വിക്കിപീഡിയ:അനുമതിയ്ക്കായുള്ള നിർദ്ദേശം/റോന്തുചുറ്റുന്നവർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

റോന്തുചുറ്റുന്നവർ( നിർദ്ദേശിക്കുക)[തിരുത്തുക]

ആർക്കൊക്കെ റോന്തുചുറ്റുന്നവർക്കുള്ള അനുമതിയ്ക്കു് അപേക്ഷിക്കാം?[തിരുത്തുക]

പൊതുവേ ലേഖനനിർമ്മാണത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരും സ്വന്തം സംഭാവനകളിലൂടെ മറ്റുപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസ്യത ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഉപയോക്താക്കൾക്കാണു് ഈ അനുമതി ലഭിക്കുക. അനുമതിക്കു് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിക്കിപീഡിയ:റോന്തുചുറ്റുന്നവർ എന്ന താളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളും നിബന്ധനകളും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ഈ വിശേഷാധികാരം തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണു്.

ഒരാൾക്കു് റോന്തുചുറ്റാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാൻ സ്വയമോ മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശം വഴിയോ അപേക്ഷിക്കാം. കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ വിവേചനബുദ്ധി അനുസരിച്ചു് യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച തിരുത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപയോക്താവിനു് ഈ അനുമതി പ്രത്യേകം അപേക്ഷിക്കാതെത്തന്നെ ലഭിച്ചെന്നും വരാം.

ഉപയോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകളും മേൽനടപടികളും[തിരുത്തുക]

വിജയകുമാർബ്ലാത്തൂർ[തിരുത്തുക]

റോന്ത് ചുറ്റാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്..--Vijayakumarblathur (സംവാദം) 16:40, 15 മാർച്ച് 2016 (UTC)

Hrishi[തിരുത്തുക]

റോന്തു ചുറ്റുന്നവരിൽ കൂട്ടാമോ?. - Hrishi (സംവാദം) 10:24, 1 ജനുവരി 2013 (UTC)

നിജിൽ[തിരുത്തുക]

റോന്തു ചുറ്റാൻ താത്പര്യമുണ്ട്.നിജിൽ പറയൂ 18:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

☑Y ചെയ്തു--KG (കിരൺ) 11:23, 25 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

Irshadpp[തിരുത്തുക]

ഈ ഉപയോക്താവിന് വിക്കിപീഡിയയിൽ സ്വതവേ റോന്തു ചുറ്റൽ, മുൻപ്രാപനം നടത്തൽ, റോന്തുചുറ്റുന്നയാൾ എന്ന് പദവിക്ക് അർഹനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിക്കി വൽകരണം, പ്രൂഫ് വായന, അന്തർകണ്ണി ചേർക്കൽ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മേഖലയിൽ ആത്മാർഥമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ പദവികൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.--സുഹൈറലി 05:38, 28 മേയ് 2013 (UTC)

റോന്തുചുറ്റുന്നവർ അനുമതിയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷ[തിരുത്തുക]

എനിക്ക് റോന്തുചുറ്റുന്നവർ അനുമതി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു YOUSAFVENNALA (സംവാദം) 05:05, 21 ജനുവരി 2019 (UTC)

തൽക്കാലം കാത്തിരിക്കൂ യൂസഫ് -- റസിമാൻ ടി വി 09:26, 21 ജനുവരി 2019 (UTC)