ബംഗാൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ക്രിക്കറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായുള്ള ഗവർമെന്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്മിറ്റി ആണ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ (CAB) . ഇതിൻറെ ആസ്ഥാനമാണ് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയം. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പല മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റിയാണ്.

മത്സരപരമ്പരകൾ[തിരുത്തുക]

ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്രിക്കറ്റ് മൽസരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 13 വയസ്സ് വരെ, 16 വയസ്സ് വരെ , 19 വയസ്സ് വരെ കൂടാതെ 21 വയസ്സ് വരെ തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് പ്രധാനമായും മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ദേശീയ അന്തർ ദേശീയ മത്സരങ്ങളും CAB (ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബംഗാൾ) സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.

അതിൽ ചില മത്സരങ്ങളാണ് :

 • CAB One Day League
 • CAB Two Day League
 • P. Sen Trophy
 • A.N. Ghosh Memorial Trophy
 • J.C. Mukherjee Trophy
 • CAB Under Thirteen
 • CAB Under Sixteen
 • CAB Under Twenty one
 • Ranji Trophy Matches
 • One day International Matches
 • International Test Matches

West Bengal State T20 Cricket Association (WBSTCA)[തിരുത്തുക]

Ganguly T20 Cricket Association has been formed for providing opportunity to the poor cricketers who have got the potential talent to become a successful cricketer.

West Bengal State T20 Cricket Federation (ITCF)[തിരുത്തുക]

There are 18 District Associations which have been covered under WBSTCA, which also has 174 clubs/Villages affiliated with the same. District Units:

 • Kolkata District Twenty 20 Cricket Association
 • Bankura District Twenty 20 Cricket Association
 • Birbhum District Twenty 20 Cricket Association
 • Burdhaman District Twenty 20 Cricket Association
 • Coochbehar District Twenty 20 Cricket Association
 • Darjeeling District Twenty 20 Cricket Association
 • Hoogly District Twenty 20 Cricket Association
 • Howrah District Twenty 20 Cricket Association
 • Jalpaiguri District Twenty 20 Cricket Association
 • Malda District Twenty 20 Cricket Association
 • Midnapur District Twenty 20 Cricket Association
 • Murshidabad District Twenty 20 Cricket Association
 • Nadia District Twenty 20 Cricket Association
 • Purulia District Twenty 20 Cricket Association
 • North 24 Parganas District Twenty 20 Cricket Association
 • South 24 Parganas District Twenty 20 Cricket Association
 • South Dinapur District Twenty 20 Cricket Association
 • North Dinapur District Twenty 20 Cricket Association

See also[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]

External links[തിരുത്തുക]