ഫലകം:Infobox castrum

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox castrum
| name          =
| image         =
| caption        = 
| alt_names       =
| known_as        =
| built_during_reign_of = 
| founded        =
| abandoned       =
| attested_by      =
| previous_fortification =

| type          = 

| robust_struct_material = 
| robust_struct_built_during_reign_of = 
| robust_struct_built  = 
| robust_struct_abandoned= 
| robust_struct_dim1   = 
| robust_struct_dim2   = 
| robust_struct_area   =
| robust_struct_shape  = 
| robust_struct_thickness=
| robust_struct_technique=
| robust_struct_towers  =

| weak_struct_material  = 
| weak_struct_built_during_reign_of = 
| weak_struct_built   = 
| weak_struct_abandoned = 
| weak_struct_dim1    = 
| weak_struct_dim2    = 
| weak_struct_area    = 
| weak_struct_shape   = 
| weak_struct_thickness =
| weak_struct_technique =
| weak_struct_towers   =

| activity        = 

| commanders       =
| legions		 =
| cohorts		 =
| alae			 =
| classis        =
| numberi		 =

| events         = 

| province        =
| capital_of       =
| admin_unit_1      =
| admin_unit_2      =
| limes         =
| nearby_water      =
| links         =

| latitude        = 
| longitude       = 
| latd          = 
| latm          = 
| lats          = 
| latNS         = 
| longd         = 
| longm         = 
| longs         = 
| longEW         = 
| altitude_m       =
| altitude_ref      = 
| map          = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt        = <!-- Alternative text for map, see WP:ALT for details -->
| map_caption      = <!-- Text displayed below map, overrides default caption -->
| map_size        = <!-- Width of map image, overrides default of 250 -->
| map_relief       = <!-- Any non-blank value to display relief map, if available -->

| place_name       =
| location_town     =
| location_county    =
| location_state     =
| location_country    =
| iso_region       =

| ref:UK:OSNG      =
| ref:RO:LMI       =
| ref:RO:RAN       =
| ref:UNESCO       =

| coins_found      =
| discovery_year     =
| condition       =
| controlled_by     =
| excavations      =
| archaeologists     =
| exhibitions      =
| website        =
| notes         =
| commons        =
}}

Example[തിരുത്തുക]

Porolissum-porta-praetoria-icon.png Castra Potaissa
2006 0602TurdaPotaissaBath0109.jpg
Therme
Infobox castrum is located in Romania
Infobox castrum
Location within Romania
Alternative name(s)Patavissa, Patabissa, Patauissa, Patrouissa, Patreuissa
Founded during the reign ofTrajan
Foundedc. 106 AD
Abandonedc. 4th-5th AD
Attested byTabula Peutingeriana
Previous fortificationDacian
Place in the Roman world
ProvinceDacia
Administrative unitDacia Porolissensis
Administrative unitDacia Superior
Directly connected to
Structure
— Stone structure —
Built168 AD
Size and area573 m x 408 m (23.37 ha)
ShapeRectangular
Stationed military units
Legions
V Macedonica (168 AD - 274 AD)
Location
Place nameDealul cetății
TownTurda
CountyCluj
RegionTransylvania
CountryRomania
Reference
RO-LMICJ-I-s-A-07208
RO-RAN52268.01
Site notes
RecognitionMonument istoric.svg National Historical Monument
ConditionRuined
ExhibitionsMuzeul de Istorie Turda
Media related to Castra Potaissa at Wikimedia Commons
{{Infobox castrum
| name          = Castrum Potaissa
| image         = 2006 0602TurdaPotaissaBath0109.jpg
| caption        = Therme
| alt_names       = Patavissa, Patabissa, Patauissa, Patrouissa, Patreuissa
| built_during_reign_of = [[Trajan]]
| founded        = c. 106 AD
| abandoned       = c. 4th-5th AD
| attested_by      = [[Tabula Peutingeriana]]
| previous_fortification = [[Dacians|Dacian]]

| type          = 

| robust_struct_material = Stone
| robust_struct_built_during_reign_of = 
| robust_struct_built  = 168 AD
| robust_struct_abandoned=
| robust_struct_dim1   = 573
| robust_struct_dim2   = 408
| robust_struct_area   = 23.37
| robust_struct_shape  = Rectangular
| robust_struct_towers  =

| weak_struct_material  = 
| weak_struct_built_during_reign_of = 
| weak_struct_built   = 
| weak_struct_abandoned = 
| weak_struct_dim1    = 
| weak_struct_dim2    = 
| weak_struct_area    = 
| weak_struct_shape   = 
| weak_struct_towers   =

| activity        = 168 AD - 4th or 5th century AD

| previous_fortification =
| commanders       =
| legions		 = [[Legio V Macedonica]] (168 AD - [[274]] AD)
| cohorts		 =
| alae			 = 
| numeri		 =

| events         = 

| attested_by      = [[Tabula Peutingeriana]]
| province        = [[Roma Dacia|Dacia]]
| admin_unit_1      = [[Dacia Superior]]
| admin_unit_2      = [[Dacia Porolissensis]]
| limes         =
| links         = {{flatlist|
* [[Castrum Clus|Clus]]
* [[Castrum of Colțești|(Colțești)]]
* [[Castrum of Războieni-Cetate|(Războieni-Cetate)]]
* [[Castrum of Sânpaul|(Sânpaul)]]

| latitude        = 
| longitude       = 
| latd          = 46
| latm          = 34
| lats          = 13
| latNS         = N
| longd         = 23
| longm         = 46
| longs         = 21
| longEW         = E
| altitude_m       =
| map          = Romania

| place_name       = Dealul cetății
| location_town     = [[Turda]]
| location_county    = [[Cluj]]
| location_region    = [[Transylvania]]
| location_state     = 
| location_country    = Romania
| iso_region       =

| ref:UK:OSNG      =
| ref:RO:LMI       = CJ-I-s-A-07208
| ref:RO:RAN       = 52268.01

| discovery_year     =
| condition       = Ruined
| controlled_by     =
| excavations      =
| archaeologists     =
| exhibitions      = Muzeul de Istorie Turda
| website        =
| notes         =
| commons        = yes
}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_castrum&oldid=2042425" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്