വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/157

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഫ്രാങ്ക്‌ഫർട്ടിലെ പ്രധാന ജൂതപ്പള്ളി, ക്രിസ്റ്റൽനൈറ്റിനെത്തുടർന്ന്

ചില്ലുകൾ തകർത്ത രാത്രി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം 1938 നവംബർ 9 നും 10 നും ജർമനിയിൽ നാസികളുടെയും നാസി അർദ്ധസൈനികവിഭാഗങ്ങളുടെയും ജർമനിയിലെ ജൂതേതരവിഭാഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ജർമനി ആകമാനം ജൂതന്മാർക്കെതിരെ നടന്ന ഒരു പോഗ്രം ആണ്. അതിനെ എതിർക്കുകയോ, തടയുകയോ ചെയ്യാതെ ജർമൻ അധികാരികൾ നോക്കിനിന്നതേ ഉള്ളൂ. ജൂത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കടകളുടെയും ഭവനങ്ങളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും തകർത്ത ചില്ലുകൾ തെരുവുനീളെ ചിതറിത്തെറിച്ചുകിടന്നതിനാലാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ക്രിസ്റ്റൽനൈറ്റ് (Kristallnacht) (ചില്ലുകൾ തകർത്ത രാത്രി) എന്ന പേരു വന്നത്.

ഈ ലേഖനം കൂടുതൽ വായിക്കുക...‍Crystal Clear action 2rightarrow.png
കൂടുതൽ വായിക്കുക...
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾFolder-favorites.png
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ
സംശോധനായജ്ഞംExquisite-kcontrol.png
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ‍ലേഖനങ്ങൾExquisite-kmenu a.png

തിരുത്തുക