വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ലേഖനങ്ങൾ/മാമാങ്കം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മാമാങ്കം[തിരുത്തുക]

അത്യാവശ്യത്തിന് വീവരങ്ങൾ കയ്യറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. ലേഖനം വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്തുന്നു എന്നാണേൻറെ അഭിപ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് റഫറൻസ് ദുർലഭമായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ. --ചള്ളിയാൻ 10:30, 18 ഏപ്രിൽ 2007 (UTC)

  • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ട്. കൂടുതൽ റഫറൻസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ 16:21, 12 മേയ് 2007 (UTC)

☒N - അനുകൂലാഭിപ്രായങ്ങളില്ല. --Vssun 05:46, 14 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)