മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകം
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എം. സുകുമാരൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

എം. സുകുമാരൻ രചിച്ച ചെറുകഥയാണ് മരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ സ്മാരകം. ഈ കൃതിക്ക് 1976-ൽ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു [1][2].

അവലംബം[തിരുത്തുക]