വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം/140

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാള കവിയും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമാണ് കോട്ടയത്ത് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളവർമ്മ. കവിയും സംഗീതവിദ്വാനും ആയിരുന്ന കേരളവർമ്മ സൈനിക കാര്യോപദേഷ്ഠാവുമായിരുന്നു. വാല്മീകി രാമായണത്തിന്റെ മലയാള തർജ്ജമയായ വാൽമീകി രാമായണം (കേരളഭാഷാകാവ്യം) ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതി. മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വാൽമീകി രാമായണത്തെ തർജ്ജമ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. വാൽമീകി രാമായണത്തിന്റെ ആദ്യ അഞ്ചു കാണ്ഡങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അനഭിമതനായി മാറിയ കേരളവർമ്മ 1696-ൽ സ്വന്തം കൊട്ടാര വളപ്പിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഭരണം കൂടുതൽ രാജ കേന്ദ്രീകൃതമാകുന്നതിൽ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന എട്ടരയോഗം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ക്ഷേത്ര ഭരണക്കാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് എന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ കൊലയാളി എന്നത് ഒരു പ്രഹേളികയായി നിലനിൽക്കുന്നു

ഈ ലേഖനം കൂടുതൽ വായിക്കുക...‍Crystal Clear action 2rightarrow.png
കൂടുതൽ വായിക്കുക...
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾFolder-favorites.png
തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ
സംശോധനായജ്ഞംExquisite-kcontrol.png
തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ‍ലേഖനങ്ങൾExquisite-kmenu a.png

തിരുത്തുക