ഫലകം:Expert needed

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം


This template flags an article for the badly-needed attention of an expert or experts in the subject(s) specified (please use {{Expert needed talk}} on the talk page for non-urgent requests).

The template has the option of being assigned to a specific subcategory of Category:Articles needing expert attention, depending on the topic of the article. These subcategories are named after WikiProjects.

When to use[തിരുത്തുക]

Use this tag when you have identified a specific issue that requires help from a subject-matter expert (not a generally knowledgeable Wikipedia editor).

If you want help for most of the page, or if you want help soon, then try these much more effective options:

How to use[തിരുത്തുക]

{{Expert needed|WikiProject|talk=|reason=|date=}}

Parameters[തിരുത്തുക]

  • The first unnamed parameter accepts the name of the WikiProject
  • A second optional unnamed parameter, may be used to override the default "article" text with, for example, "section", "diagram" or "paragraph".
  • ex2ex5: To add additional expert subjects, you can use these parameters to include more names of WikiProjects.
  • talk: If you have started a discussion on the article's talk page, you may link to that discussion with |talk=, using the section title of the discussion.
  • reason: You may use the |reason= parameter to provide a short explanation describing the issue directly within the template, instead of, or in addition to the talk parameter.
Add |talk=, |reason=, or both. Uses of this template with neither may be removed without further consideration.
  • date: The date of adding the template may be used as the next parameter, in the form of Month Year.

Examples[തിരുത്തുക]

{{Expert needed|Technology|documentation|talk=Section title goes here|reason=reason goes here|date=Month Year}}

{{Expert needed|Technology|ex2=Science|ex3=Math|talk=Section title goes here|reason=reason goes here|date=Month Year}}

Follow up[തിരുത്തുക]

When using this template, it is essential to provide an explanation using either the "reason" or the "talk" parameter. When adding a section on the talk page, you may use {{expert needed talk}} for this purpose. If the issue is of some urgency, you may also post a notice at the WikiProject that was included in the template.

Notes[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. See a monthly parameter usage report for Template:Expert needed in articles based on its TemplateData.

TemplateData for Expert needed

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ഈ ഫലകത്തിൽ ചരങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് ഫോർമാറ്റിങ് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Field of expertise1 ex1 field1

Field of expertise from which an expert is needed

ഉദാഹരണം
Physics
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Section needed for2

വിവരണമൊന്നുമില്ല

പദംഐച്ഛികം
Field of expertise 2ex2

Second field of expertise needed

പദംഐച്ഛികം
Field of expertise 3ex3

Third field of expertise needed

പദംഐച്ഛികം
Field of expertise 4ex4

Fourth field of expertise needed

പദംഐച്ഛികം
Field of expertise 5ex5

Fifth field of expertise needed

പദംഐച്ഛികം
Reason expert neededreason

The reason an expert is needed

പദംഐച്ഛികം
Link talk page?talk

If 'y' or 'yes', links talk page

പദംഐച്ഛികം
Month and yeardate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

ഉദാഹരണം
September 1996
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
{{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
തീയതിനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Expert_needed&oldid=3305837" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്