ഫലകം:Adjacent communities

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Adjacent communities
 | Centre  = 
 | North   = 
 | Northeast = 
 | East   = 
 | Southeast = 
 | South   = 
 | Southwest = 
 | West   = 
 | Northwest = 
}}

Or:

{{Adjacent communities
 | Centre = 
 | N = 
 | NE = 
 | E = 
 | SE = 
 | S = 
 | SW = 
 | W = 
 | NW = 
}}

This template provides for a convenient compass-based navigational aid for articles about communities. It allows you to display the communities surrounding the subject of your article.

While this template may be useful for cities, it certainly is redundant for continents, countries and other large geographical areas like states, provinces and islands. In the lead paragraphs of those types of articles, all surrounding countries and features are invariably stated and linked and there's usually a map in the infobox too.

The only required field is "Centre"; the template defaults to an "(enter location)" in the centre of the box message if nothing is entered here (see note below). The fields Northwest (NW), North (N), Northeast (NE), West (W), East (E), Southwest (SW), South (S), and Southeast (SE) are optional. They will be hidden when not used; when values are entered for the relevant parameters, the fields will automatically appear. (Normal Wiki markup can be used in the fields, such as links, colours, and bold/italics.)

The template is coded to handle the American spelling "center". It first looks for a value in "Centre", then in "Center"; it defaults to the "(enter location)" message if both are left blank.

How to use and not use this template[തിരുത്തുക]

In order to ensure consistent usage, the following guidelines apply:

 • This for immediately adjacent places only.
 • Use same-level jurisdictions or equivalent in the directional fields as in the centre. For instance, when using this template for a province, show adjacent provinces; when using it for a municipality, show adjacent municipalities; when using it for unincorporated places, show adjacent unincorporated communities; etc.
 • When a municipality borders an international, provincial, or state boundary, try to use a municipality in that adjacent jurisdiction rather than the jurisdiction itself.
 • Geographical features such as oceans, rivers, lakes, and mountains should be in italics to differentiate them.
 • Avoid cluttering the template with too much detail; it is a navigational guide to provide links to adjacent locations, not a map.
 • Don't use flag icons for every link, see MOS:INFOBOXFLAG. They don't add value and are unnecessarily distracting.

Placement in article[തിരുത്തുക]

 • WP:LAYOUTNAV specifies that Navboxes, including geography boxes such as this one, are placed after the External links section (i.e., immediately before categories; they should also be placed after stub templates.

Examples[തിരുത്തുക]

Here is an example for Ottawa (capital of Canada) demonstrating the guidelines above:

{{Adjacent communities
 | Centre  = Ottawa
 | North   = [[Pontiac, Quebec|Pontiac]], [[Gatineau]] ([[Quebec]])<br>''[[Ottawa River]]''
 | Northeast = [[Lochaber-Partie-Ouest, Quebec|Lochaber-Partie-Ouest]] ([[Quebec]])<br>''[[Ottawa River]]''
 | East   = [[Clarence-Rockland, Ontario|Clarence-Rockland]]
 | Southeast = [[Russell, Ontario|Russell]], [[The Nation, Ontario|The Nation]]
 | South   = [[North Grenville, Ontario|North Grenville]], [[North Dundas, Ontario|North Dundas]]
 | Southwest = [[Merrickville-Wolford, Ontario|Merrickville-Wolford]]
 | West   = [[Mississippi Mills, Ontario|Mississippi Mills]]<br>[[Beckwith, Ontario|Beckwith]]<br>[[Montague, Ontario|Montague]]
 | Northwest = [[Arnprior, Ontario|Arnprior]]
}}

produces:


Not all directions necessarily need to be filled:

{{Adjacent communities
 | Centre = Knokke-Heist
 | N = ''[[North Sea]]''
 | E = [[Sluis]] ([[Netherlands|NL]]-[[Zeeland|ZE]])
 | S = [[Damme]]
 | W = [[Bruges]]
}}

produces:

Title option[തിരുത്തുക]

An optional title can be added, use |title=. For example, this is useful where 2 boxes are needed:

Nesting the box[തിരുത്തുക]

By default, the width of the geographic location box is 100%, and is forced to clear below any left or right floating elements. To allow the box to position next to an infobox, image, or other floating element, enter |width=auto on the first line.

Example infobox
LabelData
LabelData
LabelData

Tracking category[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Adjacent_communities&oldid=3332954" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്