റെയിൻബോ മാജിക് പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

റെയിൻബോ മാജിക് സീരീസിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളുടെയും പട്ടികയാണിത്. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും 'ഡെയ്‌സി മെഡോസ്' എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 2003 മുതൽ 200 ലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.[1][2]

റെയിൻബോ മാജിക് [തിരുത്തുക]

പ്രധാന സീരീസ്[തിരുത്തുക]

Special Edition Fairies ('3 books in 1' edition)[തിരുത്തുക]

One-offs[തിരുത്തുക]

Companion books[തിരുത്തുക]

Magic Animal Friends[തിരുത്തുക]

Daisy Meadows had also started a book series Magic Animal Friends that was released on 3 July 2014 with four books, the series carried on until 3 May 2018. The list is as follows: [3]

Main series[തിരുത്തുക]

Specials[തിരുത്തുക]

Companion books[തിരുത്തുക]

Unicorn Magic[തിരുത്തുക]

Daisy Meadows has also started another book series Unicorn Magic that will be released on 13 June and 8 August 2019 with two books for each series, The list is as follows: [4]

Main series[തിരുത്തുക]

Special[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Rainbow Magic Book Series". Rainbow Magic Limited. 2011. ശേഖരിച്ചത് 29 May 2012.
  2. "Books by Daisy Meadows". Amazon UK. ശേഖരിച്ചത് 31 May 2012.
  3. "Magical Animal Friends".
  4. "Unicorn Magic".