ഫലകം:Infobox castrum

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox castrum
| name          =
| image         =
| caption        = 
| alt_names       =
| known_as        =
| built_during_reign_of = 
| founded        =
| abandoned       =
| attested_by      =
| previous_fortification =

| type          = 

| robust_struct_material = 
| robust_struct_built_during_reign_of = 
| robust_struct_built  = 
| robust_struct_abandoned= 
| robust_struct_dim1   = 
| robust_struct_dim2   = 
| robust_struct_area   =
| robust_struct_shape  = 
| robust_struct_thickness=
| robust_struct_technique=
| robust_struct_towers  =

| weak_struct_material  = 
| weak_struct_built_during_reign_of = 
| weak_struct_built   = 
| weak_struct_abandoned = 
| weak_struct_dim1    = 
| weak_struct_dim2    = 
| weak_struct_area    = 
| weak_struct_shape   = 
| weak_struct_thickness =
| weak_struct_technique =
| weak_struct_towers   =

| activity        = 

| commanders       =
| legions		 =
| cohorts		 =
| alae			 =
| classis        =
| numberi		 =

| events         = 

| province        =
| capital_of       =
| admin_unit_1      =
| admin_unit_2      =
| limes         =
| nearby_water      =
| links         =

| latitude        = 
| longitude       = 
| latd          = 
| latm          = 
| lats          = 
| latNS         = 
| longd         = 
| longm         = 
| longs         = 
| longEW         = 
| altitude_m       =
| altitude_ref      = 
| map          = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt        = <!-- Alternative text for map, see WP:ALT for details -->
| map_caption      = <!-- Text displayed below map, overrides default caption -->
| map_size        = <!-- Width of map image, overrides default of 250 -->
| map_relief       = <!-- Any non-blank value to display relief map, if available -->

| place_name       =
| location_town     =
| location_county    =
| location_state     =
| location_country    =
| iso_region       =

| ref:UK:OSNG      =
| ref:RO:LMI       =
| ref:RO:RAN       =
| ref:UNESCO       =

| coins_found      =
| discovery_year     =
| condition       =
| controlled_by     =
| excavations      =
| archaeologists     =
| exhibitions      =
| website        =
| notes         =
| commons        =
}}

Example[തിരുത്തുക]

Castra Potaissa
Therme
Infobox castrum is located in Romania
Infobox castrum
Location within Romania
Alternative name(s)Patavissa, Patabissa, Patauissa, Patrouissa, Patreuissa
Founded during the reign ofTrajan
Foundedc. 106 AD
Abandonedc. 4th-5th AD
Attested byTabula Peutingeriana
Previous fortificationDacian
Place in the Roman world
ProvinceDacia
Administrative unitDacia Porolissensis
Administrative unitDacia Superior
Directly connected to
Structure
— Stone structure —
Built168 AD
Size and area573 m x 408 m (23.37 ha)
ShapeRectangular
Stationed military units
Legions
V Macedonica (168 AD - 274 AD)
Location
Place nameDealul cetății
TownTurda
CountyCluj
RegionTransylvania
CountryRomania
Reference
RO-LMICJ-I-s-A-07208
RO-RAN52268.01
Site notes
Recognition National Historical Monument
ConditionRuined
ExhibitionsMuzeul de Istorie Turda
Media related to Castra Potaissa at Wikimedia Commons
{{Infobox castrum
| name          = Castrum Potaissa
| image         = 2006 0602TurdaPotaissaBath0109.jpg
| caption        = Therme
| alt_names       = Patavissa, Patabissa, Patauissa, Patrouissa, Patreuissa
| built_during_reign_of = [[Trajan]]
| founded        = c. 106 AD
| abandoned       = c. 4th-5th AD
| attested_by      = [[Tabula Peutingeriana]]
| previous_fortification = [[Dacians|Dacian]]

| type          = 

| robust_struct_material = Stone
| robust_struct_built_during_reign_of = 
| robust_struct_built  = 168 AD
| robust_struct_abandoned=
| robust_struct_dim1   = 573
| robust_struct_dim2   = 408
| robust_struct_area   = 23.37
| robust_struct_shape  = Rectangular
| robust_struct_towers  =

| weak_struct_material  = 
| weak_struct_built_during_reign_of = 
| weak_struct_built   = 
| weak_struct_abandoned = 
| weak_struct_dim1    = 
| weak_struct_dim2    = 
| weak_struct_area    = 
| weak_struct_shape   = 
| weak_struct_towers   =

| activity        = 168 AD - 4th or 5th century AD

| previous_fortification =
| commanders       =
| legions		 = [[Legio V Macedonica]] (168 AD - [[274]] AD)
| cohorts		 =
| alae			 = 
| numeri		 =

| events         = 

| attested_by      = [[Tabula Peutingeriana]]
| province        = [[Roma Dacia|Dacia]]
| admin_unit_1      = [[Dacia Superior]]
| admin_unit_2      = [[Dacia Porolissensis]]
| limes         =
| links         = {{flatlist|
* [[Castrum Clus|Clus]]
* [[Castrum of Colțești|(Colțești)]]
* [[Castrum of Războieni-Cetate|(Războieni-Cetate)]]
* [[Castrum of Sânpaul|(Sânpaul)]]

| latitude        = 
| longitude       = 
| latd          = 46
| latm          = 34
| lats          = 13
| latNS         = N
| longd         = 23
| longm         = 46
| longs         = 21
| longEW         = E
| altitude_m       =
| map          = Romania

| place_name       = Dealul cetății
| location_town     = [[Turda]]
| location_county    = [[Cluj]]
| location_region    = [[Transylvania]]
| location_state     = 
| location_country    = Romania
| iso_region       =

| ref:UK:OSNG      =
| ref:RO:LMI       = CJ-I-s-A-07208
| ref:RO:RAN       = 52268.01

| discovery_year     =
| condition       = Ruined
| controlled_by     =
| excavations      =
| archaeologists     =
| exhibitions      = Muzeul de Istorie Turda
| website        =
| notes         =
| commons        = yes
}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_castrum&oldid=2042425" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്