ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം? ഇതിനു മുൻപും നയരൂപീകരണ ചർച്ചകളിലല്ലാതെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ (മറ്റു വേദികളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചവ - പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റു താളുകളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചവയും ലേഖനങ്ങളുടെ സംവാദം താളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചവയും) പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (അതായത് കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ചാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായസമന്വയം ഉണ്ടാക്കിയത്). കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ നാലുപേർ നിജമായ എണ്ണം വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. (പുതിയ ചർച്ചയിൽ കിരണും ഞാനും അഭിപ്രായം മാറ്റി - പക്ഷേ നാല് രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ വ്യത്യാസമില്ല.) ഭേദഗതി ചർച്ചയിൽ മൂന്നുപേർ (റസിമാൻ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയത് പഴയ ചർച്ചയിലാണ്) പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് പഴയ ചർച്ചയിൽ നാലുപേരും പുതിയ ചർച്ചയിൽ ഒരാളും പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അട്ടിമറിക്കപ്പെടാമോ? അതെന്ത് തീരുമാനമെടുക്കലാകും?
ഈ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. താങ്കൾക്ക് എതിരഭിപ്രായമുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായസമന്വയമില്ല എന്ന് കാര്യകാരണസഹിതം (നാലുപേരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന തെറ്റായ കണക്കല്ല) വ്യക്തമാക്കൂ. നിലവിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ദിവസവും സൃഷ്ടിപരമായ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ചാ കാലാവധി നീട്ടാമെന്നാണ്. അതില്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായസമന്വയത്തിലെത്താൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ചർച്ച നിർത്തിവച്ച് മുന്നിൽ വന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായസമന്വയം (ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായമനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും) വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തുകൂട? കൂടുതൽ പേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായണം എന്നതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആളുകളുടെ സംവാദം താളിൽ പോയി പഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്, ദയവായി അഭിപ്രായം പറയൂ എന്ന് കുറിപ്പിടണോ? അങ്ങനെ ഒരു നയമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
നേരത്തേയുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എന്ത് കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെയാണ് (താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം) താങ്കൾ അത് പുനരവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് (അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് വ്യക്തമാക്കൂ). താങ്കൾ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമാണ് രണ്ടു ചെക്ക് യൂസർമാർ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായതും മിനിമം എണ്ണത്തിൽ വ്യക്തത വേണം എന്ന ജെനുവിൻ ആവശ്യം ഉണ്ടായതും. കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും സമവായം എവിടെയാണ് എന്ന് താങ്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. സമവായം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് താങ്കളുടെ മറുപടിയൊന്നും കണ്ടില്ല. എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുന്ന ഏതു നിബന്ധനയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കുക മാത്രമാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെതിരേയുള്ള അഭിപ്രായ സമന്വയം താങ്കൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:28, 27 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അജയ് പറഞ്ഞതിനോടാണ് എനിക്കും യോജിപ്പ്. മുകളിലെ തീരുമാനം വെട്ടിയ ജേക്കബിന്റെ നടപടിയിൽ വ്യക്തിപരമായ അനിഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അഡ്മിൻ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനം വെട്ടാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ തീരുമാനം വെട്ടിയ നടപടി ആദ്യം ഒഴിവാക്കണം. അതിനുശേഷം ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ.
പിന്ന ചെക്ക്‌യൂസർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ ധൃതിപിടിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഓരോ നയങ്ങളും ആവശ്യത്തിലും അതിലധികവും സമയം ഈ താളിൽ നിലനിർത്തിയ ശേഷം തന്നെയാണ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ നയങ്ങളും ആരും സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല താനും. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നയങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആകെ നടന്ന കാര്യം എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ, മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ച് തീരുമാനമൊന്നും ആകാതെ നിലവറയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു പതിവ്. പകരം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടു. അത് ചെക്ക് യൂസർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും. അതിന് അജയ് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ ഉയർന്നതുമാണ്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 04:01, 27 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

തീരുമാനം വെട്ടിയ തെറ്റായ നടപടി തിരുത്തുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:13, 3 മേയ് 2013 (UTC)

Yes check.svg വെട്ടൽ നീക്കം ചെയ്തു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:35, 7 മേയ് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:സംഭവങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയത - കരട്[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:സംഭവങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയത - കരട് ഈ കരടിൽ ചർച്ചകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധേയത ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ചർച്ചാവിഷയമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയരുടെ കുറേ സമയം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പകർത്തി ഒരു കരട് താൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ നയമാക്കാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

 • (national or global reporting is preferred). എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ നയം ഇത് മലയാളത്തിലെ നയമാക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ മാദ്ധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ (പ്രാദേശിക എഡിഷനുകളിലെ വാർത്തയല്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ) എന്നതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.Yes check.svg ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 • ഉദാഹരണങ്ങളിലും മറ്റും ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
 • ചർച്ചകൾ ഇവിടെ (പഞ്ചായത്തിൽ) നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സംവാദം താളിലും പഞ്ചായത്തിലും സമാന്തരമായി ചർച്ച നടത്തിയാൽ എ‌ങ്ങുമെത്തില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:09, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ നയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ നേരിട്ടുള്ള തർജ്ജമയല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചില വിവരങ്ങൾ അധികമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ദയവായി പരിശോധിക്കുക.

 • ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ—പ്രത്യേകിച്ച് സംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ—സാധാരണഗതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ആധികാരികതയുള്ള ഉള്ളടക്കത്തോടെ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ക്ലിപ്തമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ വേണമെന്ന് നിർ‌ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ, നീക്കം ചെയ്യാൻ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് വൈകിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
 • മതിയായ അവലംബങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത താളിൽ ആദ്യം {{ആധികാരികത}} എന്ന ടാഗാണ് ചേർക്കാവുന്നത്. താങ്കൾക്കു തന്നെയോ മറ്റുപയോക്താക്കൾക്കോ ആധികാരികത തെളിയിക്കത്തക്ക അവലംബങ്ങൾ മതിയായ കാലയളവിലുള്ളിൽ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ {{മായ്ക്കുക}} എന്ന ടാഗ് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
 • ലേഖന‌ത്തിനു ലഭ്യമായ അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവ നിലവിലുള്ള ശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധേയത ലേഖനത്തിനു നൽകുന്നില്ലയെങ്കിൽ വിഷയം ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദം താളിൽ ഉന്നയിക്കുകയും {{ശ്രദ്ധേയത}} എന്ന ടാഗ് ചേർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുറച്ചുനാൾ കൂടി ശ്രമിച്ചിട്ടും ശ്രദ്ധേയത തെളിയിക്കത്തക്ക അവലംബങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ മതിയാകും.
 • സംഭവങ്ങളുടെ വികാസം തുടരുകയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നാമനിർദ്ദേശം നട‌ത്തേണ്ടതില്ല. ചിലപ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം ആവശ്യമായി വന്നില്ലെന്നുവരാം. ഒരു വാർത്ത മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയം രൂപീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാദ്ധ്യത കുറവാണ്.
 • നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു പകരം നയങ്ങൾക്കനുസൃതമായ രീതിയിൽ ലേഖനം മാറ്റിയെടുക്കാനോ മറ്റൊരു താളിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിലനിർത്താനോ സാദ്ധ്യത എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മായ്ക്കൽ നടപടി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് ഒരാൾ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അയാളെപ്പറ്റിയുള്ള ജീവചരിത്രം ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റിയാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഒരു സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരപകടത്തെപ്പറ്റിയാണ് ലേഖനമെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള താളിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് (അഥവാ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റി ലേഖനമില്ലെങ്കിൽ ഈ ലേഖനം ആ സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റിയാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്).
 • ലേഖനം കൂടുതൽ വികസിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിക്കിപീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി അത് ഉപയോക്തൃനാമമേലഖലയിലേയ്ക്ക് പേരുമാറ്റത്തിലൂടെ നീക്കാവുന്നതാണ്.
 • മറ്റൊരു സാദ്ധ്യത ലേഖനം ഇൻക്യുബേറ്ററിലേയ്ക്ക് നീക്കുക എന്നതാണ്. മായ്ക്കുക എന്നത് അവസാന പടിയായി മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:23, 14 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ മാദ്ധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ - ഇതിനെ ഒറ്റയടിയ്ക്ക് ശ്രദ്ധേയത മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരക്കണംമെന്നുള്ളതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല.--KG (കിരൺ) 17:29, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ പണി തന്നെ അതല്ലേ? ഇവിടെ അതിന്റെ കുറവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒത്തുപിടിച്ചാൽ താളുകളുടെ എണ്ണം നന്നായി വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാം. മതിലേൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ വരെ ഇവിടെയെത്തിക്കാം. (അടുത്ത കാലത്ത് നീക്കം ചെയ്ത ഒരു ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്നു)--റോജി പാലാ (സംവാദം) 17:36, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
അതെ നാളെ മുതൽ ഒരാന വിരണ്ടാൽ അതും കൂടി ലേഖനമാക്കാം. ആനവിരണ്ടത് ഒന്ന്, ആന വിരണ്ടത് രണ്ട്.. ആ തലക്കെട്ടിനും പുതിയ നയമാകാം.--KG (കിരൺ) 17:50, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എല്ലാ പത്രവാർത്തകളും ലേഖനമാകണമെന്നല്ലല്ലോ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറയുന്നത്. സംഭവങ്ങളെസംബന്ധിച്ച് പുസ്തകമെഴുതിയതിനുശേഷം വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നാൽ മതിയെന്നാണോ ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾപോരെ, വിക്കിപീഡിയ എന്തിനാ ? ഇനി ദേശീയ - അന്തർദ്ദേശീയ കവറേജ് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മതിയോ? അങ്ങിനെയെങ്കിൽ അത്തരം എത്ര സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്? 57 -ലെ ഇ.എം.എസ് മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ടതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാനാകുന്ന ഏക സംഭവം... അത് മാത്രം മതിയോ മലയാളത്തിലെ വിക്കിപീഡിയയിൽ സംഭവമായി ?

ആനവിരണ്ടവാർത്തയുടെ ശ്രദ്ധേയതയും സ്വീകാര്യതയും എങ്ങനെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കുറേ ആനക്കഥകൾ ശ്രദ്ധേയതയും പേറി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം വെറും സംസ്ഥാനവാർത്തകളായിരുന്ന മറ്റുപലതുമുണ്ട് അകൂട്ടത്തിൽ. അതിലൊന്നും ആരും പത്രവാർത്തയുടെ പ്രശ്നം കാര്യമായി ഉയർത്തിക്കണ്ടില്ല. "വിവാദവിഷയങ്ങളിലെ പത്രവാർത്തകൾ ലേഖനങ്ങളാകുമ്പോൾ" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നത് പലരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാമെങ്കിലും സംഗതി നിലവറയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അന്ന് പത്രവാർത്തകളുടെ സാംഗത്യം ചോദ്യചെയ്യാനായി ആരും എന്റെ കൂടെ കൂടിയില്ല... ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നിഷ്പക്ഷതയ്കുനേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നകാര്യങ്ങൾ !

@റോജി, മതിലേൽ പോസ്റ്റർ കണ്ടതും താങ്കൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി നീക്കം ചെയ്തതുമായ ആ ലേഖനം ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ ചർച്ചയ്കുവരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ ശ്രദ്ധേയത ആ താളിനുണ്ടായിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റർ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ മതിലിൽ ഒട്ടിച്ച പോസ്റ്ററാണ്. താങ്കൾക്ക് അവിടെയെല്ലാം പോയിനോക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിരുന്നു എന്ന് താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി, കാശ്മീർമുതൽ കന്യാകുമാരിവരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അവലംബങ്ങൾ ആ ലേഖനത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. അതിൽ പത്രവാർത്തകളും അല്ലാത്ത അവലംബങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് സംസ്ഥാനപത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ടൈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദി ഹിന്ദു, എൻ.ഡി.ടി.വി തുടങ്ങി ദേശീയതലത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തകളായിരുന്നു അതിൽ മുഖ്യമായും കൊടുത്തിരുന്നത്. അതൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയാത്തതരത്തിൽ ഏതോ കണ്ണടവെച്ച് ലേഖനം വായിച്ചത്, എഴുതിയ ആളുകളുടെ കുറ്റമായികാണുന്നത് തികച്ചും പരിഹാസ്യമായി തോന്നുന്നു... --Adv.tksujith (സംവാദം) 18:44, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ദേശീയ തലത്തിൽ വന്ന വാർത്തകളിടാനുള്ള സ്ഥലം വിക്കിപീഡിയ അല്ല, വിക്കി ന്യൂസിലാണ് അതു വരേണ്ടത്.--KG (കിരൺ) 19:00, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

തീർച്ചയായും. പക്ഷേ, നാം ഇവിടെ വിക്കിലേഖനങ്ങളായി വരേണ്ട സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. അത് വിക്കിന്യൂസിൽ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ :) --Adv.tksujith (സംവാദം) 19:38, 16 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഞാൻനുദ്ദേശിച്ചത് വക്കീലിന് മനസിലായില്ല എന്നു തോനുന്നു, നിലവിലെ കരട് പ്രകാരംമ്പറയുന്നത് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ മാദ്ധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് എങ്ങും തൊടാതെയുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണ്. നിലവാരമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ വരെ നാളെക്കാലത്ത് ഇതിന്റെ പേരിൽലിവിടെ വരും അങ്ങനെയുള്ളവ ഒഴിവാക്കണം. അതാണ് മുകളിൽ ഒരുദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത്.--KG (കിരൺ) 03:20, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

കിരൺജീ, കരട് താളിലുള്ളത് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ മാദ്ധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നല്ല അതിങ്ങനെയാണ് : //

 • പൊതു ശ്രദ്ധേയതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രഭാവമുള്ളതുമായ സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.
 • സംസ്ഥാനതലത്തിലോ, ദേശീയതലത്തിലോ, അന്തർദ്ദേശീയതലത്തിലോ ഫലങ്ങളുള്ള സംഭവങ്ങൾ വിവിധതരം സ്രോതസ്സുകളിൽ പരക്കെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് അവ പിന്നീട് പുനർവിശകലനം നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും (താഴെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുക) അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതാകാൻ വളരെ സാദ്ധ്യതയുള്ളവയാണ്.
 • ഇതിൽ കുറവ് മാത്രം മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും വിശാലമായ തലത്തിലുള്ളതല്ലാത്തതുമായ സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുകയോ അല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. സംഭവങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ സഹായകമാണ്.
 • മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ സംഭവങ്ങൾക്ക് (മിക്ക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും, അപകടങ്ങളും, മരണങ്ങളും, താരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും "ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന" വാർത്തകളും, ദീർഘകാലത്തേയ്ക്ക് മൂല്യമില്ലാത്ത വാർത്തകളും, വൈറൽ പ്രതിഭാസങ്ങളും ഉദാഹരണം) – ഇവ ദാരുണമോ പരക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ ആയിക്കോട്ടെ – സാധാരണഗതിയിൽ ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടാകില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കും ശ്രദ്ധേയത ലഭിക്കും.

ഒരു സംഭവം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എഡിറ്റർമാർ സംഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവിധ വശങ്ങളും അതിനു ലഭിച്ച മാദ്ധ്യമ ശ്രദ്ധയും വിലയിരുത്തേണ്ട‌താണ്: സംഭവത്തിന്റെ സ്വാധീനം, നടന്ന കാലയളവ്, മാദ്ധ്യമത്തിലെ പ്രസ്താവനയുടെ ആഴം, എന്തുമാത്രം ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിഷയം, മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധയുടെ വൈവിദ്ധ്യവും വിശ്വസനീയതയും, ചടങ്ങിനെന്നപോലെയുള്ള പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമാണോ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന വിഷയം എന്നിവയൊക്കെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഘടകങ്ങൾ താഴെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. //

ഇവിടെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ എന്നുള്ളത് എന്തിന് ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. കേരളം എന്ന കൊച്ചുസംസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച വിഷയങ്ങൾ വിരളമാകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മുകളിൽപ്പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതേസമയം കേരളാസ്പെസിഫിക്കായ വിവരങ്ങൾ നാം നിരാകരിക്കാനും പാടില്ല. മുകളിലത്തെ "ഉദാഹരണം" ഒരു ദേശീയപരിപാടിയുടേതാണ്. ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനം കളഞ്ഞാലും അതിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഉദാഹരണം നിലനിർത്താനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപറയുന്നത് എന്നു കരുതുകയും വേണ്ട :) --Adv.tksujith (സംവാദം) 03:30, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

വാർത്തകൾ പതിവുവാർത്തകളാകരുത്. പകരം ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. ആഴം എങ്ങനെ അളക്കാം? ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നവരുടെ തന്നെ മാധ്യമം ആഴത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വാർത്തയെ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാനാകില്ല. അപ്പോൾ കരടിൽ ആദ്യം നല്കിയ രണ്ട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ (നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തി) എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ (അത് സംസ്ഥാനതലത്തിലായാലും മതി) എന്ന് വരണം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 03:34, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC) Yes check.svg ഇത് താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:06, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
@ സുജിത്ത്, താങ്കൾ സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനം നീക്കം ചെയ്തതിന് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആക്കാൻ വരരുത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു താളിലും കണ്ടിരുന്നു. മറുപടി നൽകാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇനിയും അത്തരം ലേഖനങ്ങൾ വരും അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇടണം. അതല്ലെ താങ്കൾ ഇവിടെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്?--റോജി പാലാ (സംവാദം) 03:54, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ ചില വിഷയങ്ങൾ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ചേർത്തുവായിച്ചേ തീരുമാനമെടുക്കാനാവൂ.

