സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനരേഖ

Jump to navigation Jump to search

താഴെ താളുകൾ സംരക്ഷിച്ചതിന്റേയും സംരക്ഷണം നീക്കിയതിന്റേയും പട്ടിക നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സംരക്ഷിത താളുകളുടെ പട്ടിക കാണുക.

പ്രവർത്തനരേഖകൾ
  • 22:52, 17 ജൂൺ 2017 കുമ്മനം രാജശേഖരൻ താൾ Sreejithk2000 സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (22:52, 24 ജൂൺ 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (22:52, 24 ജൂൺ 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (അമിതമായ പാഴെഴുത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തൽ) (നാൾവഴി)
  • 13:39, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഫെഡെറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ താൾ Sreejithk2000 സംവാദം സംഭാവനകൾ സംരക്ഷിച്ചു [തിരുത്തുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) [തലക്കെട്ട് മാറ്റുക=സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു] (13:39, 6 ഫെബ്രുവരി 2017-നു കാലഹരണപ്പെടുന്നു) (നാൾവഴി)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:രേഖ/protect/Sreejithk2000" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്