ഭൗതിക അളവ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഭൗതിക അളവ് എന്നത് ഒരു അളവുകൊണ്ട് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന phenomenon, body അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തം തുടങ്ങിയവയുടെ ഒരു ഭൗതികസ്വഭാവമാണ്.[1]

അടിസ്ഥാന അളവുകൾ[തിരുത്തുക]

അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് അളവുകളെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഇന്റർനാഷനൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് (ISQ)ന്റെ 7 അടിസ്ഥാന അളവുകളും, അവയോട് സാദൃശ്യമുള്ള എസ്. ഐ യൂണിറ്റുകളും ഏകകങ്ങളും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത എണ്ണം അടിസ്ഥാന അളവുകളുണ്ട് (ഉദാഹരണം: സി. ജി. എസ്, എം. കെ. എസ് എന്നീ യൂണിറ്റുകളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ)

അന്തർദേശീയ അളവ് വ്യവസ്ഥകൾ base quantities
Quantity name/s (Common) Quantity symbol/s SI unit name SI unit symbol Dimension symbol
Length, width, height, depth a, b, c, d, h, l, r, s, w, x, y, z metre m L
Time t, τ second s T
Mass m kilogram kg M
Temperature T, θ kelvin K Θ
Amount of substance n mole mol N
Electric current i, I ampere A I
Luminous intensity Iv candela cd J
Plane angle α, β, γ, θ, φ, χ radian rad 1
Solid angle ω, Ω steradian sr 1

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), International Vocabulary of Metrology, Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM), III ed., Pavillon de Breteuil : JCGM 200:2012 (on-line)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭൗതിക_അളവ്&oldid=2217335" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്