"സംസ്ഥാനവ്യാപകമായ മാദ്ധ്യമറിപ്പോർട്ടുകൾ" സ്രോതസ്സുകളായി പരിഗണിക്കുന്നത്

ചർച്ചചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കരട് കാണുക (മൂന്നാമത്തെ കുറിപ്പ്): ഒരേ സമയത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകളെ വെവ്വേറെ സ്രോതസ്സുകളായി കാണാൻ പാടില്ല. ആന വിരണ്ടതിനെപ്പറ്റി മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും ദേശാഭിമാനിയിലും വന്ന വാർത്തകളെ ഒറ്റ സ്രോതസ്സായി കണ്ടാൽ മതിയാകും. പക്ഷേ കുറച്ചുനാളുകൾക്കുശേഷം ഏതെങ്കിലും മാദ്ധ്യമത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആനവിരളലുകളെപ്പറ്റി ഒരവലോകനം വരുകയും ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി കാര്യമായ ഒരു വിശകലനം അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ അത് രണ്ടാമ‌ത്തെ സ്രോതസ്സായി കണക്കാക്കാം.

"നിലവാരമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ" സ്രോതസ്സുകളായി പരിഗണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്രോതസ്സുകളുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

"വാർത്തകൾ പതിവുവാർത്തകളാകരുത്. പകരം ആഴത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം."

ആഴമളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപാധി ഈ കരടിൽ പെടുന്നുണ്ട്.

ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഈ താളിൽ വിശദമായിത്തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്തയും മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു വിഷയത്തിന് ശ്രദ്ധേയത നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ വളരെ ഗൗരവമായിത്തന്നെ വിക്കി സമൂഹം പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ.

 • മലയാളം സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമോ, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു സംഭവമോ, മലയാളത്തിലെ ഒരു സാംസ്കാരിക നായകന്റെ മരണമോ ദേശീയതലത്തിലോ അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിലോ വാർത്തയായില്ല എന്നതുകൊണ്ട് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തത്തക്ക ശ്രദ്ധേയതയില്ല എന്നു കരുതുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്.
 • മാത്രമല്ല, അന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിലെ കവറേജ് എന്നതിനും വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്. പല മലയാളം പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ചാനലുകളും അന്തർദ്ദേശീയതലത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. അത്തരം പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളിലെ വാർത്ത അന്തർദ്ദേശീയ വാർത്തകളായി കണക്കിലെടുത്ത് യാന്ത്രികമായി സ്വീകരിക്കുന്നതും ശരിയല്ലല്ലോ?
 • സ്രോതസ്സുകളുടെ വിശ്വസനീയത സംബന്ധിച്ച കീഴ്വഴക്കവും, കാര്യമായ പരാമർശം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർവ്വചനവും, മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസായി ഏതൊക്കെ വാർത്തകളെ കാണാം എന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി വരുന്ന വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:11, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
@ Roji, ക്ഷമിക്കുക, അത്തരമൊരു ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് താളിൽ "ലേഖനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ നിലപാടെന്ത്" എന്ന വ്യക്തമായ ചോദ്യത്തിന് എനിക്കുള്ള വ്യക്തമായ (വ്യക്തിപപരമായ) മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ താങ്കളെ ഒരിടത്തും പരാമർശിച്ചില്ല. ഇവിടെ // മതിലേൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ വരെ ഇവിടെയെത്തിക്കാം. (അടുത്ത കാലത്ത് നീക്കം ചെയ്ത ഒരു ലേഖനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കുന്നു) // എന്ന പരാമർശം നടത്തി ആ വിഷയം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് താങ്കളാണ്. വ്യക്തിയോടൊപ്പം അയാളുടെ എഴുത്തിനെയും മാനിക്കണം എന്നാണ് വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എഴുത്തിനെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടരുത് എന്നത് വ്യക്തിപരമായ പരാമർശങ്ങൾ പാടില്ല എന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്.
താങ്കളുടെ പരാമർശത്തിലെ ബ്രായ്കറ്റിലെ ഭാഗമൊഴിച്ചുള്ളവയോട് എനിക്കും പൂർണ്ണമായും യോജിപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ, വീണ്ടും വീണ്ടും താങ്കൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ തുറന്നമനസ്സോടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ആ എഴുത്തിനെ പലവിധത്തിൽ അപമാനിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ചവറ്, പോസ്റ്റർ, നോട്ടീസ് ബോർഡ് തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങൾ അതിൽപ്പെടും. എന്തായാലും എന്റെ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ഷമചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒഴിവാക്കിയ ലേഖനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നുമില്ല.
ഞാനെഴുതിയതരം ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ "സംസ്ഥാനം" ബാധകമല്ലെന്ന് പച്ചമലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് മുകളിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസൽവധക്കേസ്, ഷുക്കൂർ വധക്കേസ്, ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ്, ദേശാഭിമാനി ബോണ്ട് വിവാദം.... തുടങ്ങിയ താളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ്. ഞാൻ അതിനെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലാണ് കാണുന്നത്-- Adv.tksujith (സംവാദം) 04:22, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ചവർ എന്നു ഞാൻ സംബോധന ചെയ്തത് താങ്കളുടെ ലേഖനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കട്ടെ. വിജ്ഞാനകോശസ്വഭാവമില്ലാത്ത ലേഖനത്തെ പരാമർശിക്കാൻ പദ്ധതിതാളിൽ ഉപയോഗിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. --റോജി പാലാ (സംവാദം) 04:44, 17 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

കരട് നയമായി സ്വീകരിക്കാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:12, 3 മേയ് 2013 (UTC)


വിക്കിപീഡിയ ഒരു പത്രമല്ല[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപീഡിയ എന്തൊക്കെയല്ല#വിക്കിപീഡിയ ഒരു പത്രമല്ല എന്ന താളിൽ ഒരു വിഭാഗമായി താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കി താളിൽ നിന്ന് പകർത്തിയത്) മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിക്കിപീഡിയ ഒരു കടലാസ് സ്രോതസ്സല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ സമകാലികവും പുതിയ അറിവുകൾ ഉ‌ൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ തരത്തിൽ ലേഖനങ്ങൾ തിരുത്തുവാനും ശ്രദ്ധേയമായ സമകാലിക സംഭവക‌ങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സ്വതന്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനും ഉപയോക്താക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പരിശോധനായോഗ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ യോജിച്ചതല്ല. വിക്കിപീഡിയ ലേഖനങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്ക് വഴുതിവീഴുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക:

 1. പത്രപ്രവർത്തനം വിക്കിപീഡിയയിൽ 'ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകളോ' മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാർത്തകളോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. വിക്കിപീഡിയ ഒരു പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സല്ല. പക്ഷേ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല, വിക്കിന്യൂസ് എന്നിവ പ്രാഥമിക സ്രോതസ്സുകളായി വർത്തിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ളതും ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ധാരാളം വിജ്ഞാനകോശ ലേഖനങ്ങളുണ്ട്. ഇവ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായതും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വിക്കിപീഡിയ വാർത്താ ശൈലിയിലല്ല എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
 2. വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംഭവങ്ങൾക്കും വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയതയാണ് വിക്കിപീഡിയ പരിഗണിക്കുന്നത്. വാർത്തകളിലെ പരാമർശങ്ങൾ വിജ്ഞാനകോശത്തിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാണെങ്കിലും വാർത്താപ്രാധാന്യമുള്ള മിക്ക വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുയോജ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രഖ്യാപനങ്ങളെയോ, കായികമത്സരങ്ങളെയോ, പ്രശസ്തവ്യക്തികളെയോ സംബന്ധിച്ച സാധാരണ പത്രവാർത്തകൾ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മതിയായ കാരണമല്ല. സമീപകാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടതാണെങ്കിലും 'ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസുകൾ' മറ്റുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വാർത്താസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ സഹോദരസംരംഭമായ വിക്കിന്യൂസിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കും.
 3. വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ. ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കാമെങ്കിലും എപ്പോഴും അതിലുൾപ്പെ‌ട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. ഒരു സംഭവത്തിനപ്പുറം ഒരാളെപ്പറ്റിയുള്ള മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ കടന്നുചെല്ലുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനം ആ സംഭവത്തിൽ എന്തുമാത്രം ആനുപാതിക പ്രാധാന്യം അയാൾക്കുണ്ട് എന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് സംഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനത്തിലേയ്ക്ക് ഒതുക്കണം. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവചരിത്രം സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗരേഖ കാണുക.)
 4. ഡയറി. ഒരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധേയനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാ പരിപാടികളും ശ്രദ്ധേയമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രശസ്തരെപ്പറ്റിയും കായിക താരങ്ങളെപ്പറ്റിയുമുള്ള പത്രവാർത്തകൾ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിൽ ധാരാളം നുറുങ്ങുവിവരങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യും. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ വിവരങ്ങളുള്ളതും ഒരു ഡയറി പോലെ തോന്നിക്കുന്നതുമായ ലേഖനമാകും ഉണ്ടാകുക. കളിച്ച എല്ലാ കളികളെയും, അടിച്ച എല്ലാ സിക്സറുകളെയും, ഹസ്തദാനം ചെയ്ത എല്ലാ വ്യക്തികളെയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഒരാളുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള വിവരങ്ങളല്ല.

ആവശ്യം വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച ഇവിടെ നടത്തുക. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:07, 13 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

തർജ്ജമയിൽ ഭേദഗതികളൊന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ നയമായി താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് കരുതുന്നു. എതിർപ്പുണ്ടോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 14:23, 4 മേയ് 2013 (UTC)

"വിക്കിപീഡിയ ഒരു കടലാസ് സ്രോതസ്സല്ലെങ്കിലും" എന്നല്ല "വിക്കിപീഡിയ ഒരു കടലാസ് സ്രോതസ്സല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ" എന്നാണ് വേണ്ടത്. "As Wikipedia is not a paper source," എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ. കടലാസ് സ്രോതസ്സുകളിൽ വിവരങ്ങൾ അപ്റ്റുഡേറ്റ് ആക്കി വെയ്ക്കുന്നതിന് പരിധികൾ ഉണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിൽ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂചന. - പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 05:22, 9 മേയ് 2013 (UTC) Yes check.svg

യോജിക്കുന്നു. അതാണ് ശരിയായ തർജ്ജമ. അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:46, 9 മേയ് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ/അറിയിപ്പ്-കരട് ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നു. ഈ താളിൽ പരസ്യസ്വഭാവമു‌ള്ള വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പീൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്കൂൾ ബോർഡ്, ഡഫേറിൻ-പീൽ കത്തോലിക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സ്കൂൾ ബോർഡ് എന്നീ ലേഖനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ ഈ താളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാവശ്യപ്പെട്ടയാൾ തന്നെ École française d'Extrême-Orient എന്ന താളിനായും അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും പരസ്യസ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് സംശയിക്കാവുന്നതാണ്.

മറ്റുതരം അപേക്ഷകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:55, 15 മേയ് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (പലവക) എന്ന താളിലും ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04
19, 16 മേയ് 2013 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷയിൽ പരസ്യസ്വഭാവമുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ? ഇതിന് ഒരു നയം വേണമോ ? ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക്‌ സുപ്രതിഷ്ഠിതമായ മാദ്ധ്യമ സ്രോതസ്സുകൾ , ശ്രദ്ധേയത എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാം.

കാണുക

വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (നയരൂപീകരണം)#വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ എന്ന ചർച്ചയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റണോ അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:57, 15 മേയ് 2013 (UTC)


ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കോ അജയ് , നയരൂപീകരണം തന്നെ ആണ് വേണ്ടത് - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:06, 15 മേയ് 2013 (UTC)

എതിർപ്പില്ലാത്തതിനാൽ കരട് സ്വീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:12, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)

ലേഖനത്തിന്റെ പേരിനും വേണം അവലംബം[തിരുത്തുക]

ലേഖനങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ, "ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പേര് നിലവിലുണ്ട്" എന്നതിന് അവലംബങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കണം. ഇതുപറയാൻ കാരണം മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനങ്ങളും മലയാളത്തിൽ മൊഴിമാറ്റുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഒരു പേര് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നൽകുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഉദാ: സനാതന ശ്വാസതടസ്സ രോഗം, ബുദ്ധമയൂരി, ക്ഷേത്രഗണിതജ്ഞ നിശാശലഭം, പ്രതിജനകാവതരണം, ദ്രുമികകോശം, സർപ്പധരൻ, ഊതകസംയോജ്യ സംശ്ലിഷ്ടം, അസ്ഥിമരം, ചിത്രലേഖ, കൃഷ്ണശലഭം, ഗരുഡൻ (നക്ഷത്രരാശി), ജാസി, അയംഗിതി, ജംബുകൻ (നക്ഷത്രരാശി), കർക്കടകശൃംഗി, സമാകലനം, ഹൃദയാഭം, അവകലജം, etc.

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന ആൾക്ക് [അവലംബം ആവശ്യമാണ്] എന്ന ഫലകം എവിടെ ഇടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വരാറുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒറിജിനൽ റിസർച്ച് പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു തന്നെ ലേഖനവിഷയത്തിന് നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവലംബം നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നും മലയാളത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് തന്നെ നിർബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഉപയോക്താക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ എന്നും ഒരു നയം ഉണ്ടാകണം. ലേഖനത്തിന്റെ പേരിനെക്കുറിച്ച് സംശയമുള്ളവർക്ക് ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടാവുന്ന ഒരു ഫലകത്തിനു കൂടി രൂപം കൊടുക്കണം. ഈ ഫലകം ഇട്ടിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിനുള്ളിൽ അവലംബമൊന്നും ലഭ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ലേഖനത്തിന്റെ പേരുമാറ്റി തത്തുല്യമായ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് നൽകാവുന്നതാണ്.--പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 07:40, 19 മേയ് 2013 (UTC)

ഇതിലെ ശലഭങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള പേരുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ (പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പരിശോധിച്ച്) സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രിൻസിനു സംശയമുള്ളവയുടെ സംവാദം താളുകളിൽ ചർച്ചയായി ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തിടെ സിനിമാലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ചർച്ചയുണ്ടാക്കിയ പാപ്പിലിയോ ബുദ്ധയെന്ന ബുദ്ധമയൂരി തന്നെ പട്ടികയിൽ ആദ്യം സ്ഥാനം പിടിച്ചത് പ്രിൻസിന് വിഷയത്തിലുള്ള ധാരണയില്ലായ്മയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. :) ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഇപ്പോഴുണ്ട്. അവിടെ അഭിപ്രായ സമന്വയമുണ്ടാക്കി യോജിച്ച നിലയിലേക്ക് പേരുമാറ്റാവുന്നതാണ് --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 08:54, 19 മേയ് 2013 (UTC)
എന്റെ അറിവും അറിവില്ലായ്മയുമല്ല ഇവിടെ വിഷയം. വിക്കിപീഡിയയുടെ ഔദ്യോഗിക നയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത. അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു:
1. ലേഖനങ്ങളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ പരാമർശിക്കാവൂ.
2. ലേഖകർ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അവ ലഭിച്ച സ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ചും പരാമർശിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവയിൽ സംശയിച്ചേക്കാം.
3. ഇത്തരത്തിൽ ലേഖകരുടെ കൈയിലാണ് ലേഖനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇരിക്കുന്നത്. അവയുടെ വിശ്വാസ്യത സംശയിക്കുന്നവരുടെ കൈയിലല്ല.
ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല. വിക്കിപീഡിയ നയമാണ്. അല്ലാതെ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ തെളിവ് തരാം എന്നാണ് നിലപാടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിക്കി ലേഖനങ്ങളിൽ നിറയെ അവലംബങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും സംശയമുള്ളവർ സംവാദം താളിൽ ചോദിക്കട്ടെ എന്നു വെച്ചാൽ പോരേ?
<<പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പരിശോധിച്ച്>>
ആരു പരിശോധിച്ചു ? തെളിവെന്ത്? ലേഖനസൃഷ്ടാവ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങു വിശ്വസിച്ചുകൊള്ളണം എന്നാണോ? അല്ലെങ്കിൽ "നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര അറിവില്ല, അതുകൊണ്ട് അറിവുള്ള ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങട് വിശ്വസിക്ക എന്നാണോ? അതാണോ വിക്കിപീഡിയയുടെ രീതി? --Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 11:26, 19 മേയ് 2013 (UTC)
ലേഖനത്തെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ സംശയങ്ങൾ സംവാദം താളിൽ ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിൻസ്. നിലവിലെ പല താളുകളുടേയും തലക്കെട്ടുകൾ ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 12:17, 19 മേയ് 2013 (UTC)
എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നയരൂപീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ നല്ലതാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെയും അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ അറിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.--Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 12:21, 19 മേയ് 2013 (UTC)
ലേഖകർ സ്വന്തം നിലക്ക് പേരുകൾ ഇടുന്നു എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തലകെട്ട് സംബന്ധിച്ച് താങ്കളുടെ സംശയങ്ങൾ അതാത് താളിന്റെ സംവാദം താളിൽ പറയു പ്രിൻസ്. കാണുക സംവാദം:ലൈഗർ , സംവാദം:ലെപ്പൺ--- Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 12:30, 19 മേയ് 2013 (UTC)
ലേഖനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും നയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് അതിലെ തലക്കെട്ട്.. എന്നിരുന്നാലും പ്രിൻസ് മുന്നോട്ടു വച്ച ഈ വിഷയത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നയമില്ലെങ്കിൽ നയമുണ്ടാക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊളിച്ചെഴുതുക. --സുഗീഷ് (സംവാദം) 12:34, 19 മേയ് 2013 (UTC)

