ഫലകം:AFDWarning

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ARTICLE NAME എന്ന ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശം

ARTICLE NAME എന്ന ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നയരേഖകൾക്കും അനുസൃതമായി നിലനിർത്താവുന്നതാണോ അതോ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയ:ഒഴിവാക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ/ARTICLE NAME എന്ന താളിൽ ഒരു ചർച്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ലേഖനം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ 7 ദിവസം വരെ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ താല്പര്യമുള്ള മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധേയത, നിഷ്പക്ഷത, സ്വീകാര്യത എന്നിവയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ശക്തമായ അവലംബങ്ങളും വാദഗതികളുമാണു് ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. ഈ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അവലംബങ്ങളും മറ്റും ചേർത്ത് പ്രസ്തുത ലേഖനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. എന്നാൽ, കാര്യനിർവ്വാഹകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടായി ഒരു അന്തിമതീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതുവരെ, ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള, ലേഖനം മായ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് നീക്കം ചെയ്തുകൂടാ.-

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

This template is intended to be placed on a user talk page to warn the creator of or a principal contributor to an article that such article has been nominated for deletion at Wikipedia:Articles for deletion. Wikipedia Page History Statistics may be used to identify principal contributors to an article by number of edits.

To use, append {{subst:Afd notice|Name of nominated page}} ~~~~ to a user talk page; a section heading will be automatically created. If this is a renomination or a group nomination, please give the name of the nomination page as a second parameter.

Examples:

  • {{subst:Afd notice| ARTICLE NAME }} ~~~~
  • {{subst:Afd notice| ARTICLE NAME | ARTICLE NAME (2nd nomination) }} ~~~~
  • {{subst:Afd notice| ARTICLE NAME | NAME OF GROUP NOMINATION PAGE }} ~~~~

The template should always be substituted lest attempted replies should modify the template page; editors are encouraged to modify substituted templates to suit unique circumstances. Note that if you use the Twinkle tool, this template and all of the other relevant deletion-related templates will be automatically added to all of the corresponding pages for you whenever you nominate a page for deletion.

Warning: Aggressive use of this template may be seen as canvassing, which is disruptive and may lead to the canvasser(s) being blocked.

Options[തിരുത്തുക]

You can change the level-two header to a level-three header:

  • {{subst:Afd notice| ARTICLE NAME | header=3}}

See also[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:AFDWarning&oldid=3424634" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്