ഫലകം:Infobox Islands

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Infobox Islands
Native name: {{{native name}}}
Sobriquet: {{{sobriquet}}}
[[Image:{{{image name}}}|frameless]]
{{{image caption}}}
ഭൂമിശാസ്ത്രം
[[Image:{{{locator map}}}|{{{locator map size}}}|frameless]]
സ്ഥാനം {{{location}}}
നിർദ്ദേശാങ്കങ്ങൾ {{{coordinates}}}
Archipelago {{{archipelago}}}
ആകെ ദ്വീപുകൾ {{{total islands}}}
പ്രധാന ദ്വീപുകൾ {{{major islands}}}
വിസ്തീർണ്ണം {{{area}}} ({{{rank}}})
നീളം {{{length}}}
വീതി {{{width}}}
തീരരേഖ {{{coastline}}}
രാജ്യം
USA
{{{country admin divisions title}}} {{{country admin divisions}}}
{{{country admin divisions title 1}}} {{{country admin divisions 1}}}
{{{country admin divisions title 2}}} {{{country admin divisions 2}}}
തലസ്ഥാനം {{{country capital}}}
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം {{{country largest city}}} ({{{country largest city population}}})
{{{country leader title}}} {{{country leader name}}}
USA
{{{country 1 admin divisions title}}} {{{country 1 admin divisions}}}
തലസ്ഥാനം {{{country 1 capital}}}
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം {{{country 1 largest city}}} ({{{country 1 largest city population}}})
{{{country 1 leader title}}} {{{country 1 leader name}}}
USA
{{{country 2 admin divisions title}}} {{{country 2 admin divisions}}}
തലസ്ഥാനം {{{country 2 capital}}}
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം {{{country 2 largest city}}} ({{{country 2 largest city population}}})
{{{country 2 leader title}}} {{{country 2 leader name}}}
USA
{{{country 3 admin divisions title}}} {{{country 3 admin divisions}}}
Capital city {{{country 3 capital}}}
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം {{{country 3 largest city}}} ({{{country 3 largest city population}}})
{{{country 3 leader title}}} {{{country 3 leader name}}}
USA
{{{country 4 admin divisions title}}} {{{country 4 admin divisions}}}
തലസ്ഥാനം {{{country 4 capital}}}
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം {{{country 4 largest city}}} ({{{country 4 largest city population}}})
{{{country 4 leader title}}} {{{country 4 leader name}}}
USA
{{{country 5 admin divisions title}}} {{{country 5 admin divisions}}}
തലസ്ഥാനം {{{country 5 capital}}}
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം {{{country 5 largest city}}} ({{{country 5 largest city population}}})
{{{country 5 leader title}}} {{{country 5 leader name}}}
ജനസംഖ്യ {{{population}}} (as of {{{population as of}}})
നരവംശ ഗ്രൂപ്പുകൾ {{{ethnic groups}}}
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് {{{website}}}
{{{additional info}}}
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[സൃഷ്ടിക്കുക]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Islands&oldid=2847704" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്