ചർച്ചക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം കാണിക്കുന്ന ഫലകമുണ്ടാക്കി ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. --Vssun (സംവാദം) 17:46, 19 മേയ് 2013 (UTC)

തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവലംബം വേണം എന്നത് കാണിക്കാൻ ഫലകമാകാം. css ഉപയോഗിച്ച് തലക്കെട്ട് തന്നെ തിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 18:07, 21 മേയ് 2013 (UTC)
പ്രിൻസ് ഉന്നയിച്ച വിഷയം തീർച്ചയായും പ്രസക്തമാണ്. അതിന് അഭംഗിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്കുപെട്ടെന്ന് തോന്നിയത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ, ഒരു സാധാരണ ഉപയോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും കുഴയ്കുന്ന ഒന്നാണ് ലേഖനഭാഗത്തുടനീളം കാണാവുന്ന (കണ്ടേക്കാവുന്ന) നമ്പറുകൾ. അത് അവലംബമാണെന്നും തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ തെളിവുകളാണെന്നുമൊന്നും തുടക്കക്കാരനായ ഉപയോക്താവിന് തോന്നണമെന്നില്ല. അവൾ ശപിക്കുക, പുട്ടിന് പീരയിടുന്നതുപോലെയുള്ള ഈ നമ്പരുകളെയാണ്...
വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന ഇംഗ്ളീഷ് വിക്കിയിലും തലക്കെട്ടിന് അവലംബം എന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല വലിയ ലേഖനങ്ങളുടെ ആമുഖത്തിലുള്ള വാചകങ്ങളിലും അവിടെ സാധാരണ അവലംബമുണ്ടാകാറില്ല. അതായത് ആമുഖത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കാധാരമായ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്ന ലേഖനഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്നതാണ് സങ്കല്പമെന്ന് തോന്നുന്നു. അഥവാ ലേഖനത്തിലെ അവലംബമുള്ളതടക്കമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും സംഗ്രഹിച്ചെടുത്തവയാണ് ആമുഖത്തിൽ വരേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ ധാരണയുള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ അവലംബമുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ ആമുഖത്തിൽ അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കാത്തതുമാകാം. ഇത് എന്റെ ഒരു ഊഹം മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുവന്നത് തലക്കെട്ടിൽ അവലംബം ചേർക്കുന്നതിലെ അഭംഗിയെക്കുറിച്ചാണ്. (അംഭംഗി എനിക്ക് തോന്നുന്നതുമാകാം..). അതിനാൽ മറ്റ് പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തര്‌ക്കം വരുന്ന പക്ഷം സംവാദം താളിൽ അത് ഉന്നയിക്കുകയോ, ലേഖനത്തിൽ ഫലകം വഴി പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നതിനോടാണ് ഇപ്പോൾ യോജിപ്പ്... -- Adv.tksujith (സംവാദം) 18:45, 21 മേയ് 2013 (UTC)
തലക്കെട്ടിൽ തന്നെ അവലംബം ചേർക്കണമെന്നില്ല. തലക്കെട്ടിന് അവലംബം വേണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് ലേഖനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി. മിക്ക ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങളിലും തലക്കെട്ട് കൂടാതെ മറ്റു ധാരാളം സാങ്കേതിക പദങ്ങളും കാണും. ഇത്തരം പദങ്ങൾ ലേഖനത്തിനൊടുവിൽ അവലംബം സെക്ഷനു മുൻപായിട്ട് "പദാവലി" എന്നോ "പദപരിചയം" എന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗമായിട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടെ അവലംബങ്ങൾ ചേർക്കാമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ ഓരോ സാങ്കേതിക പദവും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഏതു പദത്തിന് തത്തുല്യമാണെന്ന് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് എളുപ്പം പിടികിട്ടും. ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും പരിചയമുണ്ടാവുക. അവർക്ക് താഴെയുള്ള പദാവലി നോക്കി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം ആ വാക്കിന്റെ സാധുതയും അവലംബങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും.
അവലംബം എവിടെ കൊടുക്കും എന്ന സാങ്കേതികതയേക്കാൾ ഞാൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഒരു നയരൂപീകരണത്തിനാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ,
1. ലേഖനവിഷയത്തിന് നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവലംബം നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം.
2. മലയാളത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് തന്നെ നിർബന്ധമായി ഉപയോഗിക്കണം.
3. ഉപയോക്താക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ.
ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട നയം. എന്തു പറയുന്നു ?--Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 19:31, 21 മേയ് 2013 (UTC)

വക്കീലേ, ആമുഖത്തേക്കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ശരി എന്നു തോന്നുന്നു. ആമുഖത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കാധാരമായ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്ന ലേഖനഭാഗത്തുണ്ടാവും എന്നതാണ് സങ്കല്പമെന്ന് തോന്നുന്നു. അഥവാ ലേഖനത്തിലെ അവലംബമുള്ളതടക്കമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നും സംഗ്രഹിച്ചെടുത്തവയാണ് ആമുഖത്തിൽ വരേണ്ടത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാക്കാൻ മലയാളത്തിലും ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്.

@പ്രിൻസ്, മൂന്നിനും അനുകൂലം.--സുഗീഷ് (സംവാദം) 04:42, 22 മേയ് 2013 (UTC)

(1) എല്ലാ പേരിനും അവലംബം നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് ശഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. മലയാളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമില്ലാത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് അവലംബം വേണമെന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് ഫലകമിടാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. {{Rename}} എന്ന ഫലകം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അവലംബം വേണമെന്ന് ഉപയോക്താവിന് ആവശ്യപ്പെടാം. അത്തരത്തിൽ ഫലകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
(2) മലയാളത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. കൃത്രിമത്വമുള്ള മലയാള പേരുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായകമാകും.
(3) പുതിയ പേരുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ റിസർച്ചാണ്. അത് വിക്കി നയത്തിനെതിരുമാണ്.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 05:09, 22 മേയ് 2013 (UTC)

പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് തത്ത്വത്തിൽ യോജിക്കുന്നു. മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നയനിർദ്ദേശത്തിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പോയിന്റുകൾ നിലവിൽ മലയാളം വിക്കിയിലെ നയങ്ങളല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലാണ് ശരിക്ക് പുതുതായി നയരൂപീകരണം നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

 • "ലേഖനവിഷയത്തിന് നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവലംബം നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം." എന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നു. പക്ഷേ "ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാക്കോ പ്രയോഗമോ ആകണം തലക്കെട്ട്" എന്ന് ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സാധാരണ സ്രോതസ്സ് (ഗ്രന്ഥമോ പത്രങ്ങളോ) അവലംബമായി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിഘണ്ടുവോ മറ്റോ അവലംബമായി ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഈ നയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഉണ്ട്. വിക്കിപീഡിയ:കണ്ടെത്തലുകൾ അരുത്#എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കപ്പെടണം കാണുക. പുതിയ പദങ്ങൾ, പഴയകാര്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തലുകളാണ് എന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവി‌ച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഉപയോക്താക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ." എന്നതും ഈ നയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും.
 • വിക്കിപീഡിയ:പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല വിക്കിപീഡിയ#പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുക എന്ന ഉപന്യാസത്തിലും ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെയുള്ള ഉദ്ധരണി കാണുക.
 • പ്രിൻസ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു നയം രൂപീകരിക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
 1. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് മലയാളം ലിപികളിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്.
 2. മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗത്തിനോ വാക്കിനോ തത്തുല്യമായ മലയാള പദം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാവണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ലേഖനത്തിൽ അവലംബമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്രോതസ്സുകളിൽ ഈ പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 3. തത്തുല്യമായ മലയാള പദമില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മലയാളം സ്രോതസ്സിൽ ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുഭാഷാപദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് (ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ്). മലയാളത്തിൽ പൊതു ഉപയോഗത്തിൽ നിലവിലുള്ളതോ മലയാള ഭാഷ സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞതുമായ മറുഭാഷാ പദങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണം:റെയിൽ, നോവൽ) മുൻഗണന നൽകണം. ഇതും ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്രോതസ്സുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപൂർവ്വമായി മാത്രം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്യഭ്യാഷാപദങ്ങളും തലക്കെട്ടാക്കാവുന്നതാണ് (നെർഡ്)
 4. മലയാളത്തിൽ ഇതിനു തത്തുല്യമായ പ്രയോഗം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ചുള്ള തലക്കെട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് "നെർഡ്" എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അതേ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ നിലവിലില്ലെങ്കിൽ (നെർഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെളിവില്ലെങ്കിൽ) വിശദീകരണാത്മകമായ തലക്കെട്ട് നൽകാവുന്നതാണ്. "സമൂഹവുമായി അധികം ഇടപെടാതെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവർ" എന്ന തലക്കെട്ട് (ഇതിലും നല്ലതുണ്ടാകാം) പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
 5. മലയാളത്തിൽ ഒരു പദം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ ആ പദം മറ്റേതു ഭാഷയിൽ നിന്നും (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നോ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നോ മാത്രമല്ല) സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ശാസ്ത്രസംജ്ഞകൾ ലാറ്റിനിൽ നിന്നും ചൈനയിലെ ഒരു ആഘോഷത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് ചൈനീസിൽ നിന്നും ഒരു തമിഴ് ഉത്സവത്തിന്റെ പേര് തമിഴിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നേയ്ക്കാം. അപ്പോഴും ആ പദം മൂലഭാഷയിൽ ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അവലംബം ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കണം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:26, 22 മേയ് 2013 (UTC)


പൊതുവെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് എനിക്കും യോജിപ്പാണ്.

\\മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് മലയാളം ലിപികളിലായിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്.\\

ഇത് എപ്പൊഴും പറ്റുമോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ചില പ്രത്യേകസംജ്ഞകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ.--ഷിജു അലക്സ് (സംവാദം) 05:59, 22 മേയ് 2013 (UTC)

ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളിലും തലക്കെട്ട് മലയാളലിപിയിൽ നൽകിയാൽ പോരേ? ലേഖനത്തിന്റെ പ്രധാനഭാഗത്ത് റോമൻ ലിപിയിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്രനാമം നൽകുകയും അതുകൂടാതെ റോമൻ ലിപിയിലെ ശാസ്ത്രനാമം തിരിച്ചുവിടലാക്കുകയും ചെയ്താൽ പോരേ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:17, 22 മേയ് 2013 (UTC)

മലയാളം പേര് നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനോട് യോജിക്കാനാവുന്നില്ല. സമവായത്തിലൂടെ ഒരു പേര് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിരിക്കണം പരിഗണന നൽകേണ്ടത്. പിന്നീട് ഇതിനു തത്തുല്യമായ മലയാളം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണുന്നപക്ഷം അതിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഇതൊരു തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യരുത്. മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ജനസമ്മതി വന്ന വാക്കുകൾ(ഉദാ:-ഇലക്ട്ര കോംപ്ലക്സ്) അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. വിക്കിനയങ്ങൾ ഇതിനെതിരാണെങ്കിൽ അതു മാറ്റിയെഴുതുകയാണു വേണ്ടത്. പേര് ഒരു കണ്ടെത്തലല്ല. കണ്ടുപിടുത്തക്കാരുടെ പട്ടികയിലൊന്നും പേര് കണ്ടെത്തിയവർ എന്നു കാണില്ല. സാങ്കേതിക പദാവലിയുടെ പദ്ധതി താളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്: സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ മലയാളം കണ്ടെത്തുകയും വേണ്ടിവന്നാൽ രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതിൽ രൂപവത്കരിക്കുക എന്നത് വിക്കിനയങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ അവിടെയും മാറ്റേണ്ടതല്ലേ.-- ഷാജി (സംവാദം) 06:29, 22 മേയ് 2013 (UTC)
സാ.പ.പദ്ധതി താളിലെ പ്രസ്താവന ഞാൻ ചേർത്തതാണ്. ഇത്തരം താളുകളിലെ വിവരങ്ങൾ നയമല്ല എന്ന് അറിയാമല്ലോ.

ഇവിടെ വേണ്ടിവന്നാൽ എന്നതിനാണ് കടുപ്പം വേണ്ടത്. പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പല ജ്ഞാനമേഖലകളും മലയാളത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത് വിക്കിപീഡീയയിലൂടാണ്. അത്ര സാങ്കേതികമല്ലാത്ത തനത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പലതും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുകടിയാണ്. Weight distribution, Linear motion, Rule of law, Attention span തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തനതു വാക്ക് ഇല്ലെന്ന് കരുതുക. വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ, ലീനിയർ മോഷൻ, റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാൾ പുതിയ സമസ്തപദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾക്ക് ഒരു സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗമുണ്ടായെന്നു വരില്ല Temperament, arousal. അപ്പോൾ ഒരു സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ അവ പ്രയോഗിക്കേണ്ടിയും വരും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം: phrase എന്ന വാക്കെടുക്കുക. ഫ്രെയ്സ് എന്നോ ഫ്രേസ് എന്നോ ഇംഗ്ലീഷുതന്നെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുക. Noun phrase-നു നൗൺ ഫ്രെയ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എത്ര പേർക്ക് സമ്മതമാകും? അപ്പോൾ നാമഫ്രെയ്സ് എന്ന് ഒരു വാക്കുണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇതും പൊതുവേ സ്വീകാര്യമാകില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രെയ്സിന് പദസംഹിത എന്നോ മറ്റോ പദം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഒരു അപവാദവിധി. ഒരു പുതിയ പദം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും മുമ്പ് ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കട്ടെ.

