ഫലകം:Bare URL spreadsheet

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

[bare URL spreadsheet file]

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is an inline alternative to {{Cleanup bare URLs}}, for use ONLY with links to spreadsheet files.

Usage[തിരുത്തുക]

Paste this after a bare-URL reference/link to a spreadsheet file:

{{Bare URL spreadsheet|date=സെപ്റ്റംബർ 2023}}

It is best to place the tag inside a citation, just before the closing </ref> tag:

  • <ref>http://example.com/foo.xls {{bare URL spreadsheet|date=സെപ്റ്റംബർ 2023}}</ref>

References

This will still categorize the page for cleanup without cluttering the present paragraph with "[bare URL spreadsheet file]", and it will also help track down the citation to improve by keeping the cleanup tag in the citation. When doing it this way, the date must be manually entered; it cannot be done with the {{Bare URL spreadsheet|{{subst:DATE}}}} shortcut method, because template substitution does not work inside <ref>...</ref> tags.

Tracking categories[തിരുത്തുക]

Purge this page to update pages-in-category counts

Why?[തിരുത്തുക]

See WP:Bare URLs

How to respond to this tag[തിരുത്തുക]

See WP:HOWCITE

Template Data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData for this template used by TemplateWizard, VisualEditor and other tools. Click here to see a monthly parameter usage report for this template based on this TemplateData.

TemplateData for Bare URL spreadsheet

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
namename

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
reasonreason

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
datedate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
namename

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
reasonreason

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
datedate

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Bare_URL_spreadsheet&oldid=3890539" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്