"പെഷവാർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Jump to navigation Jump to search
5,267 ബൈറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ,  7 വർഷം മുമ്പ്
തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
('പാക്കിസ്താനിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരമാണ് '''പെഷവാർ'''.' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
 
{{Infobox settlement
<!--See Template:Infobox Settlement for additional fields that may be available-->
<!--See the Table at Infobox Settlement for all fields and descriptions of usage-->
<!-- Basic info ---------------->
|name = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
|official_name =Peshawar
|other_name =
|native_name ={{lang-ps|پېښور}}<br>{{lang-hk|پيشور}}<br>{{lang-ur|{{Nastaliq|پشاور}}}}
|nickname =
|settlement_type = City District
|total_type = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
|motto =
<!-- images and maps ----------->
{{Photomontage
| photo1a = Islamia College Peshawar.jpg{{!}} Islamia College
| photo2a = Sethi Mohallah 100 0712 edited.jpg{{!}} Sethi Street
| photo2b = Kenta_Kerr,_Peshawar.JPG{{!}} Ghanta Ghar
| photo3a =
| photo3b =
| photo4a = Mohabbat Khan Mosque, Peshawar.jpg{{!}} Mohabat Khan Mosque
| spacing = 2
| size = 250
| foot_montage = Clockwise from top left: [[Islamia College University|Islamia College]], [[Sethi Mohallah|Sethi Street]], [[Cunningham clock tower]], and [[Mohabbat Khan Mosque]].
}}
|image_flag =
|flag_size =
|image_seal =
|seal_size =
|image_shield =
|shield_size =
|image_blank_emblem =
|blank_emblem_type =
|blank_emblem_size =
|image_map =
|mapsize =
|map_caption =
|image_map1 =
|mapsize1 =
|map_caption1 =
|image_dot_map =
|dot_mapsize =
|dot_map_caption =
|dot_x = |dot_y =
|pushpin_map = Pakistan
|pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
|pushpin_map_caption =Location within Pakistan
|pushpin_mapsize =
<!-- Location ------------------>
|coordinates_display = inline,title
|coordinates_region = PK
|subdivision_type = Country
|subdivision_name = [[Pakistan]]
|subdivision_type1 = Province
|subdivision_name1 = [[Khyber Pakhtunkhwa]]
|subdivision_type2 = District
|subdivision_name2 = [[Peshawar District]]
<!-- Smaller parts (e.g. boroughs of a city) and seat of government -->
|seat_type =
|seat =
|parts_type =[[Union Councils of Pakistan|Union Councils]]
|parts_style = <!-- =list (for list), coll (for collapsed list), para (for paragraph format)
Default is list if up to 5 items, coll if more than 5-->
|parts =25 <!-- parts text, or header for parts list -->
|p1 =
|p2 = <!-- etc. up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- Politics ----------------->
|government_footnotes =
|government_type =
|leader_title =[[Nazim]] (Empress)
|leader_name =Asya Abbas (ANP) <!--add (no-break space) to leader names to disable automatic links-->
|leader_title1 =
|leader_name1 =
|established_title = <!-- Settled -->
|established_date =
<!-- Area --------------------->
|area_magnitude =
|unit_pref = <!--Enter: Imperial, to display imperial before metric-->
|area_footnotes =
|area_total_km2 =1257 <!-- ALL fields with measurements are subject to automatic unit conversion-->
|area_land_km2 = <!--See table @ Template:Infobox Settlement for details on unit conversion-->
|area_water_km2 =
|area_total_sq_mi =
|area_land_sq_mi =
|area_water_sq_mi =
|area_water_percent =
<!-- Elevation -------------------------->
|elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> tags-->
|elevation_m =359
|elevation_ft =
|elevation_max_m =
|elevation_max_ft =
|elevation_min_m =
|elevation_min_ft =
<!-- Population ----------------------->
|population_as_of =2010
|population_footnotes =<ref>{{cite web|title=Pakistan: largest cities and towns and statistics of their population|url=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&geo=-172&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan|work=World Gazetteer|publisher=Stefan Helders|accessdate=13 December 2012|author=Stefan Helders|year=2005}}</ref>
|population_note =
|population_total =3625000
|population_density_km2 =auto <!--For automatic calculation, any density field may contain: auto -->
|population_density_sq_mi =
<!-- General information --------------->
|timezone = [[Pakistan Standard Time|PST]]
|utc_offset = +5
|timezone_DST =
|utc_offset_DST =
|coor_type = <!-- can be used to specify what the coordinates refer to -->
|latd=34 |latm=01 |lats= |latNS=N
|longd=71 |longm=35 |longs= |longEW=E
<!-- Area/postal codes & others -------->
|postal_code_type = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
|postal_code =25000
|Country_code =0092
|area_code =091
|website =
|footnotes =
}}
പാക്കിസ്താനിലെ ഒരു പ്രധാന നഗരമാണ് '''പെഷവാർ'''.
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1989175" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്

ഗമന വഴികാട്ടി