പ്രിൻസ് സൂചിപ്പിച്ച പദങ്ങൾ പലതും മുൻപേ ഉപയോഗത്തിലുള്ളവയാണ്. പഴയ സ്കൂൾ പാഠം പഠിച്ചവർക്ക് മൃദൂതകവും അന്തർദ്രവ്യജാലികയും ക്വഥനവും കിണ്വനവുമൊക്കെ കട്ടിയായി അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ പദങ്ങൾ പഠിച്ചവർ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലെത്തി പാരങ്കൈമയും എൻഡോപ്ലാസ്മ റെട്ടിക്കുലവുമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വട്ടംകറങ്ങിയുമിരുന്നു. പുതിയ ഒരു പഠിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്തർദ്രവ്യജാലികയായാലും എൻഡോപ്ലാസ്മ റെട്ടിക്കുലമായാലും ഒരേ പോലാണ്. A ആദ്യം പഠിച്ചവന് Bയും B ആദ്യം പഠിച്ചവന് Aയും കഠിനമായിത്തോന്നും. നക്ഷത്രരാശികളുടെ പേരും മറ്റും പരിഷത്ത് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതാണ്. ആ പേരുകളിൽത്തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നതും. ഏതായാലും ലേഖനം അവലംബങ്ങൾകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണ്. നക്ഷത്രരാശികളുടെയും ജീവിജാലങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരുകൾക്ക് അവ ലിസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന താളുകളിൽ അവലംബം നൽകുക. സാങ്കേതികസംജ്ഞകൾക്ക് അവയുടെ സൂചികകളിൽ/സംവാദത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുക. അനുചിതമായിത്തോന്നുന്ന മറ്റു പേരുകൾ അതതുതാളുകളിൽ ചർച്ചചെയ്യുക.--തച്ചന്റെ മകൻ (സംവാദം) 10:06, 22 മേയ് 2013 (UTC)

തച്ചന്റെ മകന്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണെനിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കടുംപിടുത്തമുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എഴുതിവെയ്ക്കുന്നതു് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ള വാൾ ആയി മാറും. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 10:53, 22 മേയ് 2013 (UTC)

സംശയിക്കുന്ന തലകെട്ട് വരുന്ന പക്ഷം സംവാദം താളിൽ അത് ഉന്നയിക്കുകയോ, ലേഖനത്തിൽ ഫലകം വഴി പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാക്കും നല്ലത്. പുതിയ വാക്കുകൾ അത് അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ആണ് എങ്കിലും നിർമിക്കുന്നതിനോട് എതിർപ്പാണ് - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് പറയു 11:36, 22 മേയ് 2013 (UTC)

floatതച്ചന്റെ മകൻ. ഇതൊരു നയമായാൽ നിലവിലുള്ള 30k+ ലേഖനത്തിലും ഫലകമിട്ടുപോകാനുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. പലർക്കും പ്രിൻസിനേപ്പോലുള്ള സംശയങ്ങളാണുണ്ടാകുക. ഇതേ പ്രശ്നം എനിക്കുമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ (ശലഭം കോണ്ടക്സ്റ്റ്). അല്ലാത്തെ വരുന്ന കടുകട്ടി സാധനങ്ങൾ ഉദാ സനാതന ശ്വാസതടസ്സ രോഗം സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീർപ്പാക്കുക.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 14:42, 22 മേയ് 2013 (UTC)

മലയാളത്തിൽ പേരില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളണം എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അഭിപ്രായസമന്വയത്തിലൂടെ പുതിയ തത്തുല്യമായ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. തച്ചൻമകൻ പറഞ്ഞതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. കൂടാതെ മനോജ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, തൽക്കാലം സംവാദതാളിൽ ചർച്ചചെയ്ത് തീരുമാനത്തിലെത്താവുന്നതേയുള്ളു. ബിപിൻ (സംവാദം) 16:11, 22 മേയ് 2013 (UTC)

സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ "രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത്" തീർച്ചയായും വിക്കി നയങ്ങൾക്കെതിരാണ്. ഏതെങ്കിലും വിക്കി പദ്ധതികളിൽ അപ്രകാരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് പാടില്ലാത്തതാണ്. സ്വന്തമായി വാക്കുകളുണ്ടാക്കി മലയാളഭാഷയെ "ധന്യമാക്കാൻ" ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നയം അനാവശ്യമായും ഇരുതലമൂർച്ചയുള്ളവാളായും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുക. മലയാളപദാവലിയെ സമ്പന്നമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സർഗ്ഗശേഷിയും സംസ്കൃതഭാഷാപാണ്ഡിത്യവും കൈമുതലായുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിവതും പ്രോൽസാഹനം കൊടുക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ, വിക്കിപീഡിയ അല്ല അതിനുള്ള വേദി.

"വേണ്ടിവന്നാൽ" എന്നത് തികച്ചും ആപേക്ഷികവും അവ്യക്തവും ആയതിനാൽ അതൊരു നിബന്ധനയാക്കാനാവില്ല. ഒരാൾക്ക് അവലംബം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് തികച്ചും അനാവശ്യമായി തോന്നാം. ഒരാൾക്ക് ചിരപരിചിതമായ ഒരു പദം മറ്റൊരാൾക്ക് തികച്ചും അപരിചിതമാവാം. അതുകൊണ്ട്കൃത്യമായ ഒരു നയമാണ് വേണ്ടത്. Noun phrase-ന് പുതിയ വാക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം എന്തായാലും വിക്കിസമൂഹത്തിനില്ല. കാരണം അതിവിടെയുണ്ട്: (പേജ് 70). ഇതുപോലെ Weight distribution, Linear motion, Rule of law, Attention span തുടങ്ങിയവയുടെ മലയാളവും ഏതെങ്കിലും ഭൗതികശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഓർക്കേണ്ട വസ്തുത, മലയാളഭാഷയുടെ സർവ്വാധികാരം ആരും വിക്കിപീഡിയൻമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്.

പ്രത്യേക ഫലകത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്, സംശയമുള്ള താളുകളുടെ സംവാദം താളിൽ ചോദിച്ചാൽ പോരേ എന്നു ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത്തരം സംവാദം താളുകളിൽ അലക്ഷ്യമായ പ്രതികരണമാണ് പലപ്പോഴും ലഭിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ താൾ കാണുക.

വാക്കുകൾ കട്ടിയായി അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവലംബം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് ആരുപറഞ്ഞു? വാക്കിന്റെ കട്ടിയോ എളുപ്പമോ അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ആ വാക്കിന്റെ സാധുതയാണ്. അന്തർദ്രവ്യജാലികയും ഊതകസംയോജ്യ സംശ്ലിഷ്ടവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ആ പദങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നതിന് അവലംബം വേണമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മലയാളം പേരുകൾ പരിഷത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിഷത്ത് പുറത്തിറക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ അവലംബമാക്കാമല്ലോ. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ എന്നുപറയുന്നവർക്ക് ആ പുസ്തകം ഒരു അവലംബമായി ചേർക്കുന്നതിന് എന്താണ് വൈമുഖ്യം? കുറഞ്ഞപക്ഷം ഏതുപുസ്തകമെടുത്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് എന്നെപ്പോലെയുള്ള അജ്ഞാനികൾക്ക് മനസിലാവുകയെങ്കിലും ചെയ്യുമല്ലോ. അതിനുപകരം, അവലംബമേ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നു വാശി പിടിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ കള്ളി വെളിച്ചത്താകും എന്ന ഭയമല്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് "കിടുതാപ്പ്" എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടെന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാണെന്നും തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വാക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണെന്ന് തോന്നിക്കൂടേ? ഞാൻ പറയുകയാണ്: "ഞാൻ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കിടുതാപ്പ് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ച ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ, പക്ഷേ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയൊന്നും പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ലെന്നുമാത്രം."LaughingOutLoad.gif (കിടുതാപ്പ് എന്നത് ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഗണകം എന്ന് വായിക്കുക.) --Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 17:40, 22 മേയ് 2013 (UTC)
അതിനുപകരം, അവലംബമേ തരാൻ പറ്റില്ല എന്നു വാശി പിടിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ കള്ളി വെളിച്ചത്താകും എന്ന ഭയമല്ലേ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കണ്ടുപിടിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ പ്രിൻസേ CryBaby.gif. (എന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പറയാമല്ലോ) ഞാൻ എഴുതുന്നത് പഴയ പത്ര-മാസികളിൽ നിന്നും ആനുകാലികങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരുന്ന പഴയ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകളുടെ ശേഖരം ഉപയോഗിച്ചാണ്. പലതിന്റെ ഡേറ്റ് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വെറുതെ ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള അവലംബങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നാളെ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവർ വന്ന് പരിശോധിയ്ക്കുമ്പോൾ നിലനിൽക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അവലംബങ്ങൾ തരണ്ടേ. അവലംബ ടെക്സ്റ്റുകൾ - പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫയൽ ഷെയറിങ്ങ് സൈറ്റുകളിലിട്ട് പകർപ്പാവകാശ ലംഘനം നടത്തുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല. താങ്കൾ പരീക്ഷണാർഥം ചെയ്തോളൂ. എന്റെ അനുഭവത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ലിങ്ക് നിർജ്ജീവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ആ അവലംബകണ്ണി നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും (ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോരയുടെ താളിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ കണ്ണിയായിട്ടും താങ്കളും അത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തത്.) ഇതിനു പരിഹാരമായി പുസ്തകങ്ങളിലെ അവലംബം (ISBN നമ്പറോടെ )കൊടുക്കുകയേ വഴിയായി ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ ചേർത്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും.ഇതിപ്പൊ ഒരാൾ തന്നെയിരുന്നല്ലോ എഴുതുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും അവലംബം ചേർക്കാൻ കൂടാം. യുക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അപ്പോൾ cn ഇട്ട് പോകൂ. തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയേ എനിക്കും തോന്നുന്നുള്ളൂ. സംവാദം:കർക്കടകശൃംഗി യുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ നടത്തിയ ഇടപെടൽ ഭാവിയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 04:19, 24 മേയ് 2013 (UTC)

അവലംബങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും പകർപ്പാവകാശ ലംഘനസാദ്ധ്യതയെക്കുറിച്ചും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം. cn ടാഗിന്റെ പോരായ്മകളിലൊന്ന് എന്തിനാണ് അവലംബം വേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉത്തരാർദ്ധ ഖഗോളത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രരാശിയാണ്‌ ജംബുകൻ[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] എന്ന് ടാഗിടുമ്പോൾ ജംബുകൻ എന്ന പേര് നിലവിലുണ്ട് എന്നതിനാവും അവലംബം ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അവലംബം കൊണ്ടുവരിക ആ നക്ഷത്രരാശി ഉത്തരാർദ്ധ ഖഗോളത്തിലാണ് എന്നതിനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇടാവുന്ന ഒരു ഫലകം വേണമെന്നു പറയുന്നത്. {{rename}} ഫലകത്തിന് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ഒരു ഫലകമുണ്ടാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

ഇന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രണ്ടിടത്തായി കൃത്രിമപദസൃഷ്ടി(Neologism)യ്ക്കെതിരെ കർശനമായ നയപ്രഖ്യാപനം കണ്ടു. അവ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് മൊഴിമാറ്റി മലയാളം വിക്കിയിൽ നയമാക്കാവുന്നതാണ്.

Articles on neologisms are commonly deleted, as these articles are often created in an attempt to use Wikipedia to increase usage of the term. As Wiktionary's inclusion criteria differ from Wikipedia's, that project may cover neologisms that Wikipedia cannot accept. You may wish to contribute an entry for the neologism to Wiktionary instead.

Some neologisms can be in frequent use, and it may be possible to pull together many facts about a particular term and show evidence of its usage on the Internet or in larger society. To support an article about a particular term or concept we must cite what reliable secondary sources, such as books and papers, say about the term or concept, not books and papers that use the term. An editor's personal observations and research (e.g. finding blogs, books, and articles that use the term rather than are about the term) are insufficient to support articles on neologisms because this may require analysis and synthesis of primary source material to advance a position, which is explicitly prohibited by the original research policy.

Neologisms that are in wide use but for which there are no treatments in secondary sources are not yet ready for use and coverage in Wikipedia. The term does not need to be in Wikipedia in order to be a "true" term, and when secondary sources become available, it will be appropriate to create an article on the topic, or use the term within other articles.

In a few cases, there will be notable topics which are well-documented in reliable sources, but for which no accepted short-hand term exists. It can be tempting to employ a neologism in such a case. Instead, it is preferable to use a title that is a descriptive phrase in plain English if possible, even if this makes for a somewhat long or awkward title.
(w:Wikipedia:Avoid_neologisms#Neologisms)

Neologisms are expressions coined recently or in isolated circumstances to which they have remained restricted. In most cases, they do not appear in general-interest dictionaries, though they may be used routinely within certain communities or professions. They should generally be avoided because their definitions tend to be unstable and many do not last. Where the use of a neologism is necessary to describe recent developments in a certain field, its meaning must be supported by reliable sources.
(w:Wikipedia:Manual_of_Style_(words_to_watch)#Neologisms_and_new_compounds)

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സ്വന്തമായി നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്ത് നയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയുടെ മാതൃക പിൻതുടരുന്നതാണുത്തമം. --Prince Mathew പ്രിൻസ് മാത്യു 19:33, 24 മേയ് 2013 (UTC)

ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ പേര് ഉചിതമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യം അതിന്റെ സംവാദത്താളിൽ ചർച്ചചെയ്യുക. അല്ലാതെ, അവലംബം ചേർത്തേ താൾ തുടങ്ങാവൂ എന്നൊരു നയമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തടസ്സനയമാകും എന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ മാത്രം വിക്കിപീഡിയയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും, ബാക്കിയെല്ലാവരും സ്വന്തം വെളിപാടുകൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കരുതേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത. :-) --പ്രവീൺ:സം‌വാദം 05:07, 25 മേയ് 2013 (UTC)
ദയവായി ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നും ഉണ്ടാകും. ഉപയോക്താക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം എങ്കിൽ അതു നയമാക്കിക്കോളൂ. അതംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്തായാലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഈ ചർച്ച ലോകാവസാനം വരെ നീട്ടാതെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ 21 കാര്യനിർവാഹകരോടും താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 08:22, 3 ജൂൺ 2013 (UTC)
ഒന്നാമതായി കണ്ടെത്തലുകൾ അരുതു് എന്ന പേജിൽ പുതിയപദങ്ങൾ അരുതു് എന്നതിനു വ്യക്തത കൊണ്ടുവരണം WP:OR ൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നില്ലെന്നിരിക്കേ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നയം എന്തിനെന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ തർജ്ജമ എന്നതു് കണ്ടെത്തലല്ല, ഉചിതമായ പദത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണു്. അതിനായി WP:TT പോലുള്ള പദ്ധതികളും വിക്കിപീഡിയക്കകത്തുണ്ടു്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേണ്ടതു് മലയാള തർജ്ജമ അഥവാ മലയാളലിപിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേരു് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിലുള്ള കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണു്. തലക്കെട്ടു് മലയാള തർജ്ജമതന്നെയാവുന്നതാണു് ഉചിതം . പദതർജ്ജകളെ ഒറിജിനൽ റിസർച്ചിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നുകൂടി . പ്രിൻസ്‌മാത്യുവിനോടു് വ്യക്തിപരമായി ഒരാക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ല. നയങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അവിടെ ഉദാഹരണസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെന്നു മാത്രം. -‌‌‌ ‌‌അനിവർ അരവിന്ദ് (സംവാദം) 08:35, 3 ജൂൺ 2013 (UTC)

/ / ഉത്തരാർദ്ധ ഖഗോളത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രരാശിയാണ്‌ ജംബുകൻ[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] എന്ന് ടാഗിടുമ്പോൾ ജംബുകൻ എന്ന പേര് നിലവിലുണ്ട് എന്നതിനാവും അവലംബം ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അവലംബം കൊണ്ടുവരിക ആ നക്ഷത്രരാശി ഉത്തരാർദ്ധ ഖഗോളത്തിലാണ് എന്നതിനായിരിക്കും/ /

ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരാർദ്ധ ഖഗോളത്തിലെ ഒരു നക്ഷത്രരാശിയാണ്‌ ജംബുകൻ[അവലംബം ആവശ്യമാണ്][ജംബൂകൻ എന്ന പേര് നിലവിലുണ്ട് എന്നതിന് അവലംബം ആവശ്യമാണ്] എന്നു ചേർക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ മാർഗ്ഗമുണ്ടാകുമായിരിക്കും.

/ / ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ പേര് ഉചിതമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യം അതിന്റെ സംവാദത്താളിൽ ചർച്ചചെയ്യുക. അല്ലാതെ, അവലംബം ചേർത്തേ താൾ തുടങ്ങാവൂ എന്നൊരു നയമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തടസ്സനയമാകും എന്നെന്റെ അഭിപ്രായം./ /

ഈ രീതി മതിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നു.

/ / സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ തർജ്ജമ എന്നതു് കണ്ടെത്തലല്ല, ഉചിതമായ പദത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണു്. അതിനായി WP:TT പോലുള്ള പദ്ധതികളും വിക്കിപീഡിയക്കകത്തുണ്ടു്. / /

നിലവിൽ ഭാഷയിൽ ഒന്നിലധികം പദങ്ങൾ ഒരു സാങ്കേതിക പദത്തിന്റെ തർജ്ജമയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്കിയിൽ അതിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ വിക്കിയിൽ പദനിർമാണം നടത്തുന്നത് കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:34, 3 ജൂൺ 2013 (UTC)

സാങ്കേതികപദ തർജ്ജമ എന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ
 1. Cardiac Valve എന്നത് ഹൃദയ വാ‌ൽവ് എന്ന് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. "ഹൃദയ വാ‌ൽവ്" എന്ന് വിക്കിപീഡിയയിൽ അതേപടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. Cardiac എന്ന വാക്കുതന്നെ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ "കാർഡിയാക് വാൽവ്" എന്നുപയോഗിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. ആവശ്യം വന്നാൽ ഇത് സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അവലംബങ്ങളോടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആൾക്കാരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാകും എന്ന് തോന്നുന്നു.
 2. Proximal, Distal എന്നീ സാങ്കേതികപദങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ തത്തുല്യമായ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളൊന്നും നിലവിലില്ല (എന്റെ അറിവിൽ). ഇതിന് "പൂർവ്വഭാഗം" എന്നോ "ഉത്തരഭാഗം" എന്നോ മറ്റോ പദങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭാഷയിൽ അത്തരം പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ. ഇത്തരം പദരൂപീകരണം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും മതിയായ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും സംവാദം താളിൽ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മുമ്പേ തന്നെ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തലക്കെട്ട് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ മാറ്റേണ്ടതാണ് (ഇത് മലയാളം ലിപി ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ഭാഷാ പദങ്ങൾ എഴുതുന്നതാകാം.)--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:49, 3 ജൂൺ 2013 (UTC)
Proximal, Distal -ഈ വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പുണ്ട്.അവ മലയാളിക്കു മനസ്സിലാകില്ല എന്നതു തന്നെ കാരണം(ഭേദം ഭാഗം ചേർന്ന പൂർവോത്തരങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ?)ബിനു (സംവാദം) 05:55, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)
 • തോൾ കൈമുട്ടിന് പ്രോക്സിമലാണ്. കൈമുട്ട് വിരലിന് പ്രോക്സിമലും. ഇത് പൂർവ്വഭാഗം എന്ന് പറയാമോ? ശരിയാകുമായിരിക്കും. തോൾ നെഞ്ചിനോട് കൈമുട്ടിനേക്കാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതുമൂലമാണിതെന്ന് ന്യായവും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാം.
 • പക്ഷേ വൻകുടലിന്റെ ഭാഗമായ സീക്കം ട്രാൻസ്‌വേഴ്സ് കോളണ് പ്രോക്സിമലാണ് എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രമതം (ശരീരത്തിൽ നെഞ്ചിനോടടുത്തത് ട്രാൻസ്‌വേഴ്സ് കോളണാണ്!!!) ഇവിടെ പൂർവം ഉത്തരം എന്ന് പേരുപറയാമോ?
 • പ്രോക്സിമൽ, ഡിസ്റ്റൽ എന്നീ പദങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സാങ്കേതികാർത്ഥം (എന്റെ അറിവിൽ) ഒരു മലയാള/സംസ്കൃത പദത്തിനുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനും (മലയാളിയെപ്പോലെ തന്നെ) ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അറിയുകയുമില്ല. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിലെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ വാക്കുകൾ ധാരാ‌ളമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്.
 • ഈ അവസരത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? ഈ വാക്കുകളുടെ ഭാഗികമായ അർത്ഥം മാത്രം നൽകുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നാണ്.
 • പൂർവ്വം എന്നതിന് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ? ശബ്ദതാരാവലിയിൽ ആദ്യമുള്ള, പണ്ടുള്ള, കിഴക്കുള്ള, മുമ്പിലുള്ള എന്നീ അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ശരീരഭാഗത്തിനേക്കാൾ പ്രോക്സിമലാണ് മറ്റൊന്ന് എന്നുദ്ദേശിച്ച് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള (anterior) എന്ന അർത്ഥമാണ് കേ‌ൾക്കുന്നയാളിന് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലോ? ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാത്ത പുതിയ മലയാളം വാക്കല്ലേ ഇവിടെ അഭികാമ്യം?
 • മറ്റൊരു പ്രശ്നം Anterior/Posteror, Superior/Inferor, Caudal/Rostral, Dorsal/Ventral, Proximal/Distal, Medial/Lateral, Sagital/Coronal/Transverse തുടങ്ങി അർത്ഥങ്ങൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാത്ത തരം വാക്കുകളാണ് ശരീരശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ എന്നതാണ്. ഇവ എല്ലാ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നവയുമാണ്. ഇവയ്ക്കുപകരം നാം തർജ്ജമയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പലതിന്റെയും അർത്ഥം മറ്റു സാങ്കേതിക പദങ്ങളുമായി ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവയുമാണ് (അർത്ഥങ്ങളുടെ ഓവർലാപ്പ്). ഇവ മലയാളത്തിലേയ്ക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പദങ്ങളിലോരോന്നിനും പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്പെസിഫിക് മലയാളം നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികാർത്ഥത്തിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകില്ല. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:05, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)

proximal എന്നതിനു് ബാഹ്യാഗ്ര- (ബാഹ്യാഗ്രത്തിലുള്ള) എന്നും distal എന്നതിനു് ഉപാന്ത- എന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വാക്കുകളുണ്ടു്[1]. ഇതുപോലെത്തന്നെ നാം വിചാരിക്കുന്നതിലൊക്കെയേറെ പദസമ്പത്തുള്ള ഒരു മഹാഖനിയാണു് നമുക്കുമുമ്പേതന്നെയുള്ള മലയാളം. അതില്ലെന്നു നമുക്കുതോന്നുന്നതും ആ വാക്കുകളൊക്കെ പ്രചാരത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുപോവുന്നതും നമ്മുടെത്തന്നെ അലസതയും അജ്ഞതയും അശ്രദ്ധയും മൂലമാണു്. മുറുക്കാൻ‌കടയിൽ ചെന്നു ചുണ്ണാമ്പു വാങ്ങുന്ന ലാഘവത്തോടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നാലുപേർകേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ തന്നെ വേണ്ടിവരും. അതല്ല, നാം ശരീരശാസ്ത്രവും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഒക്കെയാണു് വിക്കിപീഡിയയിലേഴുതിവെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ സ്വല്പം കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെത്തന്നെ ഗൃഹപാഠങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത്തരം വാക്കുകളൊന്നും പുതുതായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടവയല്ല. നമുക്കുമുന്നേയുള്ള തലമുറയിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആളുകൾ പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ടുനടന്നവയാണു്. 1948-ലോ മറ്റോ ഫിസിക്സിൽ ഒന്നാം റാങ്കോടെ ബിരുദമെടുത്ത ഒരു കാരണവർ എന്റെ ബന്ധുവായുണ്ടു്. അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഊർജ്ജശാസ്ത്ര/ജീവശാസ്ത്ര/രസതന്ത്രപദങ്ങൾക്കും തക്കതായ മലയാളം വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിനു് ഇപ്പോഴും അറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം നാം വളർന്നുവന്നതില്പിന്നെയാണു് ജനം നാലക്ഷരം പോലും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നാണു്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായാൽത്തന്നെ അവരെ പരിഹസിച്ച് ഒരു മൂലയ്ക്കിരുത്തിയിട്ടാണു് നാം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയബോധം കാണിക്കുന്നതും. ഇങ്ങനെയാണു നാം ഒരു വിജ്ഞാനകോശം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്കു നാം ചെയ്യുന്നതു ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും.

എല്ലാ വാക്കുകളും കണ്ടുപിടിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷിനെ പടിക്കുപുറത്താക്കണം എന്നല്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുപോലും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ, രൂപഘടനയിലോ അർത്ഥത്തിലോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരാത്ത വാക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം. ക്രോണിക് പൾമോണറി ഒബ്സ്റ്റ്രക്റ്റീവ് ഡിസീസ് (അതോ തിരിച്ചോ?) എന്നൊരു വാക്കും കൊണ്ട് ഒരു സാധാ നാട്ടിൻപുറത്തുകാരന്റെ അടുത്തു ചെന്നുനോക്കൂ. അതേ ആളുടെ അടുത്തുചെന്നു് ദീർഘകാല ശ്വാസതടസ്സരോഗമെന്നു പറഞ്ഞുനോക്കൂ. അവനു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നതാണു കാര്യം. അവൻ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നതാണു കാര്യം. ഡോക്ടറുടെ അടുത്തുപോവുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോവുമ്പോഴോ തക്കതായ ഇംഗ്ലീഷ് ടെർമിനോളജി സ്വയം പഠിച്ചോളും. (ഞാനങ്ങനെയാണു് പഠിച്ചതു്. അതുകൊണ്ടെന്താ? അത്യാവശ്യം 'ശാസ്ത്രവും മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയുമൊക്കെ മറ്റു പലരേക്കാളും നല്ല ഭേഷായിട്ടു മനസ്സിലാകും. എന്റെ തൊഴിൽ തന്നെ സയൻസ്/മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ ചില മേഖലകളിലാണു്. അവിടെയൊന്നും 'പഴയ' മലയാളം അറിവ് എന്നെ തളർത്തുകയല്ല ഉയർത്തുകയാണു് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്.)

സംസ്കൃതമാവാമെങ്കിൽ എന്താ ഇംഗ്ലീഷായാൽ എന്നാണു ചോദ്യമെങ്കിൽ, ആരു് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, മലയാളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്കൃതം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണു്. സംസ്കൃതത്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിനിർത്തണം എന്നു വാദിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും കടുത്ത POV മൂത്ത് അതിനെ ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിലല്ലാതെ 'ഇസം' ആയി കാണുമ്പോഴാണു്. ഒരർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതം നമ്മളോക്കെ സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഭാഷപോലുമല്ല. ഭാഷ എങ്ങനെയാണുപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നതിന്റെ ഒരു അബ്‌സ്റ്റ്രാക്റ്റ് സ്ട്രക്ച്ചർ (അമൂർത്തഘടന - നേരിട്ടുകാണാച്ചട്ടക്കൂട്) മാത്രമാണതു്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നാമിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സംസ്കൃതവും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും സയൻസും പോലും കാച്ചിക്കുറുക്കി പരുവപ്പെടുത്തിയിട്ടാണു് തരുന്നതു്. അതിനാലാണു് ഓരോരുത്തന്മാർക്കൊക്കെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പുച്ഛവും പരിഹാസവും തോന്നുന്നതു്.

സമാനപദങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ (അല്ലെങ്കിൽ പൗരസ്ത്യമായ രൂപങ്ങളിൽ) അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് ലേഖനങ്ങളിൽ അവ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതു ചെയ്യുന്നതു് സംസ്കൃതവൽക്കരണത്തിനോ ബ്രാഹ്മണവൽക്കരണത്തിനും മറ്റുമല്ലെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടു്. നമുക്കുപരിചയമുള്ള ഭാഷാശീലങ്ങൾ (പ്രത്യങ്ങളും വിഭക്തികളും ചേർക്കുക തുടങ്ങി) പെട്ടെന്നു് ഒത്തുപോവുന്നതും അതു സാമാന്യജനത്തിനു് താരതമ്യേന ക്ലേശം കുറച്ച് സ്വായത്തമാക്കാനും നല്ലതു് അതുതന്നെയാണു്. എന്നാൽ, അവർക്കുവേണ്ടി വിദഗ്ദവും കൃത്യവുമായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനാണു് വിക്കിപീഡിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചു മലയാളവും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി അതല്ല, അവരെപ്പോലെയുള്ള പത്താംക്ലാസ്സും ഗുസ്തിക്കാർക്കും വേണ്ടിയല്ല മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എങ്കിൽ, നാം ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതൊന്നുമില്ല. ഇതിലുമൊക്കെ എത്രയോ ആധികാരികവും സമ്പന്നവുമാണു് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ. നമ്മളേക്കാൾ നന്നായി അതു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ മലയാളികൾ ഉണ്ടു്. പിന്നെന്തിനാ ഈ മൂക്കില്ലാരാജ്യത്തൊരു 'തനതു' വിക്കിപീഡിയ?

കണ്ടുപിടിക്കരുതു് എന്നതാണു് വേറൊരു തിയറി. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നു നേരെ പകർത്തിയപ്പോൾ നമുക്കു പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളിലൊന്നാണു് ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ സ്ഥൂലാർത്ഥങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണു്. അവനവൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും, തന്റെതന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിന്റെയോ പ്രാമാണ്യത്തിനുവേണ്ടി, വിക്കിപീഡിയയിൽ കൊണ്ടു ചെലുത്തരുതെന്നാണു് ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ ആ നയത്തിന്റെ സാമാന്യമായും മൊത്തമായുമുള്ള അർത്ഥം. ചെന്നുചെന്നു് നാം കുത്തിക്കീറി അതിന്റെ കുടലെടുത്ത് എവിടം വരെ പോകുന്നു എന്നു നോക്കൂ.

നമ്മളൊക്കെ വലിയ പഠിപ്പും പത്രാസ്സുമുള്ളതുകൊണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷുകാരായി മാറി എന്ന വിചാരം വേണ്ട. മഹാരാഷ്ട്രയിലേയും ബിഹാറിലേയും സമൂഹങ്ങളിൽനിന്നു് നാം അത്രയധികമൊന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടോ പുരോഗമിച്ചിട്ടോ ഇല്ല. വിജ്ഞാനശേഖരണത്തിന്റേയും ഭാഷാപരിക്രമണത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ ഒരേ സാമൂഹ്യഗതികേടുകളിലാണു് അവരും നമ്മളുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും പെട്ടുകിടക്കുന്നതു്. ഇടയ്ക്കു് അവർ എഴുതിക്കൂട്ടുന്ന വിക്കിപീഡിയകളിലും ബ്ലോഗുകളിലുമൊക്കെ ചെന്നുനോക്കുന്നതും കൊള്ളാം. എവിടുന്നെന്നറിയാതെ അവർക്കു് അതിസുന്ദരമായ ഭാഷാപദങ്ങൾ കൈവരുന്നതും പ്രയോഗിക്കുന്നതും അപ്പോൾ കാണാം. പക്ഷേ, അതിനെങ്ങനെ, നമുക്കൊക്കെ ഇതിനകം ഒരു എലീറ്റിസം വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 07:27, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)

സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ നിഘണ്ടുവിലും മറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നല്ലതുതന്നെയാണ്. ടോൺസിലൈറ്റിസിന് ആയുർവ്വേദത്തിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസുഖത്തെപ്പറ്റിയുള്ള താളിന്റെ തലക്കെട്ട് അതു തന്നെയാകുന്നത് നന്നാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

പുതുതായി സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും നല്ലതു തന്നെ. ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ വാക്കുകളുണ്ടാക്കാൻ ഒരു സർക്കാർ വകുപ്പുമുണ്ട്. ലോക്‌സഭ, രാജ്യസഭ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് വായിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം പദനിർമാണമോ തർജ്ജമയോ വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് പുറത്തുണ്ടായാൽ അത് തീർച്ചയായും വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ നിർമാണം വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതായ ഒരു വിഷയവുമാണ്. പക്ഷേ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ പേര് പല പദങ്ങളുടെ തർജ്ജമ കൂട്ടിക്കെട്ടി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ അഞ്ചുപത്തുപേർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാൻഡേറ്റിനു പുറത്തുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

ബാഹ്യാഗ്രം എന്ന വാക്ക് കുടലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിസ്റ്റൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? ആമാശയം ചെറുകുടലിന് Functionally പ്രോക്സിമലാണ്. പക്ഷേ രണ്ടും ബാഹ്യമല്ലല്ലോ, ആന്തരികമല്ലേ? ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അഗ്രത്തെപ്പറ്റിയുമല്ല വിവക്ഷ. ബാഹ്യത്തിന് പുറത്തുള്ളത് (Superficial) എന്ന ഒരു സാങ്കേതികപദം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലുണ്ട്. ആന്തരികം എന്നാൽ Deep എന്നും പറയും. Distal എന്നാൽ ബാഹ്യമാണെങ്കിൽ Superficial എന്നാൽ എന്ത്? മാത്രമല്ല "Elbow is distal to the shoulder" എന്ന പ്രസ്താവന എങ്ങനെ തർജ്ജമചെയ്യും? തോളിന് ബാഹ്യാഗ്രമാണ് കൈമുട്ട് എന്ന് പറയാമോ? എൽബോ ഒരു അഗ്രമല്ലല്ലോ?

