മെക്കാനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി റെജിമെന്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Mechanised Infantry Regiment
Minf.gif
Active 1979 - Present
Country ഇന്ത്യ India
Branch Indian Army
Type Line Infantry
Role Mechanised Infantry
Size 25 Battalions
Regimental Centre Ahmednagar, Maharashtra
Motto Valour & Faith
War Cry Bolo Bharat Mata Ki Jai (Victory to Mother India)
Insignia
Regimental Insignia A rifle bayonet mounted on a BMP-1, depicting the infantry and mechanised facets of the Regiment

ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ കാലാൾപട റെജിമെന്റ് ആണ് മെക്കാനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി റെജിമെന്റ് . കരസേനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റെജിമെന്റ്കളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ഇത് നിലവിൽ വന്നത് 1979 -ലാണ്.[1]

മെക്കാനൈസ്ഡ് ഇൻഫൻട്രി റെജിമെന്റ് ആയി മാറിയിട്ടുള്ള പ്രധാന സേന വിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]