ലീക്കി ബക്കറ്റ് അൽഗോരിതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ചിത്രം 1: ലീക്കി ബക്കറ്റ് അനലോഗി

ഒരു ശൃംഖലയിലെ ഡാറ്റയുടെ തിരക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ലീക്കീ ബക്കറ്റ് അൽഗോരിതം. ഇതിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഡാറ്റയെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ശൃംഖലയ്ക്ക് എപ്പോഴും താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാനിരക്കേയുള്ളൂവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.[1]

അടിയിലായി ദ്വാരമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതായി സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഏത് നിരക്കിൽ ബക്കറ്റിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിയാലും ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരേ നിരക്കിലാവും. ബക്കറ്റിൽ വെള്ളമുള്ളതു വരെ ഇത് തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇത് വഴി ഒരു 'റെഗുലേറ്റഡ് ഫ്ലോ' ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. ഇതിനു സമാനമാണ് ടോക്കൺ ബക്കറ്റ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഒരു ക്യൂ മുഖാന്തരമാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് വിടുന്ന ഡാറ്റ അത് ഏത് നിരക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ക്യൂവിലേക്ക് ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം വന്നത് ആദ്യം എന്ന ക്രമത്തിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് തുറന്നു വിടുന്നു.[2]

ഇത് പാക്കറ്റ്-സ്വിച്ച്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും ട്രാഫിക് പോലീസിംഗ്, ട്രാഫിക് രൂപപ്പെടുത്തൽ, ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് എന്നിവ പാക്കറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്, ബർസ്റ്റനെസ് എന്നിവയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട പരിധിയാണിത് (ട്രാഫിക്ക് ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളുടെ ഒരു അളവാണിത്).

യൂസർ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്റർഫേസുകളിലോ ഇന്റർ-നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്റർഫേസുകളിലോ നെറ്റ്‌വർക്ക്-ടു-നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്റർഫേസുകളിലോ ഉള്ള ഉപയോഗം/നെറ്റ്‌വർക്ക് പാരാമീറ്റർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അസിൻക്രണസ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡ് (എടിഎം) നെറ്റ്‌വർക്കുകൾക്ക്[3]ലീക്കി ബക്കറ്റിന്റെ ഒരു പതിപ്പ്, ജനറിക് സെൽ റേറ്റ് അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതിലൂടെയുള്ള കണക്ഷനുകളിലെ അമിതമായ ട്രാഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു നെറ്റ്‌വർക്കിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു എടിഎം നെറ്റ്‌വർക്കിലേക്ക് ഒരു നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് മുഖേനയുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ജനറിക് സെൽ റേറ്റ് അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ലീക്കി ബക്കറ്റിന്റെ ചില ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷനുകൾ ടോക്കൺ ബക്കറ്റ് അൽഗോരിതത്തിന്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജാണ്, തത്തുല്യമായ പാരാമീറ്ററുകൾ നൽകിയാൽ, അതേ പരിധികൾക്ക് അനുസൃതമായി അതേ ക്രമം കൃത്യമായി തന്നെ നിർണ്ണയിക്കും.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. https://www.geeksforgeeks.org/leaky-bucket-algorithm/
  2. https://www.goseeko.com/blog/what-is-the-leaky-bucket-algorithm/
  3. ITU-T, Traffic control and congestion control in B ISDN, Recommendation I.371, International Telecommunication Union, 2004, page 17