ഉപാന്ത- എന്നാൽ സമീപത്തുള്ള എന്ന അർത്ഥമാണ് ശബ്ദതാരാവലിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോക്സിമൽ എന്നതിന്റെ സാങ്കേതികാർത്ഥം ഇതു മാതമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ചാവണം ആ അർത്ഥമുണ്ടായത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതും സാധാരണ മലയാളിക്ക് പ്രോക്സിമൽ പോലെ മനസ്സിലാകാത്ത വാക്കു തന്നെയല്ലേ? ഈ പദങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തേ പറഞ്ഞ overlap of meanings ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലും നല്ലത് പ്രോക്സിമൽ/ഡിസ്റ്റൽ എന്ന ബഹുഭാഷാ സാങ്കേതിക പദങ്ങളാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ഞാൻ മറ്റൊരു സംവാദത്തിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ. ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും മാതൃഭാഷയിലാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഷകളിലൊക്കെ പൊതുവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില ബഹുഭാഷാ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുണ്ട് (ഇവയെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട). അത്തരം പദങ്ങളെ മറ്റ് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങളുള്ള പദങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഏതുഭാഷയിൽ തർജ്ജമചെയ്താലും അത് വലിയ അബദ്ധങ്ങളുണ്ടാക്കും. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:55, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)

ആയുർവേദം: ഒരു രോഗത്തിന് ആയുർവ്വേദത്തിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ താളിന്റെ തലക്കെട്ടായി ആ പേര് തന്നെ നൽകാം എന്നുപറയുന്നതിലെ യുക്തി മനസിലാവുന്നില്ല. ആയുർവേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് മലയാളത്തിലാണോ? സിദ്ധവൈദ്യം, യൂനാനി, ഹോമിയോപ്പതി, അലോപ്പതി ഇവയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്തുബന്ധമാണ് ആയുർവേദത്തിന് മലയാളഭാഷയുമായി ഉള്ളത്? ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് പ്രതിസ്യായ എന്നുവെച്ചാൽ? അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രധ്രസി എന്നുവെച്ചാൽ? ഇതുപോലെ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്കും ആയുർവേദത്തിൽ സാധാരണക്കാരനു മനസിലാകാത്ത പേരാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല, മുൻ‌കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മൊഴിമാറ്റിയവർ ചെയ്തോരബദ്ധങ്ങളും ഇന്നത്തെയാചാരമായിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രമേഹം എന്നു വച്ചാൽ ആയുർവേദത്തിൽ അമിതമായി മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന അവസ്ഥ (Polyuria) എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ ഇത് തെറ്റായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രമേഹത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണല്ലോ Diabetes mellitus. അതുപോലെ അർബുദം എന്നുപറഞ്ഞാൽ മുഴ, Tumor എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. അതിനെ ഇപ്പോൾ Cancer എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ആയുർവേദത്തിലെയും അലോപ്പതിയിലെയും രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ രോഗമായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അലോപ്പതിയിൽ ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാവും ചിലപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഒരു പ്രത്യേകരോഗമായി കണക്കാക്കുന്നതിനെ, ലക്ഷണങ്ങളിൽ സാമ്യമുള്ള തികച്ചും വെവ്വേറേ രോഗങ്ങളായിട്ടാവും അലോപ്പതിയിൽ കണക്കാക്കുക. മിക്കപ്പോഴും ഒരു One-to-One correlation സാധ്യമായിരിക്കില്ല. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ആയുർവേദക്കാർക്കിടയിൽത്തന്നെ ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചു അഭിപ്രായഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പാണ്ഡുരോഗം എന്നത് ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ Anemia ആണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്കത് Hypothyroidism ആണ്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആയുർവേദക്കാർ Rheumatoid arthritis-നെ വാതരക്തം എന്ന രോഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ആയുർവേദികൾ ഇതിനെ ആമവാതമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.[2]

നിഘണ്ടു അവലംബം: ഒരു മലയാളവാക്ക് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നതിന് അവലംബം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നാണ്. ഒരു മലയാളവാക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രമുഖമായ മലയാളനിഘണ്ടുവിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്ക് പ്രചാരത്തിലുണ്ട് എന്നതിന് ഒരു തെളിവായി സ്വീകരിക്കാം. അല്ലാതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ വിശദീകരിക്കാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒരു മലയാളവാക്കുണ്ടാക്കി ഒരാൾ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചാൽ ആ വാക്കിന് മലയാളത്തിൽ സാധുത ആയി എന്നതിനർത്ഥമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ടി. രാമലിംഗം പിള്ളയുടെ ഇംഗ്ലീഷ്-ഇംഗ്ലീഷ്-മലയാളം ഡിക്ഷ്നറിയിൽ Michaelmas എന്ന വാക്കിന് മിക്കേൽദൈവദൂതോത്സവം എന്ന് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഏതെങ്കിലും മലയാളം നിഘണ്ടുവിൽ കാണുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വാക്ക് മലയാളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതായി കണക്കാക്കാനും ആവില്ല. പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം നിഘണ്ടു രചിക്കുന്ന ആൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ആയിരിക്കും. എന്നുകരുതി മലയാളഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

സംസ്കൃതം:മലയാളഭാഷയിൽ സംസ്കൃതത്തിനു മാത്രമായി ഒരു സ്ഥാനവും സംവരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃതസ്വാധീനമുണ്ടെന്നത് ശരിതന്നെ. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്വാധീനവുമുണ്ട്. സംസ്കൃതം മലയാളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മലയാളിയും ദൈനംദിനജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളിൽ ഡച്ച് വാക്കുകളുണ്ട്, പോർച്ചുഗീസ് വാക്കുകളുണ്ട്, അറബിവാക്കുകളുണ്ട്, തമിഴ് വാക്കുകളുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളും സംസ്കൃതവാക്കുകളും വളരെയേറെയുണ്ട്. ഈ പദാവലികളെല്ലാം മലയാളത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. മലയാളഭാഷയെ പഴയ മണിപ്രവാളകാലഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതേ ഫ്യൂഡൽസംസ്കാരത്തെത്തന്നെയാണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമാന്യജനങ്ങളെല്ലാം "പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും" കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ വാപൊളിക്കുന്ന അജ്ഞാനികളും ഞങ്ങൾ കുറേപ്പേർ മാത്രം മലയാളഭാഷയെയും "വിവരമില്ലാത്ത" ഗ്രാമവാസികളെയും ഉദ്ധരിക്കാൻവേണ്ടി അവതാരമെടുത്ത "വിദഗ്ധന്മാരും" "പണ്ഡിതശിരോമണികളും" ആണെന്ന തോന്നലും അതേ മാടമ്പിസംസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷിപ്പാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ എലീറ്റിസം.

സംസ്കൃതത്തെ ഒരു ഇസം ആയിക്കാണുന്നത് അതിന്റെ വ്യാപനത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നവരാണ്. "ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങൾ" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വി.ഡി. സവർക്കർ പറയുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ്:

"Our gods spoke in Sanskrit, our sages thought in Sanskrit, our poets wrote in Sanskrit. All that is best in us —the best thoughts, the best ideas, the best lines—seeks instinctively to clothe itself in Sanskrit. To millions- it is still the language of their gods; to others it is the language of their ancestors; to all it is the language par excellence; a common inheritance, a common treasure, that enriches all the family of our sister languages."[3]

കണ്ടുപിടിക്കരുതു്: അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനു മുൻപ് മുകളിൽ കൃത്രിമപദസൃഷ്ടി(Neologism)യെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്ന് ഞാൻ ക്വോട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം വായിച്ചുനോക്കുക. Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 20:56, 8 ജൂൺ 2013 (UTC)

ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ച ഏറെക്കുറേ തീർന്നെന്നു തോന്നുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം പറയുമോ? --PrinceMathew (സംവാദം) 17:28, 16 ജൂൺ 2013 (UTC)

അഭിപ്രായസമന്വയം[തിരുത്തുക]

ഈ ചർച്ചയിൽ അഭിപ്രായസമന്വയം രൂപീകരിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നു. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കാത്തതും ചർച്ച കാടുകയറിയതും ഇതിന് കാരണമായി തോന്നുന്നു. ഇത് ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളിലെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

 • ഒരു കരടുനയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത് വേഗത്തിൽ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സഹായകമാകും. ചർച്ച തുടങ്ങിയതിനുശേഷമാണ് കരടുനയം രൂപപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, അത് വിഷയത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിനു തൊട്ടുതാഴെത്തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നൽകുക.

ഇതുവരെ വന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപമാണിത്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ചതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തിയശേഷം അഭിപ്രായസമന്വയമെന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതാവും ഉചിതം എന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:21, 17 ജൂൺ 2013 (UTC)

അഭിപ്രായം അനുകൂലം പ്രതികൂലം
ലേഖനവിഷയത്തിന് നിലവിൽ മലയാളത്തിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവലംബം നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം.
 1. പ്രിൻസ് മാത്യു
 2. Vssun (ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം കാണിക്കുന്ന ഫലകമുണ്ടാക്കി ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്)
 3. റസിമാൻ ടി വി (തലക്കെട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവലംബം വേണം എന്നത് കാണിക്കാൻ ഫലകമാകാം.)
 4. Adv.tksujith (തലക്കെട്ടിൽ അവലംബം ചേർക്കുന്നതിന് അഭംഗിയുണ്ടെന്നാണ് സുജിത്ത് പറഞ്ഞത്. തലക്കെട്ട് ശരിയായ മലയാളമാണെന്നതിന് അവലംബം വേണ്ടെന്നല്ല. സുജിത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണെന്ന് മുൻപുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതിനാൽ അനുകൂലികളുടെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു - തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ സുജിത്ത് തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു)
 5. സുഗീഷ്
 6. അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ
 7. ഷിജു അലക്സ് (പൊതുവെ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് എനിക്കും യോജിപ്പാണ്.)
 1. സിദ്ധാർത്ഥൻ (എല്ലാ പേരിനും അവലംബം നിർബന്ധമായും കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് ശഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലയാളത്തിൽ പ്രചുരപ്രചാരമില്ലാത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് അവലംബം വേണമെന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് ഫലകമിടാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്)
 2. ഷാജി (സമവായത്തിലൂടെ ഒരു പേര് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിരിക്കണം പരിഗണന നൽകേണ്ടത്.)
 3. തച്ചന്റെ മകൻ (തനതു വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സമസ്തപദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?)
 4. വിശ്വപ്രഭ (തച്ചന്റെ മകന്റെ അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണെനിക്കും)
 5. മനോജ്കെ
 6. അനിവർ (എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വേണ്ടതു് മലയാള തർജ്ജമ അഥവാ മലയാളലിപിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേരു് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിലുള്ള കീഴ്‌വഴക്കമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണു്. തലക്കെട്ടു് മലയാള തർജ്ജമതന്നെയാവുന്നതാണു് ഉചിതം. പദതർജ്ജകളെ ഒറിജിനൽ റിസർച്ചിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.)
 7. പ്രവീൺ (അവലംബം ചേർത്തേ താൾ തുടങ്ങാവൂ എന്നൊരു നയമുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തടസ്സനയമാകും)
ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്
 1. മനോജ്കെ
 2. ഇർവിൻകാലിക്കട്ട്
 3. പ്രവീൺ (ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ പേര് ഉചിതമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അക്കാര്യം അതിന്റെ സംവാദത്താളിൽ ചർച്ചചെയ്യുക.)
 4. ഷാജി (സമവായത്തിലൂടെ ഒരു പേര് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിരിക്കണം പരിഗണന നൽകേണ്ടത്.)
മലയാളത്തിൽ ഒരു പദം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ ആ പദം മറ്റേതു ഭാഷയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
 1. പ്രിൻസ് മാത്യു
 2. അജയ്
 3. സിദ്ധാർത്ഥൻ
 1. ഷാജി (മലയാളം പേര് നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനോട് യോജിക്കാനാവുന്നില്ല. )
 2. തച്ചൻ മകൻ (ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പലതും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുകടിയാണ്)
ഉപയോക്താക്കൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പുതിയ വാക്കുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടാ.
 1. പ്രിൻസ് മാത്യു
 2. സുഗീഷ്
 3. സിദ്ധാർത്ഥൻ
 4. അജയ്
 5. ഷിജു
 1. ഷാജി (സാങ്കേതികപദങ്ങളുടെ മലയാളം കണ്ടെത്തുകയും വേണ്ടിവന്നാൽ രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക. )
 2. തച്ചൻ മകൻ (ഒരു അപവാദവിധി. ഒരു പുതിയ പദം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും മുമ്പ് ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതാണ്)
 3. വിശ്വപ്രഭ
 4. മനോജ്കെ
 5. അനിവർ (പദതർജ്ജകളെ ഒറിജിനൽ റിസർച്ചിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നു ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.)
 1. ലേഖനങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംവാദം താളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്
 2. മലയാളത്തിൽ ഒരു പദം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ ആ പദം മറ്റേതു ഭാഷയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നീ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷപിന്തുണയുള്ളത്. ഇത് തീരുമാനമാകുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടോ?--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:28, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. സി. മാധവൻ പിള്ള (2005) [മാർച്ച് 1966]. എൻ.ബി.എസ്. ഇംഗ്ലീഷ് - മലയാളം നിഘണ്ടു. അച്ചടി: എം.പി. പോൾ സ്മാരക ഓഫ്‌സെറ്റ് പ്രിന്റിങ്ങ് പ്രസ്സ് (എസ്.പി.സി.എസ്),കോട്ടയം (S 6982 (B 1101) 01/05-06 (10-2000) (പരിഷ്കരിച്ച പത്താംപ്രതി ed.). കോട്ടയം: സാഹിത്യപ്രവർത്തകസഹകരണസംഘം ലിമിറ്റഡ്. p. 1642. Unknown parameter |month= ignored (help)
 2. Clinical diagnosis in Ayurveda: Challenges and solutions: Manohar P R. Ancient Sci Life
 3. Essentials of Hindutva by V.D. Savarkar

ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിക്കിപീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് - കരട്[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയ:ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിക്കിപീഡിയ അലങ്കോലപ്പെടുത്തരുത് - കരട് എന്ന ഒരു താൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോൾ Arbcom നെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ചില മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ച ചെയ്ത് നയപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താമോ?

 • ഡെയർ ഡെവിൾ ഡക്ക്‌ലിംഗ് നടത്തിയ ചില തിരുത്തലുകൾ
 • സുഗീഷ് നടത്തുന്ന ചില ഡിലീറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന ലേഖനം എന്നിവയൊക്കെ ഇത്തരം അലങ്കോലപ്രവർത്തനങ്ങളാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:00, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)
ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി പ്രിൻസിന്റെ തലക്കെട്ടുകളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. --Vssun (സംവാദം) 09:12, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)
floatനന്നായി തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 11:34, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)
ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ എന്ന ലേഖനത്തിൽ എന്ത് വിക്കിവിരുദ്ധതയാണുള്ളത്? ഏത് നയമാണ് തെറ്റിയത്? എന്ത് അലങ്കോലപ്പെടുത്തലാണ് ഉണ്ടായത്..? പറയൂ..
ഇതല്ലേയഥാർഥ മലയാളം?..റഫറൻസില്ലേ.. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളില്ലേ.. മലയാളമല്ലേ.. ഇത്രയൊക്കെ പോരേ..?--Naveen Sankar (സംവാദം) 15:23, 7 ജൂൺ 2013 (UTC)
If എന്നുവരുന്നിടത്ത് അഥവാ എന്നുപ്രയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സന്ദർഭം : എന്നുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് കൈലാസനാഥൻ സീരിയലിലെ ഡയലോഗ് ഒന്നുമല്ലല്ലോ.LaughingOutLoad.gif --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 21:01, 8 ജൂൺ 2013 (UTC)
വേറൊരുകാര്യം ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ "Do not disrupt Wikipedia to prove a point" എന്നാണ്. ഇവിടെ Point എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിക്കിപീഡിയയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജെനുവിൻ ആയ ഒരാശയം എന്നാണ്. അവിടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്നുപ്രയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കും. കാഴ്ച്ചപ്പാട് എന്നാൽ Point of View അഥവാ POV എന്നാണ് അർത്ഥം. വിക്കിപീഡിയയിൽ പാടില്ലാത്തതാണ് POV. അതേസമയം മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന Point എന്നത് Valid ആയ, ശരിയായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഒരു ആശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നത് ഒരാശയം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോ ഒരു വസ്തുത തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നോ തിരുത്തണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. --Princeps Mattheus പ്രീൻകെപ്സ് മത്തേവൂസ് 17:09, 9 ജൂൺ 2013 (UTC)

@ PrinceMathew; ഒരാശയം തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നതിനോടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം തോന്നുന്നത്.

@Naveen Sankar;/ / ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ എന്ന ലേഖനത്തിൽ എന്ത് വിക്കിവിരുദ്ധതയാണുള്ളത്? / / വിക്കി വിരുദ്ധതയുണ്ടെന്നതല്ല വിഷയം. താങ്കൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരുത്തലുകൾ നടത്താനുപയോഗിക്കുന്നത് ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ എന്ന താളിലുപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല. ഒരു ശൈലി ഉചിതമല്ല എന്ന താങ്കളുടെ നിലപാടിന് പിന്തുണ നേടാനായാണ് (താങ്കളുടെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ) താങ്കൾ ഈ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഒരു വാദഗതി തെളിയിക്കുവാനോ അതിന് പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാനോ വേണ്ടി വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന നടപടിയല്ല ഇത് (എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വാദഗതിക്ക് പിന്തുണ നേടാനായി ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:50, 10 ജൂൺ 2013 (UTC)

'സമവായം'[തിരുത്തുക]

വിക്കിപീഡിയയിൽ 'പൊതുസമ്മതം', 'അഭിപ്രായസമന്വയം' (consensus) എന്നൊക്കെയുള്ള അർഥത്തിൽ 'സമവായം' എന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നു (ചില ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യമാധ്യമങ്ങളും ദിനപ്പത്രങ്ങളും സമവായം എന്ന വാക്ക് 'അഭിപ്രായസമന്വയം' എന്ന അർഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്). ഈ വാക്ക് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എല്ലാ വിക്കിപീഡിയക്കാരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. --Naveen Sankar (സംവാദം) 17:19, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
സമവായം

നാ 1. കൂട്ടം, സമൂഹം 2. അടുപ്പം, കലർപ്പ്, സംയോഗം. (സമവായ)

ഇതാണ് ശബ്ദതാരാവലിയിലെ സമവായത്തിന്റെ അർത്ഥം.ഇതിന് അഭിപ്രായസമന്വയം എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്തുകാണുന്നില്ല. സമവായത്തിലെത്തുക എന്നത് സമൂഹം തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാമോ?

