പി.ഇ. അനുപാതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ൈപസ് െപർ െഷയർ ഏണിംഗ്സ് എന്നതി ചുരുക്കമാണിത്.ഒരു ഓഹരിയുടെ വിലയും െമാതവരുമാനതിൽ ഒരു ഓഹരിയുടെ പങ്കും തമ്മിലുളള അനുപാതമാണിത് . അതായത് ഒരു ഓഹരിയുടെ പി.ഇി.5 ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഒരു ഓഹരിയുടെ വരുമാനതി 5 ഇരിട്ടിയാണ് ആ ഓഹരിയുടെ വിപണി വില എന്നാണ് .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പി.ഇ._അനുപാതം&oldid=2556449" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്