ഫലകം:Infobox user

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

ഉള്ളടക്കം

Usage[തിരുത്തുക]

Copy and paste the template below. All parameters are optional. Parameter names must be in lower case.

Infobox user
{{{status}}}
{{{image_caption}}}
{{{image_caption}}}
Name {{{name}}}
Name at birth {{{birthname}}}
Gender {{{gender}}}
Birth date {{{birthdate}}}
Birth place {{{birthplace}}}
Current location {{{location}}}
Country {{country data {{{country}}}|flag/core|name={{{country}}}|variant=|size=}}
Time zone {{{timezone}}}
Current time {{{current_time}}}
ദേശീയത {{{nationality}}}
Ethnicity {{{ethnicity}}}
Race {{{race}}}
ഉയരം {{{height}}}
ഭാരം {{{weight}}}
Hair {{{hair}}}
Eyes {{{eyes}}}
Blood type {{{blood_type}}}
Sexuality {{{sexuality}}}
IQ {{{iq}}}
Personality type {{{personality_type}}}
Family and friends
Marital status {{{marital status}}}
Relationship {{{spouse}}}
Girlfriend {{{girlfriend}}}
Boyfriend {{{boyfriend}}}
Children {{{children}}}
Siblings {{{siblings}}}
Pets {{{pets}}}
Education and employment
Occupation {{{occupation}}}
Employer {{{employer}}}
വിദ്യാഭ്യാസം {{{education}}}
College {{{college}}}
University {{{university}}}
High school {{{highschool}}}
Hobbies, favourites, and beliefs
Hobbies {{{hobbies}}}
Religion {{{religion}}}
Politics {{{politics}}}
Aliases {{{aliases}}}
Movies and shows {{{movies}}}
Books {{{books}}}
Interests

{{{interests}}}

Contact info
Website {{{website}}}
Blog {{{blog}}}
E-mail {{{email}}}
ICQ {{{icq}}}
AIM {{{aim}}}
GTalk {{{gtalk}}}
XMPP {{{jabber}}}
Skype {{{skype}}}
MSN {{{msn}}}
Yahoo {{{yakoo}}}
.Mac {{{mac}}}
IRC {{{irc}}}
Facebook {{{facebook}}}
Google+ {{{google+}}}
Twitter {{{twitter}}}
YouTube {{{youtube}}}
Flickr {{{flickr}}}
Signature {{{signature}}}
Permissions
{{{permissions}}}
Infobox user subpages

{{{subpages}}}

Userboxes

{{{userboxes}}}

{{Infobox user
<!-- INFOBOX FORMATTING -------->
| color      = 
| fontcolor    = 
| tablecolor   = 
<!-- LEAD INFORMATION ---------->
| title      = <!-- optional, defaults to {{BASEPAGENAME}} -->
| status     = 
| image      = 
| image_caption  = 
| image_width   = 
| name      = 
| birthname    = 
| gender     = 
| birthdate    = 
| birthplace   = 
| location    = 
| country     = 
| timezone    = 
| current_time  = 
| nationality   = 
| ethnicity    = 
| race      = 
| height     = 
| weight     = 
| hair      = 
| eyes      = 
| blood_type   = 
| sexuality    = 
| iq       = 
| personality_type= 
<!-- FAMILY & FRIENDS ---------->
| marital status = 
| spouse     = 
| girlfriend   = 
| boyfriend    = 
| children    = 
| siblings    = 
| pets      = 
<!-- EDUCATION & EMPLOYMENT ---->
| occupation   = 
| employer    = 
| education    = 
| college     = 
| university   = 
| highschool   = 
<!-- INTERESTS & BELIEFS ------->
| hobbies     = 
| religion    = 
| politics    = 
| aliases     = 
| movies     = 
| books      = 
| interests    = 
<!-- CONTACT INFO -------------->
| website     = <!-- {{URL|example.com}} -->
| blog      = <!-- {{URL|example.com}} -->
| email      = 
| icq       = 
| aim       = 
| gtalk      = 
| jabber     = 
| skype      = 
| msn       = 
| yahoo      = 
| mac       = 
| irc       = 
| facebook    = 
| google+     = 

| twitter     = 
| youtube     = 
| flickr     =
<!-- SIGNATURE ----------------->
| signature    = 
<!-- PERMISSIONS ----------------->
| permissions   = 
<!-- SUBPAGES ----------------->
| subpages    =
<!-- USERBOXES ----------------->
| userboxes    = 
}}

Microformats[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_user&oldid=1090358" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്