വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/06-10-2009

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Caryota urens full.jpg

പനവർഗ്ഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ് ചൂണ്ടപ്പന. വളരെ ഉയരത്തിൽ വളരാറുള്ള ഈ മരത്തിന്റെ ഇലകളും ഇലത്തണ്ടുകളും നാട്ടാനകൾക്കു കിട്ടാറുള്ള ഒരു ഇഷ്ടഭോജ്യമാണ്‌. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഈ പനയ്ക്ക് ആനപ്പന, ഈറമ്പന എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു. ഒരു ചൂണ്ടപ്പനയാണ് ചിത്രത്തിൽ.


ഛായാഗ്രഹണം : പ്രവീൺ. പി.

തിരുത്തുക