Jump to content

മാഘൻ (കവി)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മാഘൻ
Postal Stamp Issued for Poet Magha
Poet Magha
ജനനംc. 7th century
Shrimal (present-day Bhinmal)
തൊഴിൽPoet

മാഘൻ (സി 7 നൂറ്റാണ്ടിലെ.) (സംസ്കൃതം: माघ, Māgha ) അന്നത്തെ ഗുജറാത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീമലയിലെ വർമലത രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു സംസ്കൃത കവിയായിരുന്നു (ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്ത്). ശ്രീമലി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് മാഘൻ ജനിച്ചത്. ദത്തക സർവ്വചാര്യരുടെ മകനും സുപ്രഭദേവന്റെ ചെറുമകനുമായിരുന്നു.[1] അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിഹാസകാവ്യമായ (മഹാകാവ്യ) ശിശുപല വധത്തിൽ, 20 സർഗ്ഗങ്ങൾ (ചംതൊസ്) കൊണ്ട്, മഹാഭാരതത്തിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ട കൃഷ്ണന്റെ ചക്രം (സുദർശനം) കൊണ്ട് ധിക്കാരിയായ രാജാവ് ശിശുപലന്റെ ശിരഛേദം ചെയ്ത കഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.[2] അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനമായതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഭാരവിയുമായി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ താരതമ്യപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു.

ജീവിതവും ജോലിയും

[തിരുത്തുക]

മാഘന്റെ പ്രശസ്തി പൂർണമായും ശിശുപാല വധത്തിലാണ്. വല്ലഭദേവനും ക്ഷേമേന്ദ്രനും ഉദ്ധരിക്കുന്ന മാഘന്റെതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പല വരികളും ഇന്ന് മാഘത്തിൽ കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാഘ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇന്നത്തെത് മറ്റ് ചിലർ എഴുതിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു,

ആത്മകഥാപരമായ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നൽകാത്തതോ സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ മിക്ക ഇന്ത്യൻ കവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, കൃതിയുടെ അവസാന അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ (പ്രശസ്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന) മാഘൻ ചില ആത്മകഥാ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് ഇന്ത്യൻ കവികൾക്ക് അപൂർവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ദത്തകയാണെന്നും മുത്തച്ഛൻ ഒരു രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മന്ത്രിയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിവിധ പതിപ്പുകളിൽ വർമലത, ധർമ്മഭ, ധർമ്മനാഥ, വർമലക്യ മുതലായവയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ വാക്യങ്ങളെ നിജ-വാസ-വർണന അല്ലെങ്കിൽ കവി-വാസ-വർണന എന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിളിക്കുന്നു.

പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ മാഘ, ശ്രീമൽ നഗറിൽ ജനിച്ചു. ഇത് രാജസ്ഥാനിലെ ഇന്നത്തെ ജലോർ ജില്ലയിലെ ഭിൻമാലിലാണ്.[3]

സ്വന്തം വിവരണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായി ജനിച്ചു, അശ്രദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു.:53 ഒരു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, അവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ മരിച്ചു.[4]

ആനന്ദവർദ്ധനൻ , ഭൊജൻ , അകത്തു കവിരാജമാർഗ്ഗം എന്നിവയിൽ മാഘനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാഘൻ 8ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണെന്നു കരുതുന്നു.

വിലയിരുത്തൽ

[തിരുത്തുക]

സംസ്‌കൃത വിമർശകരിൽ മാഗ വളരെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്, അവർ അവ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അവന്റെ ശിശുപല വധ പ്രചോദനം എന്ന് ചെയ്തു തോന്നുന്നു കിരാതാര്ജുനീയ ഓഫ് ഭരവി, ഒപ്പം അനുകരിക്കാൻ പോലും മതിയാകും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഭരവിയെപ്പോലെ, ഇതിവൃത്തത്തിന്റെ വളർച്ചയേക്കാൾ വാചാടോപവും മെട്രിക്കൽ വൈദഗ്ധ്യവും അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ പദപ്രയോഗം, വാചക സങ്കീർണ്ണത, വാക്കാലുള്ള ചാതുര്യം എന്നിവയാൽ ശ്രദ്ധേയനാണ്. സമ്പന്നമായ ഒരു പദാവലിയും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം (അസത്യ) അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാരവി ശിവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മാഗ കൃഷ്ണനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു; ഭാരവി 19 മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മാഗവ 23 ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭാരവിയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കാന്റോയിൽ പൂർണ്ണമായ വാക്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാഗ തന്റെ 19-ൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ വാക്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

മാഗയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ സംസ്‌കൃത വാക്യം (അതിനാൽ ഈ കവിതയെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു കൃതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി നിലനിൽക്കുന്നതുമായതിനാൽ) പറയുന്നു:

उपमा कालिदासस्य |
दन्डिन: पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणः ||
ഉപമാ കാളിദാസസ്യ ഭാരവേരർത്ഥഗൗരവം. ദണ്ഡിനഃ പദലാളിത്യം മാഘേ സന്തി ത്രയോ ഗുണാഃ
" കാളിദാസന്റെ ഉപമകൾ, ഭരവിയുടെ അർത്ഥത്തിന്റെ ആഴം, ദാസീന്റെ പദപ്രയോഗം - മാഘനിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു."

അങ്ങനെ, ഭാരവിയെ മറികടക്കാൻ മാഗയുടെ ശ്രമം വിജയിച്ചതായി തോന്നുന്നു; അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും ഈ നേട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു: മറ്റൊരു സംസ്കൃത പഴഞ്ചൊല്ല് തവത് ഭാ ഭരവേ ഭതി യാവത് മാഗസ്യ നോഡയാ എന്നാണ്, ഇതിനർത്ഥം "സൂര്യന്റെ തിളക്കം മാഗയുടെ (ഏറ്റവും തണുത്ത മാസം) വരുന്നതുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും", മാത്രമല്ല "തിളക്കം" ഭാരവിയുടെ മാഗയുടെ വരവ് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും ". എന്നിരുന്നാലും, മാഗ ഭാരവിയുടെ ഘടനയെ വളരെ അടുത്താണ് പിന്തുടരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളുടെ ദീർഘവീക്ഷണം ഭാരവിയുടെ കവിതയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണവും "അർത്ഥത്തിന്റെ ഭാരവും" നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. തന്മൂലം, കൃതിയെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു കവിയെന്ന നിലയിൽ മാഗയെ കൂടുതൽ പ്രശംസിക്കുന്നു, കൂടാതെ കഥയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കൃതിയുടെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ആന്തോളജിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട്, കൂടുതൽ ജനപ്രിയവുമാണ്

.

മാഘ രത്നാകരൻ ന്റെ ഹരവിജയ സ്വാധീനിച്ചു ശിശുപലവധ സമഗ്രമായി പഠനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 50 ചംതൊസ് ഒരു ഐതിഹാസിക. 15-ാം തീർത്ഥങ്കരനായ ധർമ്മനാഥത്തിൽ 21 കാന്റോകളിലായി ഹരി [ചന്ദ്ര] സംസ്കൃത കവിതയായ ധർമ്മശ്രമഭുദ്യൻ, ശിഷുപാലവാദത്തെ മാതൃകയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

പരാമർശങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
  1. Keith, Arthur Berriedale (1993). A History of Sanskrit Literature, Delhi: Motilal Banarsidass, ISBN 81-208-1100-3, p.124
  2. Bhattacharji Sukumari, History of Classical Sanskrit Literature, Sangam Books, London, 1993, ISBN 0-86311-242-0, p.148.
  3. Satya Prakash; Vijai Shankar Śrivastava (1981), Cultural contours of India: Dr. Satya Prakash felicitation volume, Abhinav Publications, p. 53, ISBN 978-0-391-02358-1
  4. T. R. S. Sharma; C. K. Seshadri; June Gaur, eds. (2000), Ancient Indian literature: an anthology, Volume 1, Sahitya Akademi, p. 444, ISBN 978-81-260-0794-3
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മാഘൻ_(കവി)&oldid=3523012" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്