സമവായസംബന്ധം

നാ പൂർണ്ണമായ ചേർച്ച, എല്ലാ അംശങ്ങളിലുമുള്ള ചേർച്ച (വസ്തുവും അതിന്റെ ഗുണവുമെന്നപോലുള്ള അവിനാഭാവബന്ധം). (സമവായ-സംബന്ധ)

ഈ വാക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാമായിരിക്കും. സമവായസംബന്ധത്തിലെത്തുക എന്നത് പക്ഷേ കൃത്രിമമായി തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 03:51, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

സമവായം തെറ്റാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായസമന്വയം എന്നുപയോഗിച്ചാൽപ്പോരേ? --Vssun (സംവാദം) 09:01, 15 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
നവീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ
 • പൊതുസമ്മതി
 • അഭിപ്രായസമന്വയം

എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ സമവായം എന്നതിനു പകരം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണെന്ന അഭിപ്രായത്തിന് പൊതുസമ്മതിയുണ്ട് എന്നു തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:14, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

മായ്ക്കലുകൾ[തിരുത്തുക]

ഏറെക്കാലം കൂടിയാണ് മായ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ താളിൽ എത്തുന്നത്. ഞാൻ കണ്ട പ്രവണത എന്താണെന്നാൽ, നയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താളുകൾ എങ്ങനെ മായ്ക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കാര്യനിർവ്വാഹകർ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. നയങ്ങളുടെ ആദർശം (spirit) മറ്റൊന്നാണെന്നെന്റെ അഭിപ്രായം. നയങ്ങൾ ദുഷ്‌പ്രവണതകളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ താളുകളെപ്രകാരമെങ്കിലും മായ്ക്കാനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകതാളുകളല്ല നയങ്ങൾ. മറിച്ച് താളുകൾ എപ്രകാരെമെങ്കിലും നിലനിർത്താനാവുമോ എന്ന് ഒത്തുനോക്കാനാവണം നയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. വിക്കിപീഡിയ ഡിജിറ്റൽ വിജ്ഞാനകോശമായതിനാൽ, കടലാസ് വിജ്ഞാനകോശങ്ങളെപ്പോലെ താളുകൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കാം എന്ന് തലപുകയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നൂറിലൊരാൾ തിരയാനിടയുള്ള താളുകളും ഇവിടെ നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നെന്റ അഭിപ്രായം.--പ്രവീൺ:സം‌വാദം 17:06, 2 മേയ് 2013 (UTC)

പ്രവീണിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നു. ഒരു താളിന് നോട്ടബിലിറ്റി ടാഗ് ഇടുന്ന ഉപയോക്താവ് നോട്ടബിളിറ്റി തെളിയിക്കാനുള്ള അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെങ്കിലും നടത്തേണ്ടതാണ്. നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ടാഗ് ചേർക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന് താൾ നിലനിർത്താനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള കടമയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ആത്മാർത്ഥമായി താളുകൾ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യാവൂ. ഇത് ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതാണ് എന്നഭിപ്രായമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:25, 3 മേയ് 2013 (UTC)

ഇവിടെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്തവയും നയമനുസരിച്ചല്ലാത്തവയും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല.--KG (കിരൺ) 05:30, 3 മേയ് 2013 (UTC)

നൂറിലൊരാൾ എന്നതിലും നല്ലത് ഓരോരുത്തരും എന്ന ഏകവചനമാണ്. അപ്പോൾ വിക്കിയെ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും. ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും. എല്ലാം കൊണ്ടും മുൻനിരയിലെത്താം. --Roshan (സംവാദം) 05:42, 3 മേയ് 2013 (UTC)

ഒരു താളിന് നോട്ടബിലിറ്റി ടാഗ് ഇടുന്ന ഉപയോക്താവ് നോട്ടബിളിറ്റി തെളിയിക്കാനുള്ള അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷവും ഫലകം ചേർത്ത ശേഷം മെച്ചപ്പെടൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ--Roshan (സംവാദം) 05:42, 3 മേയ് 2013 (UTC)

ഒരാൾ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നശീകരണപ്രവർത്തനമായും ഇവിടെ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതൊക്കെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമെന്നെ കരുതാനാകൂ. ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെയും നിലനിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ചില അബദ്ധ ധാരണകളും കടന്നു കൂടുന്നുണ്ട്.--Roshan (സംവാദം) 05:44, 3 മേയ് 2013 (UTC)

@റോഷൻ / / അവലംബങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷവും ഫലകം ചേർത്ത ശേഷം മെച്ചപ്പെടൽ നടക്കുന്നില്ല എങ്കിലോ ആണെങ്കിലോ/ / എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ശ്രമം പ്രധാനമാണ്.

/ / ഒരാൾ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് നശീകരണപ്രവർത്തനമായും ഇവിടെ ധരിക്കുന്നുണ്ടാകാം. / / മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ചല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ കാരണം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് (നിർദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല) നശീകരണപ്രവർത്തനമായാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.

/ / ഞാൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെയും നിലനിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ചില അബദ്ധ ധാരണകളും കടന്നു കൂടുന്നുണ്ട് / / അതും ശരിയായ ചർച്ചകളിലൂടെ തിരുത്തേണ്ടതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 06:16, 3 മേയ് 2013 (UTC)

നന്ദി, പ്രവീൺ. ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്കായി വരുന്ന സംഗതിയാണ്. //നയങ്ങൾ ദുഷ്‌പ്രവണതകളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ താളുകളെപ്രകാരമെങ്കിലും മായ്ക്കാനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകതാളുകളല്ല നയങ്ങൾ.// തീർച്ചയായും ശരിയായ നിരീക്ഷണമാണ്. ചിലർ, ചില രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ/ആശയഗതികൾ എന്നിവയെ "ദുഷ്‌പ്രവണതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ" എണ്ണുന്നു എന്നതും സമീപകാല അനുഭവമാണ്... ഒരു കാരണവശാലും നിലനിർത്തേണ്ടതല്ലാത്ത താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചികയേണ്ടതാവണം നയങ്ങളുടെയും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും സൂഷ്മാംശങ്ങൾ.
@റോഷൻ, "ഞാനെഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെന്ന് അബദ്ധധാരണയുണ്ടാകുന്നവർ" മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് തന്നെ എഴുതിയാൽ ആ ധാരണ സുബദ്ധമായിക്കോളും. താങ്കൾക്കെന്നല്ല, ആർക്കും അവയെ നശിപ്പിക്കാനാവില്ല. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും പുന:പരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ട അനവധിപേർ ഇവിടെയുള്ളതിനാൽ ആ ശ്രമങ്ങൾ അത്തരം താളുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിലേക്ക് നയിക്കും എന്നതുറപ്പാണ്. നന്ദി. --Adv.tksujith (സംവാദം) 21:38, 4 മേയ് 2013 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായ രീതിയിൽ വേണം സുജിത്ത് നിലനിൽക്കാൻ ഒപ്പം താളുകളെ മെച്ചപ്പെടലിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യും അത് ഞാൻ വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലാതെ മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവൻ ലേഖനം എഴുതിയവനോട് മുൻകാല വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വന്നു എന്നു കരുതരുത്. ആ വശത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകണം താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്.--Roshan (സംവാദം) 04:05, 5 മേയ് 2013 (UTC)

ലേഖനങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമല്ല എന്നു കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ എങ്ങനെ നിഷ്പക്ഷമാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ലേഖനങ്ങൾ എങ്ങനെ മായ്ക്കാം എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന രീതി ഒട്ടും ക്രിയാത്മകമല്ല. അതിനായി നിഷ്പക്ഷത ഫലകം ഇടുകയും ലേഖനത്തിൽ പരാമൎശിക്കുന്ന വിഷയത്തിലുള്ള എതിരഭിപ്രായങ്ങളോ വിമൎശനങ്ങളോ (ആധികാരികമായ അവലംബങ്ങൾ സഹിതം) ലേഖനത്തിൽ ചേൎക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. - പ്രിൻസ് മാത്യു Prince Mathew 08:03, 5 മേയ് 2013 (UTC)

എന്നിട്ടെന്തേ പ്രിൻസേ ഇതിൽ ഒന്നു പോലും വർഷങ്ങളായി നന്നാകാത്തേ--Roshan (സംവാദം) 08:33, 5 മേയ് 2013 (UTC)

1. അവ വർഷങ്ങളായി അങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാനാവും? പല ലേഖനങ്ങൾക്കും പിനീടെപ്പോഴെങ്കിലുമാണു് നിഷ്പക്ഷത സംശയിക്കാൻ തക്ക സ്വഭാവം വന്നുചേരുന്നതു്. ഉള്ളടക്കത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഫലകം വന്നെന്നോ പോയെന്നോ വരാം. ഒരു ലേഖനം അതിപ്പോൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിഷ്പക്ഷമാണോ എന്നാണു നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതു്.
2. വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടു് വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒന്നിനും സാധൂകരണമോ അസാധൂകരണമോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. തത്വത്തിൽ, ഇന്നുതന്നെ, വിക്കിപീഡിയ ഏറ്റവും മികച്ച രൂപത്തിൽ ആയിത്തീർന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ, അതിനുതക്ക സംഭാവനചെയ്യാൻ എണ്ണംകൊണ്ടും കഴിവുകൊണ്ടും സമയം കൊണ്ടും ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കൾ നമുക്കു വേണ്ടിവരും. അതില്ലാത്തിടത്തോളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഇത്തരം പല പോരായ്മകളും വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. ഭാവിയിൽ എന്നോ പൂർത്തിയാകാവുന്ന ഒരു സമത്വസുന്ദരസമ്പൂർണ്ണമായ വിജ്ഞാനകോശത്തിലേക്കുള്ള, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത, യാത്രയും അന്വേഷണവുമാണു് വിക്കിപീഡിയ. അതുകൊണ്ടു് നമുക്കു ചെയ്യാവുന്നതു് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണെങ്കിലും, കഴിയുന്നത്ര, ഇപ്പോളുള്ള പോരായ്മകൾ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും പോരിമകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കുക എന്നതാണു്. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 10:05, 5 മേയ് 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കൽ നയം എന്നതിൽ (ആമുഖത്തിൽ?)

 • എങ്ങനെയെങ്കിലും ലേഖനം മായ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശകതാളുകളല്ല നയങ്ങൾ.
 • ലേഖനങ്ങൾ എപ്രകാരെമെങ്കിലും നിലനിർത്താനാവുമോ എന്ന് ഒത്തുനോക്കാനാവണം നയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

എന്നീ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടെന്ന് കരുതാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 05:47, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)

അഭിനേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയത[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്ത WP:ENT എന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ അഭിനേതാക്കളുടെയും കലാകാരമ്നാരുടെയും ശ്രദ്ധേയത കണക്കാക്കുന്നത്.

അഭിനേതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയത മാത്രം സംബന്ധിച്ച ഒരു ശ്രദ്ധേയതാനയത്തിന്റെ കരട് റോഷൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ WP:ENT എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നയരൂപീകരണം വേണ്ടിവരാനിടയുള്ളതിനാൽ ആവശ്യമായ ചർച്ച ഇവിടെ നടത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സംവാദം താളിൽ ഞാനും റോഷനും എഴുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ പകർത്തുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:52, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)


ഒരു കരടുനയമായി ഇടുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംവാദതാളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക.--Roshan (സംവാദം) 14:41, 23 ജൂൺ 2013 (UTC)

താളിന്റെ പേരിൽ "കരട്" എന്ന് ചേർത്തു. നയം രൂപീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് WP:ENT എന്ന വിഭാഗത്തോട് ലയിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകം നയമാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. WP:ENT-ലെ ഈ ഭാഗത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുകയോ ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ആണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്.

താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന അഭിനേതാക്കൾ, ശബ്ദാഭിനയമേഖലയിലുള്ളവർ (voice actors), ഹാസ്യകലാകാരന്മാർ (comedians), അഭിപ്രായരൂപീകരണത്തിനു കാരണമാകുന്നവർ (opinion makers), മോഡലുകൾ, ടെലിവിഷൻ താരങ്ങൾ (television personalities) എന്നിവർ:

 1. ഒന്നിലധികം ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലോ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളിലോ, സ്റ്റേജ് പരിപാടികളിലോ (stage performances), മറ്റു പ്രൊഡക്ഷനുകളിലോ പ്രാധാന്യമുള്ള വേഷം ചെയ്തവർ.
 2. ധാരാളം രസികരുണ്ടാവുകയോ (fan) വിപുലമായ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടാവുകയോ (cult following) ചെയ്യുക.
 3. വിനോദമേഖലയിൽ അനന്യമായതോ നൂതനമായതോ ആയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തവർ. ധാരാളം (എണ്ണത്തിൽ) സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരെയും ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്.

നിലവിലെ കരടിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രശ്നങ്ങൾ.

 • സർക്കാർ അവാർഡ് എന്നത് മലയാളം (മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും) ചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ബാധകമാക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഇതനുസരിച്ച് ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയവർക്ക് ശ്രദ്ധേയത ഉണ്ടാവില്ല. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയതാനയത്തിലെപ്പോലെ ("ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസാധകശാലകൾ") ശ്രദ്ധേയമായ - WP:GNG - അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചവർ എന്ന് ഇത് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
 • അഭിനയിച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒരു കീറാമുട്ടിയാകാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ മാത്രം നായികയായി അഭിനയിച്ച റോസിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് താളുണ്ട്. അതിനാൽ നിജമായ എണ്ണം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യമായ മാദ്ധ്യമശ്രദ്ധ ലഭിച്ച നടീനടന്മാർക്ക് (അത് ചിലപ്പോൾ അപകടമരണമോ മറ്റോ മൂലവുമായേക്കാം - തരുണി എന്ന ബാലതാരം ഉദാഹ‌രണം) ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. നിലവിലുള്ള നയം ഒന്നിലധികം എന്നാണ്. അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നില്ല.
 • അവലംബം നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അവലംബമില്ലാത്ത വിവരങ്ങളും താൾ തന്നെയും നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നയമുണ്ട്.
 • ഇതിൽ പുതിയ നയമാണ് രൂപികരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 10:38, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)

ശ്രദ്ധേയമായ അവാർഡ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും--റോജി പാലാ (സംവാദം) 10:59, 24 ജൂൺ 2013 (UTC)

WP:GNG അനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധേയത കണക്കാക്കാനേ സാധിക്കൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധേയത സംബന്ധിച്ച നയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയതയുള്ള പ്രസാധകർ 10 കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന് ശ്രദ്ധേയതയുണ്ട് എന്ന് കണക്കാക്കാം എന്ന് നയമുണ്ടല്ലോ? അവിടെയും WP:GNG അനുസരിച്ചേ പ്രസാധകന്റെ ശ്രദ്ധേയത കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അതുതന്നെ ഇവിടെയും പിന്തുടരാവുന്നതാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:09, 25 ജൂൺ 2013 (UTC)

അഭിപ്രായസമന്വയം

താഴെപ്പറയുന്ന നയം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു.

 1. പൊതുശ്രദ്ധേയതാമാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ ശ്രദ്ധേയതയുള്ളതായി കണക്കാക്കാം.

--അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 11:40, 25 ജൂലൈ 2013 (UTC)

ആരാധകവൃന്ദം[തിരുത്തുക]

//ധാരാളം രസികരുണ്ടാവുകയോ (fan) വിപുലമായ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടാവുകയോ (cult following) ചെയ്യുക.// ഇതെങ്ങനെ കണക്കെടുക്കും? --Vssun (സംവാദം) 05:02, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

വിശ്വസനീയവും സ്വതന്ത്രവുമായ അവലംബത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ പ്രസ്താവനയുണ്ടെങ്കിലേ ഈ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചതായി കണക്കാക്കാവൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. (ഈ മാനദണ്ഡം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം വിശദീകരണക്കുറിപ്പായി നയത്തോടൊപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ്.)
 • ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി (ഒന്നിലധികം) മാദ്ധ്യമവാർത്തകൾ
 • പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടെന്ന് സ്വതന്ത്ര ദ്വിതീയസ്രോതസ്സുകളിലെ പ്രസ്താവന

എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ദയവുചെയ്ത് അഭിനേതാക്കൾക്ക് പുതിയ ശ്രദ്ധേയതാ നയം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ നിന്നും പിന്മാറുക. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം അനേകം താളുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടെക്കാം..--സുഗീഷ് (സംവാദം) 06:37, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

അവലംബങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ[തിരുത്തുക]

ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു താൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് (ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള തർജ്ജമയാണ്). ശൈലീസംബന്ധമായതും മലയാളം വിക്കിയിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ പല വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ജനനമരണ തീയതികൾ നൽകാനുള്ള ശൈലി നിലവിലുണ്ട്. അക്കങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്തു ശൈലി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളും തിരുത്തുകളും വരുത്തുവാൻ അപേക്ഷ. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:24, 5 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങളിലെ അവലംബങ്ങൾ - തുടക്കക്കാർക്ക് എന്ന ലേഖനം ഇതിന്റെ തന്നെ ഒരു ലഘൂകരിച്ച രൂപമാണ്.

