ഫലകം:CJKV

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Parameters[തിരുത്തുക]

All parameters are optional.

Examples[തിരുത്തുക]

Traditional always goes first.

 1. {{CJKV|t=張三|s=张三}}
  Traditional Chinese: 張三; Simplified Chinese: 张三
 2. {{CJKV|s=张三|t=張三}}
  Traditional Chinese: 張三; Simplified Chinese: 张三

The template compares Traditional Chinese, Simplified Chinese, and Japanese Kanji automatically.

 1. {{CJKV|t=李四}}
  Traditional Chinese: 李四
 2. {{CJKV|s=李四}}
  Simplified Chinese: 李四
 3. {{CJKV|t=李四|s=李四}}
  Chinese: 李四
 4. {{CJKV|t=李四|s=李四|j=李四}}
  Chinese and Japanese: 李四;
 5. {{CJKV|t=李四|s=李四|j=李四|k=이사}}
  Chinese and Japanese: 李四; Korean: 이사
 6. {{CJKV|t=李四|s=李四|j=李四|k=이사|l=foobar}}
  Chinese and Japanese: 李四; Korean: 이사; literally: "foobar"

More examples:

 1. {{CJKV|t=立春|s=立春|p=lì chūn|j=立春|k=입춘|v=Lập xuân|l=establishment of spring}}
  Chinese and Japanese: 立春; pinyin: lì chūn; Korean: 입춘; Vietnamese: Lập xuân; literally: "establishment of spring"
 2. {{CJKV|t=中華民國|s=中华民国|p=Zhōnghuá Mínguó|tp=Jhonghuá Mínguó|w=Chung-hua Min-kuo}}
  Traditional Chinese: 中華民國; Simplified Chinese: 中华民国; Hanyu Pinyin: Zhōnghuá Mínguó; Tongyong Pinyin: Jhonghuá Mínguó; Wade-Giles: Chung-hua Min-kuo
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:CJKV&oldid=1810551" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്