ഫലകം:Zh-all

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Uniform templates[തിരുത്തുക]

For use when traditional and simplified are the same.

pinyin: {{{1}}}

Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

Chinese: {{{1}}}

Chinese: {{{1}}}; pinyin: {{{2}}}

Chinese: {{{c}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

Chinese: {{{c}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

Simplified templates[തിരുത്തുക]

simplified Chinese: {{{s}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

simplified Chinese: {{{s}}} Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

Traditional templates[തിരുത്തുക]

traditional Chinese: {{{1}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

Combination templates[തിരുത്തുക]

simplified Chinese: {{{s}}}; traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; traditional Chinese: {{{t}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; simplified Chinese: {{{s}}}

simplified Chinese: {{{s}}}; traditional Chinese: {{{t}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}

Cantonese templates[തിരുത്തുക]

traditional Chinese: {{{t}}}; Cantonese Yale: {{{cy}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Cantonese Yale: {{{cy}}}

Min Nan templates[തിരുത്തുക]

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; Hanyu Pinyin: {{{hp}}}; Tongyong Pinyin: {{{tp}}}; Wade-Giles: {{{w}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

traditional Chinese: {{{t}}}; simplified Chinese: {{{s}}}; pinyin: {{{p}}}; Wade-Giles: {{{w}}}; Pe̍h-ōe-jī: {{{poj}}}

Ruby templates[തിരുത്തുക]

{{{1}}}({{{2}}})

{{{1}}}({{{2}}})

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Zh-all&oldid=216503" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്