തീരെ തുടക്കക്കാർക്ക് സഹായം:അവലംബം ചേർക്കൽ - ഒരാമുഖം/1 എന്ന ഒരു സഹായം താളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ശരിയായ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതെങ്ങനെ എന്ന സംശയവുമുണ്ട്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:24, 7 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ചില്ലക്ഷരം ർ-നുശേഷമുള്ള ഇരട്ടിപ്പ്[തിരുത്തുക]

സർവ്വകലാശാല എന്ന താളിലെ സംവാദത്തിൽനിന്നുള്ള തുടർച്ചയാണ് ഈ നയരൂപീകരണ ചർച്ച. സൌകര്യത്തിനായി പ്രസ്തുത സംവാദം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.


സർവ്വകലാശാല വ്വ എന്നു വേണോ തലക്കെട്ടിൽ? --കിരൺ ഗോപി 09:08, 5 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

രണ്ടുശൈലികളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. --Vssun (സുനിൽ) 13:01, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

വീണ്ടും അതേ പ്രശ്നം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു ശൈലിയല്ലേ വേണ്ടത്. അതേതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനിയും വൈകിക്കരുത്. ഏതായാലും മലയാളം തന്നെ. വ്യാകരണപരമായി രണ്ടും ശരിതന്നെ. എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വഴിക്ക് മാത്രം നമുക്ക് തിരിയാം. --സിദ്ധാർത്ഥൻ 13:08, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

വ്യത്യസ്ത ശൈലികളായാൽ പ്രശ്നമാണ്. വിക്കിയിലെ ചില സർവകലാശാലകളുടേ ലേഖനത്തിൽ വ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഉദാ: കേരള സർ‌വകലാശാല, മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ വ്വ യും ഉദാ: കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല ഏതെങ്കിലും ഒന്നു തീരുമാനിക്കണം. ബാക്കി തിരിച്ചു വിടലുകളുമാകാം.--കിരൺ ഗോപി 13:32, 8 ഒക്ടോബർ 2010 (UTC)

സർവകലാശാല മതി. ചുവടെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണികൾ കാണുക:

 1. കേരള സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ്
 2. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ്
 3. മാതൃഭൂമി - സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
 4. മാതൃഭൂമി ലേഖനം മലയാള സർവകലാശാല ചെയ്യേണ്ടത്

--Naveen Sankar (സംവാദം) 10:49, 6 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ർ തീവ്രപ്രയത്നമായും ലഘുപ്രയത്നമായും ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ർ-നുശേഷം ഒരേ അക്ഷരത്തിന്റെ ഇരട്ടിപ്പ് , വേണ്ട എന്നും (ഉദാഹരണം: സർവകലാശാല (സർവ്വകലാശാല), ഗവർണർ (ഗവർണ്ണർ)) എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കണമെന്നും (ഉദാഹരണം: അർദ്ധം (അർധം ), വിദ്യാർത്ഥി (വിദ്യാർഥി ) നയപരമായി തീരുമാനമെടുത്താലോ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 11:11, 6 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എന്റെ നിർദ്ദേശം ഏറ്റവും അവസാനമായി നല്കിയ അഭിപ്രായത്തിലുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:18, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

സിദ്ധാർഥൻ പറഞ്ഞപോലെ നയമുണ്ടാക്കാൻ വരട്ടെ..ചർക്ക,അർക്കൻ, ചേർച്ച, ചർച്ച, പാർട്ടി, വാർത്ത, കർപ്പൂരം.. തുടങ്ങി കചടതപ പിന്നിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. --Naveen Sankar (സംവാദം) 07:27, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
ഞാനും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആർത്തി, തോർത്ത് എന്നീ വാക്കുകളാണ് എനിക്കു തോന്നിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ. സർവകലാശാല വേണോ സർവ്വകലാശാല വേണോ എന്ന മട്ടിൽ ഓരോ വാക്കിനും വേണ്ട ശൈലി രൂപീകരിക്കുന്നതാവും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:33, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

അതല്ല, ഇതിന് വ്യാകരണപരമായി ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഖരാക്ഷരങ്ങൾക്കാണ്. ചില്ല് തീവ്രമായി ഉച്ചരിക്കുന്നിടത്താണ് ഇരട്ടിപ്പ് വേണ്ടതെന്നല്ലേ വൃത്തമഞ്ജരിയിൽ പറയുന്നത്. ചില്ലുകളേയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളേയും തീവ്രമായി ഉച്ചരിക്കേണ്ടതിന് കേരളപാണിനീയത്തിൽ എന്ത് നിയമമാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്? ആ നിയമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുകയില്ലേ? --സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 07:39, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

വിക്കിപീഡിയയിൽ ഈ ചർച്ച പെട്ടെന്ന് അഭിപ്രായസമന്വയത്തിൽ എത്തുന്ന ഒന്നാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അധ്യാപകൻ/അദ്ധ്യാപകൻ, വിദ്യാർഥി/വിദ്യാർത്ഥി, സിദ്ധാർഥൻ/സിദ്ധാർത്ഥൻ, അധ്യായം/അദ്ധ്യായം, സ്ഥാനാർഥി/സ്ഥാനാർത്ഥി, സർവവിജ്ഞാനകോശം/സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം..നിരന്നുകിടക്കുകയല്ലേ... ഹി..ഹി.. ഹി..(ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിരിക്കുമോ ആവോ!)--Naveen Sankar (സംവാദം) 07:45, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
'സിദ്ധാർത്ഥൻ'(siddhartthan) സിദ്ധാർഥനാകാൻ (siddharthan) തയാറാകുമോ? (എന്തായാലും വെറും സിധാർഥൻ (sidharthan) അല്ല)--Naveen Sankar (സംവാദം) 07:48, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
@നവീൻ വ്യത്യസ്താക്ഷരങ്ങൾ (സിദ്ധാർത്ഥനിൽ ഖരവും അതിഖരവും) ഇരട്ടിക്കണമെന്നുതന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത്. :-) അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഒരേ അക്ഷരം ഇരട്ടിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് (ഖരം ഇരട്ടിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി) കേരളപാണിനീയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വ്യത്യസ്താക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കണമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യാം.--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 08:06, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
വ്യത്യസ്താക്ഷരങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കണമെന്നില്ല സിദ്ധാർഥാ. (സിദ്ധാർഥൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇരട്ടിപ്പല്ല, മറിച്ച് അതിഖരത്തോടൊപ്പം ഖരത്തിന്റെയും ഘോഷത്തോടൊപ്പം മൃദുവിന്റെയും ആഗമമാണ് താനും). ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വർണങ്ങളുപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് 'സിദ്ധാർഥൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ വർണവിന്യാസമാണ്. സ്വന്തം പേരിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇംഗീഷ് വർണവിന്യാസം ഒന്ന് സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്ത് ശരി/തെറ്റ് കണ്ടെത്തുക.
സർഗം/സർഗ്ഗം ഏതാണ് ശരി - സർഗ്ഗം എന്നുതന്നെ വേണം എന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നവർ അർബുദം/അർബ്ബുദം ഇവയിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കും (ഗ-യും ബ-യും മൃദുവാണെന്നോർക്കുക)? സ്വർഗം/സ്വർഗ്ഗം, പർവതം/പർവ്വതം, പാർവതി/പാർവ്വതി, സ്വർണം/സ്വർണ്ണം, വർണം/വർണ്ണം, കാർതുമ്പി/കാർത്തുമ്പി, അർപണം/അർപ്പണം, അർപിതം/അർപ്പിതം - താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ധാരാളം വാക്കുകൾ. എന്തിനും ഏതിനും മുഖ്യധാരാപത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയെഴുതുന്നു എന്ന് നോക്കുന്ന, അല്ല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കി വാദിക്കുന്ന, വിക്കിപീഡിയക്കാർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാത്തതെന്ത്? --Naveen Sankar (സംവാദം) 11:53, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
എങ്കിപ്പിന്നെ അജയ് പറഞ്ഞപോലെ പൊതുശൈലിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമോ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മുഖ്യധാരാപത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണോ ഉദ്ദേശ്യം? എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം?--സിദ്ധാർത്ഥൻ (സംവാദം) 17:12, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

എന്താണ് തീരുമാനം? ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന രൂപങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ശൈലീപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടേ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:39, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

ഓരോ വാക്കായി നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുപകരം, ഓരോ അക്ഷരമായി ചെയ്തുകൂടേ. കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള നയരൂപീകരണം പൂർത്തിയാവും. തുടക്കത്തിനായി, '..ർവ..' യാണോ '..ർവ്വ..' യാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. എന്റെ വോട്ട് '..ർവ..'യ്ക്കാണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ / മലയാളവിക്കിപീഡിയ / മലയാള വിക്കിപീഡിയ[തിരുത്തുക]

'മലയാളം വിക്കിപീഡിയ', 'മലയാളവിക്കിപീഡിയ', 'മലയാള വിക്കിപീഡിയ' - ഏതാണ് ശരി? --Naveen Sankar (സംവാദം) 17:19, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന താളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല (ഇക്കാര്യത്തിലെ എന്റെ അറിവ് പരിമിതമാണ് - എന്റെ അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്ന് കാര്യകാരണസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ അഭിപ്രായം മാറ്റാം). --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:32, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ഇവിടെ നോക്കൂ.. 'മലയാളം സർവകലാശാല' എന്നത് തിരുത്തി 'മലയാള സർവകലാശാല' ആയസ്ഥിതിക്ക്.....--Naveen Sankar (സംവാദം) 09:24, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

അതിന്റെ പിന്നിലെ വ്യാകരണപ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:01, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

യഥാർത്ഥ(പരമ്പരാഗത)മലയാളം വ്യാകരണനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് "മലയാളവിക്കിപീഡിയ" ശരി. അറിഞ്ഞിടത്തോളം, ഗുണ്ടർട്ടാണു് "മലയാളഭാഷ" എന്നു് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതു്. മലയാളം എന്ന ദേശത്തു് / മലയാളത്തുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സമാസിച്ചിട്ടാണു് അദ്ദേഹം ആ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. (ടി.ബി.വി. പണിക്കർ etc.). എന്നാൽ അതിൽ പിന്നീട് ഭാഷയുടെ പേരുതന്നെ മലയാളം എന്നായി.

ഭാഷയിലെ സമാസ/വിഗ്രഹശീലങ്ങൾ ക്രമമായി മാറിവന്നതനുസരിച്ചാണു് "മലയാളം ഭാഷ" (മലയാളം എന്ന ഭാഷ) എന്നും അതുപോലെ പല സമാസങ്ങളും (പിന്നീട് സന്ധികളും) ഇടയ്ക്കു സ്പേസ് ഇട്ട് അകത്തി പ്രയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ വേർപിരിക്കുന്ന ശീലം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായതാണു്. (മലയാളത്തിൽ സ്പേസ് അടക്കം പല ചിഹ്നനങ്ങളും പിന്നീടു വന്ന അതിഥിതാരങ്ങളാണു്.)

ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ (സ്പേസ് ഇട്ടു വേർപിരിച്ച സമാസങ്ങൾ) (ഉദാ: "മലയാളം ഭാഷ") ഏറെക്കുറെ മലയാളത്തിലെ സാമാന്യനിയമമായി മാറിയിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു പടികൂടി കടന്നു് ആദ്യത്തെ വാക്കു മുഴുവനാക്കാതെ, ഒരു സ്പേസുമിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്കെഴുതി സമാസിക്കുന്ന രീതി (ഉദാ: മലയാള ഭാഷ) ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ശേഷം നാം ശീലിച്ചെടുത്തതാണു്. ഭാഷാനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ഇതു തികച്ചും തെറ്റാണെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിവരും.

ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അർത്ഥനിർണ്ണയം (സെമാന്റിൿ അനാലിസിസ്) ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോളാണു്. കൂട്ടുവാക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റിന്റെ എണ്ണം (ലെക്സിക്കന്റെ വലുപ്പം) കുറയുന്നതിനാൽ അക്ഷരനിർണ്ണയത്തിനു് (സ്പെൽചെക്ക്) തൽക്കാലം ഇതൊരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചേക്കാമെങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കു് കൂടുതൽ ആവശ്യവും പ്രയോജനവുമുള്ളതു് കൃത്യമായ അർത്ഥനിർണ്ണയമാണു്.

അതുകൊണ്ടു്, "മലയാളവിക്കിപീഡിയ" ഏറ്റവും ശരി. "മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മദ്ധ്യമം", "മലയാള വിക്കിപീഡിയ" തെറ്റു് എന്നാണെന്റെ മതം. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 10:29, 5 മേയ് 2013 (UTC)

float വിശ്വപ്രഭ. --Vssun (സംവാദം) 15:01, 5 മേയ് 2013 (UTC)
ഇവിടെ വിക്കിപീഡിയ എന്നത് ഒരു അതിഥിവാക്കാണെന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കേണ്ടേ? ഇത്തരം വാക്കുകളെ സന്ധിചേർക്കാതെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആയിരിക്കില്ലേ നന്നാവുക? --Vssun (സംവാദം) 15:03, 5 മേയ് 2013 (UTC)
വിശ്വേട്ടൻ നന്നായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സംശയം: മലയാളം വിക്കിപീഡിയ എന്നത് മലയാളം പഠിച്ചുവരുന്നയാൾ/കുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും വായിക്കുക... മലയാളം, വിക്കിപീഡിയ എന്നാവുമല്ലോ. മലയാളം ഒരു വിക്കിപീഡിയയാണ് എന്നും അത് വായിച്ചെടുക്കാമല്ലോ, "കേരളം മനോഹരം" എന്നപോലെ. --Adv.tksujith (സംവാദം) 15:32, 5 മേയ് 2013 (UTC)
ഇതേ പ്രശ്നം മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുവളരെ സമാസപദങ്ങൾക്കും ബാധകമല്ലേ?
നീല സാരി / നീലസാരി = നീല നിറമുള്ള സാരി
ഹിന്ദി അക്ഷരം = ഹിന്ദിയിലെ അക്ഷരം
കൈയടി = കയ്യുകൊണ്ടുള്ള അടി
കാൽവിരൽ = കാലിന്റെ വിരൽ / കാലിലെ വിരൽ
തലവേദന = തലയുടെ വേദന
ചൂടുവെള്ളം = ചൂടുള്ള വെള്ളം
സ്ത്രീപീഡനം = സ്ത്രീയെ ചെയ്യുന്ന പീഡനം
പുരുഷാധിപത്യം = പുരുഷന്റെ ആധിപത്യം
പദം പിരിച്ചായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അർത്ഥവും പൂർവ്വപദത്തിന്റെ വിഭക്തിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതു് ഇത്തരം വാക്കുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു ജോലിയാണു്. ഒപ്പു്: വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസം‌വാദം 16:41, 5 മേയ് 2013 (UTC)

വിശ്വപ്രഭ സൂചിപ്പിച്ചതുമാതിരി

 • "മലയാളവിക്കിപീഡിയ" ശൈലിയായി സ്വീകരിക്കാമോ?
 • "മലയാള വിക്കിപീഡിയ" എന്ന് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 07:54, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)

സ്വതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്ര സർവവിജ്ഞാനകോശം[തിരുത്തുക]

സ്വതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവ്വവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്രസർവവിജ്ഞാനകോശം / സ്വതന്ത്ര സർവവിജ്ഞാനകോശം - ഏതാണ് ശരി?--Naveen Sankar (സംവാദം) 17:23, 9 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം എന്നാണ് അവരുടെ പ്രധാനതാളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

വിക്കിപീഡിയയുടെ പ്രധാനതാളിലെ പ്രയോഗം ആർക്കും തിരുത്താവുന്ന സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശമാണ് വിക്കിപീഡിയ എന്നാണ്. അതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർക്കണോ? സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം എന്നാണോ ശരി? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:41, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

ലോഗോയിൽ ചേർത്തും പ്രധാനതാളിൽ ചേർക്കാതെയും !!!!.. സർവ്വ/സർവ - ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലോ?--Naveen Sankar (സംവാദം) 09:27, 10 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

തല പുണ്ണാകുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ശൈലിയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ഇതിൽ ഏതിനെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്കിക്കുത്തി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താം. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 15:01, 11 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)

സ്വതന്ത്ര എന്നത് പൂർണ്ണമായ വാക്കാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തെഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. --Vssun (സംവാദം) 05:29, 20 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)
 • സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം എന്നതാണ് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ശൈലി എന്ന് തീരുമാനിക്കാമോ? പ്രധാന താളിലെ പിരിച്ചെഴുത്ത് ശരിയാക്കണമെന്നും ഇത് ശൈലിയായി സ്വീകരിക്കണമീന്നും തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.
 • സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം എന്നാണ് സർവ്വവിജ്ഞാനകോശക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പേര്. അതാണ് ശരി എന്ന് തീരുമാനിക്കാമോ? --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 08:48, 27 ജൂലൈ 2013 (UTC)
വിജ്ഞാനകോശം എന്നവാക്കിന്, എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ സർവ്വ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനകോശം എന്ന് എല്ലായിടത്തും തിരുത്തുന്നതിനെയും. --Vssun (സംവാദം) 08:08, 28 ജൂലൈ 2013 (UTC)