ഫലകം:Infobox Protected area

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഫലകം:Infobox protected area എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is part of the Protected Areas WikiProject.

Usage[തിരുത്തുക]

To get started, you can simply copy this blank definition into your page, and fill in the data. Be sure to read the notes below it.

{{Infobox Protected area
 | name      = 
 | iucn_category  = 
 | image      = 
 | caption     = 
 | base_width   = 
 | locator_x    = 
 | locator_y    = 
 | location    = 
 | nearest_city  = 
 | lat_degrees= |lat_minutes= |lat_seconds= |lat_direction= 
 | long_degrees= |long_minutes= |long_seconds= |long_direction=
 | area      = 
 | established   = 
 | visitation_num = 
 | visitation_year = 
 | governing_body = 
 | world_heritage_site =
}}
 • Each group of items above is optional.
  • You may include an image with no caption, but a caption will not be shown if there is no image.
  • To hide the locator dot, leave locator_x and locator_y blank
 • The "IUCN category" must be one of the following (case-sensitive): Ia, Ib, II, III, IV, V, or VI — or it can be left blank.
 • base_width is the width of the base map (default value 288)
 • locator_x and locator_y are the number of pixels to offset the locator dot from the left and top edges of the base map. Note: there is a 3px y-axis difference between Internet Explorer and Firefox.
 • Be flexible with the "Location" field. Depending on the scale of the protected area it could be very broad (example: "Northwest Alberta, Canada), or could be a more specific place (examples: "St. Mary's County, Maryland, USA" or "Chartres, France").
 • The "Nearest city" is optional, but it is highly recommended if the "Location" field is not already an identifiable city. It could be a city with a major airport, or even a recognizable large gateway town where supplies and lodging are available.
 • If you have only degrees and minutes, set the seconds to "0".
 • Wiki links [[]] are fine in any of the Infobox fields except IUCN category and coordinates.
 • Include the HTML comments before and following the template; they help inexperienced editors.
 • Please spend some time at the Protected Areas WikiProject article and its talk page for standards on presenting names and other data.

Finding coordinates for the locator dot[തിരുത്തുക]

There is a simple template tool named {{Locator grid}} which you can use to help with pinpointing the x and y coordinates for a locator dot. If you're using a popular locator map, you can test with the list of examples already included in the usage and instructions page

Sub-templates[തിരുത്തുക]

This template calls the following sub-templates:

IUCN Category Ia (Strict Nature Reserve)
IUCN Category Ib (Wilderness Area)
IUCN Category III (Natural Monument)
IUCN Category IV (Habitat/Species Management Area)
IUCN Category V (Protected Landscape/Seascape)
IUCN Category VI (Managed Resource Protected Area)
 • {{Superimpose}} (talk) provides the ability to overlay the locator dot on the base image.
 • {{Coord}} (talk) formats the coordinates and makes the link to other mapping resources.

Examples[തിരുത്തുക]

With locator map[തിരുത്തുക]

Yosemite National Park
LocationCalifornia, United States
Nearest cityMariposa
Area761,266 acres (3,081 km²)
EstablishedOctober 1 1890
Visitors3,280,911 (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
{{Infobox Protected area
|name      = Yosemite National Park
|iucn_category  = Ib
|image      = US_Locator_Blank.svg
|caption     = 
|locator_x=20 |locator_y=84
|location    = [[California]], [[United States]]
|nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
|lat_degrees=37 |lat_minutes=50 |lat_seconds=0 |lat_direction=N
|long_degrees=119 |long_minutes=30 |long_seconds=0 |long_direction=W
|area      = 761,266 acres (3,081 km²)
|established   = [[October 1]] [[1890]]
|visitation_num = 3,280,911
|visitation_year = 2004
|governing_body = [[National Park Service]]
|world_heritage_site = 1984
}}

With photograph and caption[തിരുത്തുക]

Yosemite National Park
LocationCalifornia, United States
Nearest cityMariposa
Area761,266 acres (3,081 km²)
EstablishedOctober 1 1890
Visitors3,280,911 (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
{{Infobox Protected area
|name      = Yosemite National Park
|iucn_category  = Ib
|image      = 100 1325.JPG
|caption     = Yosemite Valley from Tunnel View
|locator_x= |locator_y= 
|location    = [[California]], [[United States]]
|nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
|lat_degrees=37 |lat_minutes=50 |lat_seconds=0 |lat_direction=N
|long_degrees=119 |long_minutes=30 |long_seconds=0 |long_direction=W
|area      = 761,266 acres (3,081 km²)
|established   = [[October 1]] [[1890]]
|visitation_num = 3,280,911
|visitation_year = 2004
|governing_body = [[National Park Service]]
|world_heritage_site = 1984
}}

With no image[തിരുത്തുക]

Yosemite National Park
LocationCalifornia, United States
Nearest cityMariposa
Area761,266 acres (3,081 km²)
EstablishedOctober 1 1890
Visitors3,280,911 (in 2004)
Governing bodyNational Park Service
World Heritage Site1984
{{Infobox Protected area
|name      = Yosemite National Park
|iucn_category  = Ib
|image      = 
|caption     = 
|locator_x= |locator_y= 
|location    = [[California]], [[United States]]
|nearest_city  = [[Mariposa, California|Mariposa]]
|lat_degrees=37 |lat_minutes=50 |lat_seconds=0 |lat_direction=N
|long_degrees=119 |long_minutes=30 |long_seconds=0 |long_direction=W
|area      = 761,266 acres (3,081 km²)
|established   = [[October 1]] [[1890]]
|visitation_num = 3,280,911
|visitation_year = 2004
|governing_body = [[National Park Service]]
|world_heritage_site = 1984
}}

With image and map[തിരുത്തുക]

Dry Island Buffalo Jump Provincial Park
Panoramic view
Panoramic view
LocationCanada
Nearest cityThree Hills, Red Deer
Area34.5 km² (13.3 sq mi)
EstablishedDecember 15, 1970
Governing bodyAlberta Tourism, Parks, Recreation and Culture
{{Infobox_protected_area 
 | name = Dry Island Buffalo Jump Provincial Park<br>[[Image:Dry Island Provincial Park2.jpg|center|280px|Panoramic view]]
 | iucn_category = III
 | image = Canadian National Parks Location.png
 | caption = Location of ''Dry Island Park'' in [[Canada]]
 | locator_x = 64
 | locator_y = 171
 | location = [[Canada]]
 | nearest_city = [[Three Hills, Alberta|Three Hills]], [[Red Deer, Alberta|Red Deer]]
 | lat_degrees = 51
 | lat_minutes = 56
 | lat_seconds = 10
 | lat_direction = N
 | long_degrees = 112
 | long_minutes = 57
 | long_seconds = 41
 | long_direction = W
 | area = {{km2 to mi2|34.5|abbr=yes}}
 | established = December 15, [[1970]]
 | visitation_num = 
 | visitation_year = 
 | governing_body = [[Alberta Tourism, Parks, Recreation and Culture]]
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Protected_area&oldid=2858400" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്