ഫലകം:Quote

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Quote}} adds a block quote to an article page.

This is easier to type and more wiki-like than the equivalent HTML <blockquote> tags, has additional pre-formatted attribution and source parameters, and contains a workaround for Bugzilla:6200, which means you don't need to type <p> tags manually.

Note: Block quotes do not normally contain quotation marks. See Formatting block quotations.

Syntax[തിരുത്തുക]

{{Quote|Phrase}} produces:

Phrase

{{Quote|Phrase|Somebody}} produces:

Phrase

— Somebody

{{Quote|Phrase|Somebody|''Source''}} produces:

Phrase

— Somebody, Source

Example[തിരുത്തുക]

Code Result
{{Quote|{{lorem_ipsum}}|Some Latin Guy|''Italic Nonsense''}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

— Some Latin Guy, Italic Nonsense

See also[തിരുത്തുക]

  • Template:Bq—quote without border, page-wide; like (and compatible with parameters of) the older {{Quote}} but with more features; conversion from all others listed here is trivially easy (retaining key data, losing decoration, etc.)
  • Template:Centered pull quote—pull quote between large quotation marks, page-wide; should rarely be used in articles and is not for block quotations, only pull quotes
  • Template:Quote—quote without border, page-wide, smaller-sized attribution
  • Template:Quotation—quote with border, page-wide
  • Template:Quote box—quote with border, in a reduced floating box
  • Template:Rquote—pull quote between large quotation marks, in a reduced floating area; also rarely appropriate in articles
  • Template:Talkquote—for quoting other editors (or guidelines, etc.) on talk pages (in a block)
  • Template:Tq—for quoting on talk pages, inline
  • Category:Quotation templates
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Quote&oldid=3301047" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്