റാഗിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

റാഗിംഗ് ആദ്യ വർഷം സ്കൂളിലോ കോളിജിലോ ചേരുന്നവരോട് മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾ കാണിക്കുന്ന നാശോന്മുഖമായ സ്വഭാവ വൈകൃതമാണ് റാഗിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നിയമവിരുദ്ധവും ശിക്ഷാർഹവുമായ കുറ്റമാകുന്നു. തുടക്കക്കാരെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷവുമായി പാകപ്പെടുത്താനെന്ന വ്യാജേനയാണ് മുതിർന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഇതു ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ വ്യക്തിപരമായ ഉപദ്രവവും ലൈംഗിക ചൂഷണവുംവരെ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. പലപ്പോഴും ജൂനിയർ വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തി അവരിൽ ദാസ്യമനോഭാവം വളർത്തുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പേരുകേട്ട പല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, റാഗിങ്ങ് കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ഇത് പല പരിധികളേയും ലംഘിച്ച് ഇതിനു വിധേയമാകുന്ന കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനോ മാനസികനില തകരാറിലായി പഠനത്തെ ബാധിച്ച് അവരുടെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യാവകാശലംഘനമായി ഇതു മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും ശക്തമായ ഇടപേടലും ആവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണവും മൂലം റാഗിംഗ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. [1]ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് റാഗിംഗ് പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനായി ആന്റി റാഗിങ് ഹെൽപ് ലൈൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, പത്രവാർത്തകൾപ്രകാരം ഒരു മലയാളി നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർഥിനി 2016ൽ ക്രൂരമായ റാഗിംഗിനു വിധേയയായി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. [2][3][4][5]

റാഗിംഗിനെതിരായ ഇന്ത്യയിലെ നിയമം[തിരുത്തുക]

വിശ്വജാഗ്രതി മിഷൻ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പൊതുതാത്പര്യ ഹർജ്ജിയാണ് റാഗിങ്ങിനെതിരായി കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. [6] മഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലേയ്ക്ക് റാഗിങ്ങിനെതിരായ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടൂണ്ട്. 2009 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം (ഇത് മാർച്ച് 2016 വരെ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്) ലക്ഷ്യം: ഏതു തരത്തിലുള്ള റാഗിങ്ങും ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഡിക്കൽ കോളിജുകളിൽനിന്നും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും ഇല്ലാതാക്കുക. ഇതിനെതിരെ റാഗിംഗ് കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് കർശന ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുള്ള നിയമം നടപ്പാക്കുക. താഴെപ്പറയുന്നവ റാഗിംഗ് എന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. :

 • റാഗിംഗ് നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, സഹായിക്കുക.
 • റാഗിംഗിന് കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന നടത്തുക.
 • റാഗുചെയ്യാനായി നിയമവിരുദ്ധമായി കൂട്ടം കൂടുകയും ലഹളയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • റാഗിംഗിനുവേണ്ടി പൊതു ശല്യമുണ്ടാക്കുക.
 • ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാന്യതയ്ക്കും ധാർമ്മികതയ്ക്കും റാഗിംഗ് വഴി ഭംഗമുണ്ടാക്കുക.
 • ശാരീരികമായ മുറിവുണ്ടാക്കുകയോ മുറിവിനോ അതുപോലുള്ള പരുക്കിനോ ഇടയാക്കുക.
 • തെറ്റായ വിലക്കുകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക.
 • മറ്റു രീതിയിലുള്ള നിരോധനങ്ങൾ റാഗിംഗിന്റെ പേരിൽ നടപ്പാക്കുക.
 • കുറ്റകരമായ ബലപ്രയോഗം നടത്തുക.
 • ലംഗികമായ പീഠനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത അപമാന പ്രവർത്തനം.
 • അപഹരണം, കവർച്ച, ബലപ്രയോഗം
 • കുറ്റകരമായ കടന്നുകയറ്റം
 • ഒരാളുടെ സ്വഭാവഹത്യ
 • വരട്ടൽ, ഭയപ്പെടുത്തൽ
 • മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലുമോ എല്ലാമൊ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരു ഇരയ്ക്കെതിരേ പ്രയോഗിക്കുക.
 • ശാരീരികമോ മാനസികമൊ ആയ പീഡനം
 • റാഗിംഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റേതൊരു കുറ്റകൃത്യവും

റാഗിംഗ് നിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ[തിരുത്തുക]

കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെയും അതത് സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരവും നിയമമനുസരിച്ചും മെഡിക്കൽ കോളിജുകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും റാഗിംഗ് ഒരു ഗുരുതരമായ കുറ്റമായിക്കാണുകയും അതിനെ കർശനമായി തടയാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുകയും വേണം. ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും എസ്. സി എസ് റ്റി യിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കും എതിരായി പ്രത്യേകിച്ചും നടക്കുന്ന റാഗിംഗ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമ്നിരോധിക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയെടുക്കണം.

എല്ലാത്തരം റാഗിംഗും അതിന്റെ എല്ലാ രൂപവും മുഴുവനായി, മെഡിക്കൽ കോളിജുകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും അവയുടെ ഭാഗമായ ക്ലാസ് മുറികളിലും താമസസ്ഥലത്തും കായിക രംഗത്തും കാന്റീനിലും ആയവ കാമ്പസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവിടത്തെ വിദ്യാർഥികളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള, അവ സ്വകാര്യമോ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലുള്ളതോ ആയ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.[7]

മെഡിക്കൽ കോളിജിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വകലാശാലകൾ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയിലും റാഗിംഗ് എന്ന കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരായി കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. [8]

റാഗിംഗിനെതിരായി സ്ഥാപനതലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അഡ്മിഷനു മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടവ :

 • പ്രോസ്പെക്റ്റസിൽ തന്നെ റാഗിങിനെതിരായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
 • അഡ്മിഷൻ സമയം :

നിർദ്ദേശമടങ്ങിയ ലഘുലേഖ ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും നൽകണം.

 • അദ്ധ്യനവർഷാവസാനം ചെയ്യേണ്ടവ
 • റാഗിംഗിനെതിരായ കമ്മറ്റി

റാഗിംഗ് നിരോധന കമ്മറ്റി: എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു റാഗിംഗ് നിരോധന കമ്മറ്റിയും റാഗിംഗ് നിരോധന സ്ക്വാഡും വേണം. ഇതിന്റെ മേധാവി സ്ഥാപനമേധാവി ആയിരിക്കണം. [9]

വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന എലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും റാഗിങ്ങിനെതിരായ കർശന നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. [10]യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മിഷനും ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിനെതിരായി കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. [11][12]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റാഗിംഗ്&oldid=3090984" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്