ഫലകം:Infobox islands/area

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This is a subtemplate of {{Infobox islands}}, and should not be used directly.

Usage[തിരുത്തുക]

Input Output
{{Infobox islands/area|km2=0.5}} 0.5 കി.m2 (0.19 sq mi)
{{Infobox islands/area|sqmi=0.2}} 0.2 km2 s=|r={{{r}}} u=ച മൈ n=ചതുരശ്ര മൈൽ h=ചതുരശ്ര മൈൽ o=km2 b=2589988.110336 j=6.41329777-0}}
{{Infobox islands/area|m2=500}} 500 m2 (5,400 sq ft)
{{Infobox islands/area|sqft=5410}} 5410 m2 r={{{r}}} u=sq ft n=square foot h=square-foot l=square feet o=m2 b=0.09290304 j=-1.031970075-0}}
{{Infobox islands/area|km2=0.5|sqmi=0.2}} 0.5
{{Infobox islands/area|m2=500|sqft=5410}} 500
{{Infobox islands/area|km2=0.5|m2=500}} 0.5 കി.m2 (0.19 sq mi)
{{Infobox islands/area|sqmi=0.2|sqft=5410}} 0.2 km2 s=|r={{{r}}} u=ച മൈ n=ചതുരശ്ര മൈൽ h=ചതുരശ്ര മൈൽ o=km2 b=2589988.110336 j=6.41329777-0}}
{{Infobox islands/area|m2=500|sqmi=0.2|sqft=5410}} 0.2 km2 s=|r={{{r}}} u=ച മൈ n=ചതുരശ്ര മൈൽ h=ചതുരശ്ര മൈൽ o=km2 b=2589988.110336 j=6.41329777-0}}
{{Infobox islands/area|km2=0.5|sqmi=0.2|sqft=5410}} 0.5
{{Infobox islands/area|km2=0.5|m2=500|sqft=5410}} 0.5 കി.m2 (0.19 sq mi)
{{Infobox islands/area|km2=0.5|m2=500|sqmi=0.2}} 0.5
{{Infobox islands/area|km2=0.5|m2=500|sqmi=0.2|sqft=5410}} 0.5


  • {{convert|0.5|km2|abbr=on}} → 0.5 കി.m2 (5,400,000 sq ft)
  • {{convert|0.2|sqmi|abbr=on}} → 0.2 sq mi (0.52 കി.m2)
  • {{convert|500|m2|abbr=on}} → 500 m2 (5,400 sq ft)
  • {{convert|5410|sqft|abbr=on}} → 5,410 sq ft (503 m2)

Code[തിരുത്തുക]

The code uses {{precision}} to determine the level of precision. The logic is to give preference to km2/sqmi over m2/sqft. If both km2 and sqmi are specified, then no conversion takes place. Similarly, if both m2 and sqft are specified (and km2/sqmi are not specified), then no conversion takes place.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_islands/area&oldid=2585467" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്