ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Category ambiguous

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഫലകം ശരിയായ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു Arjunkmohan (സംവാദം) 07:19, 14 ജൂലൈ 2014 (UTC)

ഫലകം:Category disambiguation ഇതിനെ ആംഗലേയത്തിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കു ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾക്ക് എന്തു മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത്?--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 07:36, 14 ജൂലൈ 2014 (UTC)